Aripiprazol: injectie voor verlengde werking

8 september 2015 | Hoofdartikel | Groothedde-Kuyvenhoven, M.M. | Geen reacties

Bij de behandeling van schizofrenie is therapietrouw aan de medicamenteuze behandeling van groot belang om terugval en opnames in de kliniek te voorkomen. Het inzetten van depotantipsychotica kan bijdragen aan het verbeteren van de therapietrouw. Aan het bestaande arsenaal van depotantipsychotica is onlangs aripiprazoldepot toegevoegd. Aripiprazol is de enige partiële dopamineagonist die als langwerkende injectie beschikbaar is en is geregistreerd voor schizofrenie. Een waardeoordeel geven over de plaats die het aripiprazoldepot inneemt ten opzichte van andere nieuwe depots en de oudere depots wordt bemoeilijkt door het ontbreken van vergelijkende onderzoeken. De verschillen in effectiviteit tussen depotantipsychotica lijken klein. De voornaamste verschillen zijn te vinden in het bijwerkingenprofiel, het metabolisme door cytochroom P450-enzymen en een aantal praktische aspecten ten aanzien van het gebruiksgemak. In dit artikel wordt een aantal aanbevelingen gedaan die de keuze voor een bepaald type depotantipsychoticum kunnen vereenvoudigen.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).