Dwangbehandeling met clozapine

18 maart 2013 | Casus | Enterman, J.H. | Geen reacties

Bij schizofrenie is behandeling met clozapine geïndiceerd bij therapieresistentie. Veelal weigeren patiënten echter behandeling vanwege anosognosie. In dit artikel wordt een casus beschreven van dwangbehandeling met clozapine bij een patiënt met schizofrenie. Aan de orde komen intern versus extern gevaar, inschatting van wilsbekwaamheid, bopz-maatregel (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen), overleg met (wettelijk) vertegenwoordiger, overleg met geneesheer-directeur, second opinion van onafhankelijke collega, melding van dwangbehandeling aan de Inspectie, rekening houden met de wensen van patiënt en van de familie, met de patiëntvertrouwenspersoon (pvp) en de Klachtencommissie.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).