Antipsychotica bij de behandeling van kwetsbare ouderen met een delier

10 maart 2015 | Ouderen | Ojik, A.L. van | Geen reacties

Het delier is een vaak voorkomend neuropsychiatrisch toestandsbeeld dat op alle leeftijden kan optreden, maar het meest frequent voorkomt bij kwetsbare ouderen. Bij falen van niet-medicamenteuze interventies en/of het optreden van symptomen zoals agitatie of psychiatrische verschijnselen kan gekozen worden voor medicamenteuze behandeling met antipsychotica. Hoewel medicamenteuze behandeling in de praktijk van aanvullende waarde kan zijn, dient bij het gebruik ervan een aantal kanttekeningen op het gebied van effectiviteit en veiligheid te worden geplaatst. Om die reden wordt in dit artikel voor de geneesmiddelgroep antipsychotica een overzicht gegeven van de beschikbare evidence voor effectiviteit en veiligheid bij de preventie en behandeling van delirante ouderen.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).