Geaccrediteerde nascholing
Menu

Eisen Dr. Peter Moleman Penning

Inzendingen moeten voldoen aan de volgende eisen:

 • De (eerste) auteur van het artikel is werkzaam in het Nederlandse taalgebied; 
 • Het artikel is een oorspronkelijke bijdrage op het gebied van de humane psychofarmacologie;
 • Het artikel behoort tot de volgende artikelsoorten: oorspronkelijk artikel, overzichtsartikel of casuïstisch artikel;
 • Het artikel is geschreven tussen juli 2018 en juli 2020;
 • Het artikel is gepubliceerd, geaccepteerd of ingediend bij een Nederlandstalig of buitenlands (vak)tijdschrift;
 • Bij de beoordeling wordt de praktische waarde van het artikel meegewogen: in hoeverre zijn de belangrijkste conclusies te gebruiken in de klinische praktijk?

Daarnaast gelden de volgende algemene voorwaarden:

 • De auteur garandeert dat de partij waarbij het recht van publicatie berust, toestemming verleent om een bewerking van het artikel op te nemen in het nascholingstijdschrift Psyfar;
 • De auteur is op verzoek van de (hoofd)redactie beschikbaar voor een interview in Psyfar en is bereid om de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen op 8 oktober 2020 bij Theater Buitensoos, Zwolle (uiteraard zorgen wij dat wij voldoende voorzorgsmaatregelen treffen om e.e.a. veilig te laten plaatsvinden.);
 • De redactie van Psyfar is uitgesloten van deelname aan de prijs.

Criteria:

De jury beoordeelt de artikelen op:

 1. De methodologische kwaliteit;
 2. De mate waarin het artikel innovatief is;
 3. De mate waarin het artikel praktisch relevant is.

Donderdag 8 oktober wordt de Dr. Peter Moleman Penning uitgereikt, tijdens het Nationaal Congres Farmacotherapie in de Psychiatrie in Zwolle (en via livestream). De genomineerden vindt u op deze shortlist

Uitreiking van de prijs

De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens de veertiende editie van het Nationaal Congres Farmacotherapie in de Psychiatrie op donderdag 8 oktober a.s. in Theater Buitensoos te Zwolle

Voor vragen over de penning, de eisen die aan de inzendingen worden gesteld of voor het inzenden van artikelen kunt u contact opnemen met ing. A.R. Langhout, uitgever van Psyfar via 030-63 55 060 of langhout@prelum.nl