De lithiumresponder: fenotypisch en genotypisch herkenbaar?

12 december 2011 | Bipolaire stoornissen | Regeer, Mw E.J., Kupka, R.W. | Geen reacties

De heterogeniteit van de bipolaire stoornis en het gevarieerde aanbod van medicatie voor de acute en in het bijzonder de profylactische behandelfase van deze recidiverende stemmingsstoornis scheppen de behoefte om een therapierespons te kunnen voorspellen. Lithium is een van de meest toegepaste middelen in elke fase van de aandoening. In dit artikel worden de klinische, psychosociale en farmacogenetische factoren besproken die werden geassocieerd met een gunstige of juist ongunstige respons op lithium. Omdat de kennis over de pathofysiologie van de bipolaire stoornis en het werkingsmechanisme van lithium vooralsnog beperkt is, geven farmacogenetische studies nog weinig houvast en moet men bij individuele indicatiestelling vooral varen op klinische kenmerken.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).