Benzodiazepines bij ouderen

1 juni 2007 | Bijzondere patiënten | Stek, M.L. | Geen reacties

Bij een snel groeiend aandeel van ouderen, vooral de oudste ouderen, in de totale Nederlandse bevolking in de komende decaden is het belangrijk om op een rationele wijze met voorschrift van benzodiazepines om te gaan. Veel ouderen gebruiken lange tijd benzodiazepines, vaak op een indicatie die in het verleden is gesteld. Echter ouderen zijn gevoeliger voor de negatieve effecten zoals sedatie, verminderde cognitie en psychomotore effecten en de hieruit voortvloeiende risico´s. Een weloverwogen toepassing van benzodiazepines voor angst- en depressieve stoornissen als tijdelijke aanvulling op een behandeling kan zinvol zijn, maar moet op voorhand in de tijd worden begrensd. In dit artikel worden de voornaamste overwegingen besproken rond het gebruik van benzodiazepines bij ouderen en geïllustreerd met een casus.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).