De behandeling van alcoholproblemen: wat leren we (niet) uit de COMBINE-studie?

1 december 2009 | Hoofdartikel | Dom, G., Mulder, I. de | Geen reacties

Men veronderstelt dat een combinatie van bestaande effectieve behandelvormen – naltrexon, acamprosaat en gedragstherapie – betere resultaten oplevert dan monotherapie. Deze hypothese vormt de kernvraag van de combine-studie, een groots opgezet dubbelblind placebogecontroleerd design, gefinancierd door de Amerikaanse overheid. De resultaten van deze studie zijn zowel hoopgevend als teleurstellend. Alle behandelinterventies toonden een significante verbetering van zowel het alcoholgebruik als de gerelateerde negatieve gevolgen. Deze verbetering bleef aanwezig tot een jaar na stoppen van de behandeling. De verschillen tussen de types interventies bleven echter beperkt en vervaagden tijdens follow-up na behandeling. Ook de hypothese dat een combinatie van behandelingen de effectiviteit zou verhogen kon niet worden bevestigd.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).