ADHD-medicatiegebruik, ongelukken en drugs

8 december 2014 | | Ban, E.F. van den, Heerdink, E.R. | Geen reacties

Tussen 2001 en 2006 is in Nederland aanzienlijke toename van het eerste gebruik van ADHD-medicatie te zien, vooral bij 6- tot 12-jarige jongens. Sinds het beschikbaar komen van methylfenidaat met verlengde afgifte en atomoxetine is sprake van meer gebruik door combinatie van twee ADHD-medicijnen en minder stopzetting door overstap naar ander ADHD-medicijn. Etnische achtergrond blijkt van invloed op het eerste gebruik en het continueren van ADHD-medicatie. Staken van ADHD-medicatie binnen vijf jaar na de diagnosedatum komt vaker voor bij Marokkaanse en Turkse jongeren met ADHD; een nog hoger percentage van hen begint er zelfs nooit mee. Het toegenomen risico op ongelukken neemt door medicamenteuze behandeling van ADHD mogelijk af. Van den Ban en collega’s vonden dat stimulantiagebruik ooit een verhoogd risico geeft op gebruik van drugs, met name cannabis, bij volwassenen met de diagnose ADHD in de kindertijd.

Om het hele artikel te bekijken moet u eerst inloggen (alleen voor leden).