Geaccrediteerde nascholing
Menu

Zorgstandaard ADHD: adviezen over diagnostiek en behandeling

11 februari 2019 Geen reacties

Begin februari is de zorgstandaard ADHD verschenen; een bundeling van adviezen afkomstig uit alle richtlijnen van organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg. De zorgstandaard is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de diagnostiek en behandeling van ADHD.

De diagnostiek van ADHD is een veel bediscussieerd onderwerp, aldus professor Willem Nolen, voorzitter van de werkgroep die de zorgstandaard samenstelde. “Volgens sommigen krijgen drukke kinderen véél te makkelijk het label ADHD opgeplakt en krijgen kinderen ook véél te snel medicatie. Anderen zijn juist van mening dat ADHD vaak gemist wordt.” Daarom zijn in samenwerking met huisartsen, jeugdzorg, jeugdgezondheid en de GGZ adviezen opgesteld om de diagnostiek te vergemakkelijken. Ook de wensen en ervaringen van patiënten en hun ouders werden hierbij in acht genomen.

De zorgstandaard, bestaande uit adviezen en stroomschema’s, geeft duidelijkheid wat betreft het herkennen van signalen die kunnen wijzen op ADHD. Volgens de adviezen zou onderdiagnostiek onder andere voorkomen kunnen worden met behulp van eenvoudige vragenlijsten, waarmee ADHD makkelijker gescreend kan worden. Het afnemen van gestructureerde interviews met het kind, de ouders en eventueel de leerkracht zou overdiagnostiek daarentegen kunnen voorkomen.

In de zorgstandaard zijn ook stroomschema’s opgesteld die tonen welke behandelvormen in aanmerking komen bij welke gevallen. Bij lichte vormen van ADHD volstaat het adviseren van de patiënt, terwijl ernstige ADHD-patiënten een intensievere behandeling nodig hebben. Dit betekent niet dat medicatie in elk geval de beste oplossing is, omdat training en psychotherapie tevens effectief kunnen zijn. “De verwachting is dat met deze zorgstandaard het medicatiegebruik, waarvan de groei de laatste jaren al was gestopt, verder teruggedrongen kan worden.

Indien medicatie toch geïndiceerd is, bevat de nieuwe zorgstandaard ook stroomschema’s over welke medicatie wanneer te gebruiken.

(bron: ggztotaal.nl)

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor leden).

Abonneren