Het is niet meer mogelijk om u in te schrijven voor deze cursus.

Psychofarmaca in de praktijk - november/december 2017

Een intensieve basiscursus voor verpleegkundig specialisten

di 07 november 2017 | 13:00-17:15

Spreker(s): Dr. A. (Arne) Risselada, M. (Mariëlle) de Ruijter , L. (Lianne) Tammenga, Drs.W. J. (Walter) Broekema


Specialisme: Verpleegkundig specialisten GGZ , Verpleegkundig specialisten

Kosten: € 750,- voor de hele cursus (of € 269,50 per middag); leden van Psyfar (vs) betalen € 695,- (of € 250,- per middag). Prijzen zijn inclusief btw, cursusmateriaal, online toegang tot Psyfar gedurende de cursus en lunchkosten.

Accreditatie: wordt aangevraagd voor 16 punten bij de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) voor alle subspecialismen.

Leerdoelen
Na het volgen van de cursus weet de deelnemer:

  • wat de belangrijkste groepen psychofarmaca zijn
  • wat de belangrijkste bijwerkingen van psychofarmaca zijn
  • wat de belangrijkste interactiemechanismen van psychofarmaca zijn
  • hoe hij de farmacokinetiek en farmacodynamiek van psychofarmaca beter kan doorgronden
  • hoe hij interactiesignalen beter kan interpreteren in de dagelijkse praktijk
  • hoe hij bijwerkingen in de dagelijkse praktijk beter kan monitoren
  • wat het krachtenveld is waar de verpleegkundige specialist mee te maken heeft tijdens het voorschrijven van geneesmiddelen

Cursusopzet
Om een optimaal leerrendement te garanderen, biedt de cursus een combinatie van vier fysieke bijeenkomsten (van ca. 13.00 tot 17.15 uur), een pre-toets en een huiswerkopdracht. Cursusdagen zijn: 7 november, 21 november, 4 december en 19 december.
Gedurende de gehele cursus heeft u in het kader van zelfstudie online toegang tot alle artikelen van Psyfar (www.psyfar.nl).

Programma

De cursusdagen zijn ook los te volgen.

Dag 1 - Farmacokinetiek, farmacogenetica en interacties in de praktijk
Datum: dinsdag 7 november 2017
Docent: Dr. A.J. (Arne) Risselada

Tijdens de eerste cursusmiddag bespreken we de basisprincipes van de farmacokinetiek. Met behulp van casuïstiek bieden we u een leidraad voor het adequaat wijzigen van doseringen en het toepassen van bloedspiegels. Ook besteden we aandacht aan farmacokinetiek bij bijzondere patiëntenpopulaties
en farmacogenetica en krijgt u een toelichting op de huiswerkopdracht. De rest van de middag behandelen we interacties in de dagelijkse praktijk: u leert hoe een interactiesignaal tot stand komt en wat de risico’s en beperkingen van deze signalen zijn. Verder heeft u na de scholing handvatten om een aantal klinisch relevante interacties af te handelen.

Dag 2 - Antidepressiva en anxiolytica
Datum: dinsdag 21 november 2017
Docent: drs. Walter Broekema

Angst- en stemmingsstoornissen vormen belangrijke ziektebeelden in de GGZ. Tijdens dit dagdeel komen anxiolytica en antidepressiva aan bod. We bespreken de beschikbare middelen en u leert hoe u met deze middelen kunt starten, switchen en stoppen. Uiteraard is er daarbij veel aandacht voor bijwerkingsprofielen. Aan het einde van de dag bent u bekend met afhankelijkheid van benzodiazepinen. Ook bent u in staat om risicomomenten en risicopopulaties te identificeren.

Dag 3 - Stimulantia en psychofarmaca in het verkeer
Datum: maandag 4 december 2017
Docent: Dr. A.J. (Arne) Risselada

Op deze dag is er aandacht voor stimulantia. Het ziektebeeld ADHD komt daarbij uitvoerig aan bod. U leert welke middelen u kunt toepassen en krijgt inzichten in de werking en de bijwerkingen. Verder is er aandacht voor de invloed van psychofarmaca en psychiatrische diagnoses op de rijvaardigheid. Tot slot wordt tijdens dit dagdeel de huiswerkopdracht besproken en worden prangende vragen over het voorschrijven van psychofarmaca beantwoord.

Dag 4 - Antipsychotica en stemmingsstabilisatoren, cardiovasculair risicomanagement, seksuele bijwerkingen, bewegingsstoornissen
Datum: dindag 19 december 2017
Docenten: M. (Mariëlle) de Ruijter en L. (Lianne) Tammenga

In het eerste gedeelte van de middag richten we ons op de werking, bijwerkingen en farmacologische achtergrond van antipsychotica en stemmingsstabilisatoren. Uiteindelijk bent u in staat om bijwerkingen te signaleren en in overleg met de hoofdbehandelaar een beleid ten aanzien daarvan te formuleren.
Daarna wordt de link gelegd met de klinische praktijk: er is achtereenvolgens aandacht voor cardiovasculaire bijwerkingen, seksuele bijwerkingen en bewegingsstoornissen.

 

 

Sprekers

Dr. A. (Arne) Risselada

ziekenhuisapotheker- epidemioloog, Wilhelmina Ziekenhuis Assen Dr. Arne Risselada (1976) studeerde van 1995-2002 farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna werkte hij als ziekenhuisapotheker in opleiding op de afdeling Klinische...

M. (Mariëlle) de Ruijter

Mariëlle de Ruijter (1975) is werkzaam als Coördinerend Verpleegkundig Specialist van de polikliniek bijwerkingen binnen GGz centraal. Alle soorten bijwerkingen die kunnen voorkomen bij gebruik van psychiatrische medicatie worden hier...

L. (Lianne) Tammenga

Lianne Tammenga (1983) is werkzaam als verpleegkundig specialist op de Polikliniek Bijwerkingen binnen GGz Centraal. Ze heeft zich gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van bijwerkingen bij psychofarmacagebruik. Zij onderzoekt de...

Drs. W. J. (Walter) Broekema

Drs. Walter Broekema (1953), ziekenhuisapotheker, heeft veel affiniteit met innovatie, educatie en multidisciplinair samenwerken. Hij werkt sinds 2014 als freelancer met activiteiten zoals postuniversitair onderwijs, organisatie congresreizen,...

Locatie

www.aristo.nl
Aristo, Utrecht (tegenover station Utrecht Lunetten)
Brennerbaan 150
3524 BN
Utrecht