Farmacotherapeutische behandeling van niet-motorische symptomen bij de ziekte van Parkinson

23 september 2014 | Ouderen | Garenfeld, W. | Geen reacties

In het beloop van de ziekte van Parkinson manifesteren zich frequent neuropsychiatrische stoornissen. Met het oog op behandeling hiervan is kennis van de farmacotherapeutische mogelijkheden en beperkingen van groot belang. In dit artikel volgt een bespreking van de farmacotherapeutische opties met betrekking tot depressieve stoornissen, psychotische stoornissen, Parkinson-dementie, impulscontrolestoornissen en slaapstoornissen, aan de hand van de betreffende paragrafen uit de multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).