Geaccrediteerde nascholing
Menu

Eisen Dr. Peter Moleman Penning 2022

Inzendingen moeten voldoen aan de volgende eisen:
●    De (eerste) auteur van het artikel is werkzaam in het Nederlandse taalgebied;
●    Het artikel is een oorspronkelijke bijdrage op het gebied van de humane psychofarmacologie;
●    Het artikel behoort tot de volgende artikelsoorten: oorspronkelijk artikel, overzichtsartikel of casuïstisch artikel;
●    Het artikel is geschreven tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2022;
●    Het artikel is gepubliceerd, geaccepteerd of ingediend bij een Nederlandstalig of buitenlands (vak)tijdschrift;
●    Bij de beoordeling wordt de praktische waarde van het artikel meegewogen: in hoeverre zijn de belangrijkste conclusies te gebruiken in de klinische praktijk?
 
Daarnaast gelden de volgende algemene voorwaarden:
●    De auteur garandeert dat de partij waarbij het recht van publicatie berust, toestemming verleent om een bewerking van het artikel op te nemen in het nascholingstijdschrift Psyfar;
●    De auteur is op verzoek van de (hoofd)redactie beschikbaar voor een interview in Psyfar en is bereid om de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen op 6 oktober 2022 op de congreslocatie van het Nationaal Congres Farmacotherapie in de Psychiatrie (uiteraard zorgen wij dat wij voldoende voorzorgsmaatregelen treffen om e.e.a. veilig te laten plaatsvinden.);
●    De redactie van Psyfar is uitgesloten van deelname aan de prijs.
 
Criteria:
De jury beoordeelt de artikelen op:
1.    De methodologische kwaliteit;
2.    De mate waarin het artikel innovatief is;
3.    De mate waarin het artikel praktisch relevant is.

 

Uitreiking van de prijs
De uitreiking van de Dr. Peter Moleman Penning 2022 vindt plaats tijdens de veertiende editie van het Nationaal Congres Farmacotherapie in de Psychiatrie (en via livestream) op donderdag 6 oktober a.s.

Na sluiting van de inzendingen zullen we op deze website de shortlist met genomineerden bekendmaken.

Vragen?
Voor vragen over de penning, de eisen die aan de inzendingen worden gesteld of voor het inzenden van artikelen kunt u contact opnemen met ing. A.R. Langhout, uitgever van Psyfar via 030-63 55 060 of evenementen@prelum.nl.