Depot-antipsychotica

1 september 2006 | Kinetiek en metabolisme | Geen reacties

In dit artikel wordt ingegaan op de aard, de eigenschappen en de dosering van de depot-antipsychotica. Alle langwerkende antipsychotica behoren tot de potente derivaten. Het mechanisme dat verantwoordelijk is voor de verlengde werking wordt toegelicht. Het plasmaspiegelverloop hangt af van de eigenschappen van het preparaat, de dosis en het doseringsinterval. Het vertoont aanzienlijke, deels onvoorspelbare, individuele variaties. Er worden praktische aanbevelingen voor het gebruik gegeven.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).