Antipsychotica gaan in rook op

1 maart 2006 | Kinetiek en metabolisme | Mulder, H. , Heins, M. | Geen reacties

Rookgedrag is belangrijk voor de werking en bijwerkingen van onder andere clozapine, olanzapine en haloperidol. Roken leidt tot versneld metabolisme van deze antipsychotica door inductie van het cytochroom P450 1A2 (CYP1A2). Het is beschreven dat het ongeveer één tot twee weken duurt voordat de inductie van het CYP1A2 maximaal is en ongeveer twee weken voordat de inducerende effecten van roken gestabiliseerd zijn. Rokers hebben gemiddeld 1,5 keer meer clozapine en olanzapine nodig voor een therapeutische bloedspiegel in vergelijking met niet-rokers. Het is dan ook belangrijk dat zorgverleners aandacht hebben voor wijzigingen in het rookgedrag bij hun psychiatrische patiënten. 
 

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).