Farmacotherapie bij een adolescent met een verstandelijke beperking, een cyto genetische afwijking en een therapieresistente psychose: effectiviteit van clozapine

7 juni 2011 | Casus | Otter, M., Cohen, D. | Geen reacties

Clozapine is effectiever dan andere antipsychotica bij de behandeling van therapieresistente psychotische stoornissen, de bekendste indicatie voor clozapine. De bijwerkingen van clozapine vragen kennis van en ervaring met het voorschrijven van clozapine. Artsen, ook specialisten, artsen voor verstandelijk gehandicapten en psychiaters, ervaren een drempel bij het voorschrijven van clozapine. Dit is mogelijk nog sterker het geval wanneer het gaat om het voorschrijven bij bijzondere doelgroepen of voor bijzondere indicaties. De beschreven casus betreft een dergelijke bijzondere doelgroep en indicatie. Het gaat namelijk om een adolescent met een lichte verstandelijke beperking, een psychotische stoornis, een gedragsstoornis en afwijkingen op het elektrocardiogram (ecg) en het elektro-encefalogram (eeg) (partiële epilepsie). Clozapine blijkt effectief voor de psychose en de gedragsstoornis, vooral in combinatie met carbamazepine. De afwijkingen op het ecg zijn bij behandeling met clozapine onveranderd. Bijwerkingen laten zich goed begeleiden en behandelen.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).