Het is niet meer mogelijk om u in te schrijven voor deze cursus.

Cursus Psychofarmacologie - najaar 2017

Intensieve nascholingsreeks voor psychiaters en ziekenhuisapothekers

do 21 september 2017 | 09:30-17:00

Spreker(s): Dr. A. (Arne) Risselada, Dr.H. (Hans) Mulder, Prof. dr.E.N. (Eric) van Roon, E. (Erna) Beers, Dr.G. J. H. (Glenn) Dumont, Dr. R.M. (Rob) Kok, Drs.J.W. (Jan Willem) Renes, J.P.A.M. (Jan) Bogers, Dr.H.G. (Eric) Ruhé, Drs.W. J. (Walter) Broekema, Dr.R. (Roos) van Westrhenen, Dr. N.R. (Navin) Bindraban


Specialisme: Ziekenhuisapothekers , Psychiaters

Kosten: €485,- per dag, Psyfar leden betalen €435,-. De kosten voor de gehele cursus bedragen € 2500,- voor niet-leden, abonnees van Psyfar betalen € 2250,-. Prijzen zijn inclusief btw, cursusmateriaal, online toegang tot Psyfar gedurende de cursus.

Accreditatie: is geaccrediteerd voor 6 nascholingsuren per dag bij de NVvP en de NVZA.

• Van de makers van Psyfar
• Volledig onafhankelijk en ongesponsord
• Gedoceerd door een ervaren, multidisciplinair docententeam
• Intensief en praktijkgericht cursusprogramma
• Kleine cursusgroepen dus veel ruimte voor interactiviteit

Leerdoelen
Na het volgen van de cursus:

  • heeft de deelnemer basiskennis van de belangrijkste groepen psychofarmaca
  • heeft de deelnemer basiskennis van de belangrijkste bijwerkingen van psychofarmaca
  • kan de deelnemer de farmacokinetiek en farmacodynamiek van psychofarmaca beter doorgronden
  • kan de deelnemer interactiesignalen interpreteren in de dagelijkse praktijk
  • heeft de deelnemer handvatten voor het monitoren van bijwerkingen in de dagelijkse praktijk
  • heeft de deelnemer basiskennis van een aantal voor de psychiatrie belangrijke somatische aandoeningen en welke middelen daarvoor gebruikt worden

Cursusopzet
De cursus bestaat in totaal uit zes dagen van ca. 9.30 tot 17.15 uur. De dagen zijn ook los te volgen. Cursusdagen zijn: 21 september, 26 september, 3 oktober, 31 oktober, 14 november en 12 december (data onder voorbehoud).
Tijdens de bijeenkomsten zal veel gebruik worden gemaakt van actieve werkvormen (workshop/presentatie portfolio/interactiespel, etc.).

Programma

De cursusdagen zijn ook los te volgen.

Dag 1 - donderdag 21 september - Antidepressiva en diabetes
Docenten: dr. Eric Ruhé, dr. Arne Risselada en dr. Erna Beers
Tijdens deze dag krijgt u praktische handvatten aangereikt voor het voorspellen van bijwerkingen en het doseren, switchen en stoppen van antidepressiva. Ook gaan we in op de belangrijkste indicaties en bijwerkingen van Elektroconvulsietherapie (ECT). Tot slot gaan we tijdens een dagdeel somatiek in op de achtergronden, diagnostiek en behandeling van diabetes type 1 en 2. Er is daarbij veel aandacht voor de implicaties van dit somatische ziektebeeld voor uw psychiatrische praktijk.

Dag 2 - dinsdag 26 september - Antipsychotica, Somatiek: cardiologie
Docenten: dr. Roos van Westrhenen, dr. Navin Bindraban, dr. Jan Bogers en dr. Arne Risselada
Op deze dag besteden we aandacht aan de antipsychotica. Door middel van een interactief ‘receptorenspel’ leert u om de eigenschappen van antipsychotica te koppelen aan bijwerkingen. Verder bespreken we de behandelingsopties bij therapieresistente schizofrenie, met speciale aandacht voor het antipsychoticum clozapine. Tot slot bespreken we tijdens een dagdeel somatiek de verandering in het ECG en QTc verlenging bij gebruik van psychofarmaca.

Dag 3 - dinsdag 3 oktober - Metabolisme, kinetiek en genetica, Somatiek: pijn en infectie
Docenten: dr. Hans Mulder en prof.dr. Eric van Roon
Op deze cursusdag krijgt u uitleg over farmacokinetische principes die voor de dagelijkse praktijk van belang zijn. We bespreken bij welke psychofarmaca Therapeutic Drug Monitoring (TDM) moet worden toegepast. U krijgt handvatten voor het omgaan met afwijkende nier- en leverfuncties. Daarna is er aandacht voor interacties in de klinische praktijk. Hoe interpreteert u de signalen? En welke zijn klinisch relevant? Wat heeft u nodig voor goede medicatiebewaking? Tijdens het middaggedeelte gaan we in op farmacogenetica: van een uitleg van de belangrijkste termen en het CYP2D6 genotype tot de therapeutische implicaties voor nu en in de toekomst. Tot slot bespreken we tijdens een dagdeel somatiek de huidige kennis rond de behandeling van pijn. We gaan in op de belangrijkste bijwerkingen van primaire analgetica en de interacties tussen deze middelen en psychofarmaca. We sluiten af met een presentatie over infectie.

Dag 4 - dinsdag 31 oktober - Psychofarmaca en bijzondere patiëntenpopulaties
Docenten: dr. Arne Risselada en dr. Glenn Dumont
Op dag 4 bespreken we de veranderende farmacokinetiek bij zwangerschap en de belangrijkste risico’s van psychofarmaca tijdens de zwangerschap en lactatie. Daarna wordt het ziektebeeld ADHD besproken. U leert welke middelen u kunt toepassen en krijgt inzicht in de werking en bijwerkingen. Daardoor bent u uiteindelijk in staat om ADHD zo effectief mogelijk te behandelen. Tijdens het derde gedeelte gaan we in op het onderwerp verslaving. We bespreken verschillende vormen van farmacotherapie inclusief de afwegingen die nodig zijn om ze toe te passen in uw klinische praktijk.

Dag 5 - dinsdag 14 november - Bijwerkingen, de ouder wordende patiënt
Docenten: dr. Erna Beers, drs. Walter Broekema en dr. Rob Kok
Op deze dag is er uitgebreid aandacht voor het signaleren, behandelen en bewaken van bijwerkingen. U krijgt inzicht in de farmacologie van bijwerkingen waardoor u uiteindelijk in staat bent om er op te anticiperen. Bij bepaalde somatische geneesmiddelen treden met regelmaat psychiatrische bijwerkingen op. Na het volgen van deze dag bent u in staat om psychiatrische symptomen als mogelijke bijwerking te  identificeren of uit te sluiten. Aan het einde van deze cursusdag is er aandacht voor de ouder wordende patiënt. U krijgt onder meer inzicht in de opbouwschema’s en doseringen bij ouderen. Daarnaast wordt u op de hoogte gebracht van de somatische comorbiditeit bij het voorschrijven.

Dag 6 - dinsdag 12 december  - Stemmingsstabilisatoren, anxiolytica en ziekenhuispsychiatrie
Docenten: dr. Hans Mulder, dr. Roos van Westrhenen en drs. Janwillem Renes
De laatste cursusdag begint met een bespreking van de belangrijkste middelen bij de bipolaire stoornis, de onderlinge verschillen tussen deze middelen en de bijwerkingen. Er wordt uitgebreid ingegaan op lithium en anxiolytica: van geneesmiddeleninteracties tot het bespreken van de risico’s voor somatische problemen. U krijgt inzicht in de farmacologie en het werkingsmechanisme van de verschillende psychofarmaca die bij  angststoornissen worden voorgeschreven. Aan het eind van de dag staat de psychiatrische patiënt die geopereerd moeten worden centraal. U krijgt daarbij inzicht in de meest voorkomende en gevaarlijke interacties tussen anesthesiemiddelen en psychofarmaca.

 

 

 

Sprekers

Dr. A. (Arne) Risselada

ziekenhuisapotheker- epidemioloog, Wilhelmina Ziekenhuis Assen Dr. Arne Risselada (1976) studeerde van 1995-2002 farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna werkte hij als ziekenhuisapotheker in opleiding op de afdeling Klinische...

Dr. H. (Hans) Mulder

Dr. H. Mulder Hoofdredacteur en wetenschappelijk directeur van Psyfar Dr. Hans Mulder (1973) is werkzaam als ziekenhuisapotheker en hoofd van de afdeling klinische farmacie van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Daarnaast is Mulder...

Prof. dr. E.N. (Eric) van Roon

Eric van Roon is ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog in het Medisch Centrum Leeuwarden en lid van het kernteam van Ephor. Hij is recent benoemd tot honorair hoogleraar Klinische Farmacotherapie bij het onderzoeksinstituut Groningen Research...

E. (Erna) Beers

Dr. Erna Beers is arts-klinisch farmacoloog bij het Academisch Medisch Centrum. Daarnaast is zij zelfstandig ondernemer binnen Beers Klinische Farmacologie waarin zij zich richt op nascholing over klinische (psycho)farmacologie. Van 2010 tot en...

Dr. G. J. H. (Glenn) Dumont

Glenn Dumont is hoofd farmacologische onderzoeksunit bij CAPRI aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast is hij klinisch farmacoloog in Heerlen, docent aan de hogeschool Zuyd en redacteur bij Psyfar. Bovendien is hij actief als docent/consulent...

Dr. R.M. (Rob) Kok

Rob Kok heeft zijn psychiatrieopleiding gevolgd in het Haags-Leids Opleidingsconsortium Psychiatrie (1990-1994). Hij is sinds september 2008 werkzaam als psychiater in de divisie ouderen van Parnassia. Hij is verantwoordelijk voor de opleiding...

Drs. J.W. (Jan Willem) Renes

Drs. Jan Willem Renes is psychiater bij Altrecht in Utrecht. Hij is als psychiater, afdelingshoofd en onderzoeker werkzaam binnen de zorglijn bipolaire stoornissen. In 2009 is Renes gepromoveerd met zijn onderzoek naar behandeling van bipolaire...

J.P.A.M. (Jan) Bogers

J.P.A.M. (Jan) Bogers studeerde in Amsterdam Geneeskunde en Bewegingswetenschappen, richting bewegingsagogiek en deed ervaring op met lichaamsgerichte psychotherapieën. Aan het UMC Groningen deed hij onderzoek naar de rol van lichaamsbewegingen...

Dr. H.G. (Eric) Ruhé

Eric Ruhe is psychiater en onderzoeker die zich in de afgelopen jaren heeft gespecialiseerd in recidivering en therapieresistentie van unipolaire depressie. Hij is een ervaren clinicus en de vragen die in zijn onderzoek aan bod komen, komen voort...

Drs. W. J. (Walter) Broekema

Drs. Walter Broekema (1953), ziekenhuisapotheker, heeft veel affiniteit met innovatie, educatie en multidisciplinair samenwerken. Hij werkt sinds 2014 als freelancer met activiteiten zoals postuniversitair onderwijs, organisatie congresreizen,...

Dr. R. (Roos) van Westrhenen

Dr. Roos van Westrhenen werd opgeleid als psychiater op het AMC (2013) en als klinisch farmacoloog op het Antonie van Leeuwenhoek ZH (2011). In 2005 promoveerde zij bij de afdeling Nefrologie van het AMC op peritoneale dialyse. Vanaf 2013 werkt...

Dr. N.R. (Navin) Bindraban

Dr. Navin R. Bindraban werd tot cardioloog opgeleid in het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam, volgens AGIKO constructie: een gecombineerde klinische en wetenschappelijke opleiding. In 2007 promoveerde hij aan de Universiteit van...

Locatie

jaarbeurs.nl
Jaarbeurs Utrecht (Beatrixgebouw)
Jaarbeursplein
3521 AL
Utrecht