Extrapiramidale bijwerkingen bij een patiënt met diabetes mellitus type I: welk antipsychoticum is te prefereren?

10 september 2009 | Casus | Bogers, J.P.A.M., Starrenburg, F.C.J. | Geen reacties

In dit artikel wordt de behandeling met antipsychotica beschreven van een psychotische patiënt bekend met diabetes mellitus (dm) type i, die extrapiramidale bijwerkingen (eps) heeft bij olanzapine. Daarbij worden de diverse afwegingen besproken die moeten worden gemaakt bij de keuze van een antipsychoticum. Sommige antipsychotica, met name selectieve dopamine-2 receptorantagonisten, veroorzaken mogelijk iets meer eps dan andere antipsychotica, maar geven een kleinere kans op (ontregeling van) dm. De keuze van een antipsychoticum lijkt dan een keuze tussen slechte opties. Zo’n situatie zal zich in de praktijk ongetwijfeld vaker voordoen.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).