Geaccrediteerde nascholing
Menu

Psilocybine mogelijk effectief tegen depressie

22 maart 2019 Geen reacties

Psilocybine, een stof die in paddenstoelen en truffels zit, lijkt effectief tegen depressies. Het UMC en UMCG gaan een experimentele behandeling met de stof testen bij patiënten die onvoldoende baat hebben bij antidepressiva.

Naast het UMC en UMCG, wordt het onderzoek ook verricht in onder andere Engeland, Ierland, de Verenigde Staten en Canada. In totaal nemen 216 patiënten deel, die geselecteerd zijn door onder andere huisartsen, psychiaters en GGZ-instellingen. Het doel van de behandeling is het doorbreken van negatieve gedachten en sombere stemming waar patiënten mee worstelen. Psilocybine kan hier aan bijdragen, omdat de stof het bewustzijn verandert. Op dit moment ligt de focus bij de behandeling van depressieve patiënten voornamelijk op psychotherapie. Ook wordt met grote regelmaat antidepressieve medicatie voorgeschreven. Dit lijkt niet altijd even werkzaam voor alle patiënten.

Hoopgevend
“De afgelopen jaren vonden geen grote doorbraken plaats in de behandelingen van depressieve patiënten,” aldus psychiater en hoogleraar aan het UMCG Robert Schroevers. “Psychedelica lijkt echter hoopgevend. Deze middelen hebben een ander werkingsmechanisme dan de huidige antidepressiva en het effect zou ook veel sneller kunnen optreden. Maar er is veel wat we nog niet weten. Daarom is het heel belangrijk om onderzoek te doen naar de behandeleffecten bij deze patiëntengroep.”

Onderzoek
Het onderzoek bestaat uit een eenmalige sessie waarbij de patiënten een bepaalde hoeveelheid psilocybine toegediend krijgen. “Psilocybine helpt om vaste denkpatronen te doorbreken. Daarnaast versterkt en verandert het de manier waarop kleuren en geluiden binnenkomen. Ook is het gevoel van tijd heel anders. De ervaring duurt in totaal zo’n vier tot zes uur,” licht psychiater van het UMC Metten Somers toe. Voorafgaand en na afloop van de sessie vinden meerdere individuele gesprekken plaats. De patiënten worden begeleid door getrainde therapeuten.

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat psilocybine een aanhoudende verbetering van depressieve symptomen tot gevolg heeft. Bij een aantal patiënten houdt deze verbetering tot een half jaar na de sessie aan. “Naast de effectiviteit en veiligheid van psilocybine bij mensen met een depressieve stoornis, kijken we ook naar welke dosering het meest effectief is. Uiteindelijk is het doel van deze experimentele behandelingen om depressieve klachten te verminderen, met mogelijk blijvend resultaat,” aldus Metten.

Risico’s
Er zijn altijd gevaren verbonden aan een behandeling. “De behandelingen worden uitsluitend gegeven in aanwezigheid van ervaren én getrainde therapeuten. Want tijdens een sessie is het mogelijk dat een patiënt angst of verwarring ervaart. De therapeuten zijn getraind om hiermee om te gaan,” stelt Metten.

(bron: UMC Utrecht)

Meer weten over de inzet van psychedelica bij hardnekkige despressies? Prof. dr. Robert Schoevers geeft een lezing hierover tijdens het Nationaal Congres Farmacotherapie in de psychiatrie op donderdag 10 oktober 2019 bij Figi in Zeist. Klik hier voor meer informatie en het programma.

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor leden).

Abonneren