Geaccrediteerde nascholing
Menu

Concrete handvatten voor afbouwen antidepressiva

8 oktober 2018 Geen reacties

Het afbouwen van antidepressiva is niet eenvoudig. Dat vinden niet alleen patiënten, maar ook artsen en apothekers. Omdat onder al deze doelgroepen de behoefte aan handvatten over het afbouwen van SSRI’s en SNRI’s groot is, hebben beroepsverenigingen van artsen (NHG), apothekers (KNMP) en psychiaters (NVvP) nu samen met cliëntenorganisatie MIND, een afbouwdocument opgesteld.

Door een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing voor de wijze van afbouwen van antidepressiva, ontbreken daarover concrete evidence-based aanbevelingen in de huidige richtlijnen en standaarden. Het huidige afbouwdocument is er gekomen door het patiëntenperspectief, de beschikbare (wetenschappelijke) literatuur, kennis over de psychofarmacologie, praktijkervaringen en de meningen van experts te combineren.

Het afbouwdocument, te vinden op de website van MIND, benoemt risicofactoren en geeft voorbeelden van afbouwschema’s. Ook worden aanbevelingen gedaan voor een goede voorbereiding en begeleiding tijdens het afbouwen.

Mensen kunnen heel verschillend reageren op antidepressiva en therapie. Het voorschrijven en eventueel afbouwen van medicatie blijft daarom maatwerk, aldus MIND. Dat zegt ook psychiater Eric Ruhe, die aan het advies meewerkte, tegen Nieuwsuur. “Er is goede begeleiding nodig door de behandelend arts, huisarts of psychiater, zodat tijdens het afbouwen van de antidepressiva wordt gekeken of het schema dat de patiënt aanhoudt, wel werkt.” Volgens Ruhe is vooral het herkennen van het verschil tussen oude klachten en onttrekkingsverschijnselen lastig.

De bedoeling is het document door te ontwikkelen, zodat het geborgd kan worden in de beroepsstandaarden van de beroepsgroepen, schrijft de werkgroep die het document opgesteld heeft. Streven is om in de toekomst eenzelfde document voor tricyclische en andere antidepressiva te ontwikkelen.
(bron: MIND/NOS)

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor leden).

Abonneren