Clozapine en omgevingsinteracties

1 december 2009 | Casus | Collin, G., Cahn, W. | Geen reacties

Patiënten worden geïnstrueerd zich te melden als infecties of griepachtige verschijnselen zich voordoen en bloedonderzoek wordt uitgevoerd om te controleren op agranulocytose. De beschreven casus zal aantonen dat het aanbeveling verdient om in die situaties ook de plasmaclozapinespiegel te controleren. Daarnaast moet er actief worden gevraagd naar veranderingen in rookgedrag en patiënten moeten worden geïnstrueerd eventuele veranderingen daarin te melden. In geval van een verandering in rookgedrag dient de clozapinedosering overeenkomstig te worden aangepast.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).