Benigne etnische neutropenie en clozapine

1 december 2009 | Bijzondere patiënten | Braakman, M.H. | Geen reacties

Dit als gevolg van het feit dat hun gemiddelde gezonde bloedwaarden van met name leukocyten en neutrofiele granulocyten lager liggen dan bij blanke autochtonen. Dit verschijnsel wordt in de literatuur benigne etnische neutropenie (ben) genoemd. Of er sprake is van ben is door de psychiater, soms in overleg met de hematoloog, meestal goed te diagnosticeren. Een specifieke anamnese en lichamelijk onderzoek zijn hiervoor noodzakelijk. Bij twijfelgevallen dient aanvullend specialistisch onderzoek van de hematoloog plaats te vinden. Indien men dit diagnostisch beleid volgt zullen minder allochtone patiënten uitgesloten worden van een behandeling met clozapine.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).