Diabetes mellitus en depressie – ontregeling van de glucosespiegel door het gebruik van antidepressiva?

12 september 2013 | Bijwerkingen en interacties | Beers, E. | Geen reacties

Depressie en diabetes komen vaak samen voor. Tijdens een depressieve episode is de kans op hyperglykemie groot. Omdat de langetermijneffecten van hyperglykemie ernstig zijn, zijn een tijdige herkenning en adequate behandeling van de depressie van groot belang. Gedurende de behandeling met antidepressiva kan echter de glucosespiegel verstoord raken. Zowel de antidepressiva zelf als de betere handhaving door de patiënt als deze van de depressie herstelt, lijken hier debet aan. Diabetespatiënten die met antidepressiva worden behandeld, dienen alert te zijn op ontregeling van hun diabetes.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).