Geaccrediteerde nascholing
Menu

€ 125,- voor leden, € 165,- voor niet-leden

Inschrijven niet meer mogelijk

Over de nascholing

Specialisme:      Psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten
Deelnamekosten: *      € 125,- voor abonnees van Psyfar (vs) en PsyXpert
€ 165,- voor niet-abonnees 
Accreditatie:      Geaccrediteerd met 2 nascholingspunten door de NVvP, NIP, FGZPT, NVP en het VSR.

* Prijzen zijn inclusief online toegang tot Psyfar (vs) en PsyXpert (tot een maand na afloop van het webinar).

Mensen met ASS raken sneller overbelast dan mensen zonder autisme. Tijdens het nieuwe webinar Autisme, overbelasting en acceptatie op donderdag 4 april gaan klinisch psycholoog dr. Annelies Spek en GZ-psycholoog drs. Linda ten Barge in op de oorzaken en risico-factoren van overbelasting en autistische burn-out. Er is hierbij aandacht voor hoe je dit in kaart brengt, wat het verschil is met een reguliere burn-out, en wat kan helpen om dit te voorkomen.

De ervaring leert dat de psychische klachten van mensen met ASS niet altijd behandelbaar en denk-/gedragspatronen niet altijd veranderbaar zijn. De klinische praktijk laat zien dat ACT mensen met autisme kan helpen om keuzes te maken en richting te geven aan het leven. Tijdens het webinar leer je dan ook hoe je ACT-technieken aanpast zodat mensen met ASS hier (nog meer) van kunnen profiteren.

Leerdoelen
Na het volgen van het webinar:
Weet je hoe ACT-technieken aangepast kunnen worden zodat mensen met ASS hier (nog meer) van kunnen profiteren;
Weet je welke technieken in welke situaties kunnen worden ingezet en waar deze bij kunnen helpen;
Heb je meer zicht op hoe je ACT kan vertalen naar (de problematiek van) mensen met ASS;
Weet je de oorzaken en risico-factoren van overbelasting en autistische burn-out;
Krijg je handvatten hoe je kan helpen om een autistische burn-out te voorkomen of deze te behandelen.
   

Het betreft een interactieve bijeenkomst waarbij er ook ruimte is voor vragen van de deelnemers.

In 2023 verzorgde Annelies Spek een Meet the Expert webinar over hetzelfde onderwerp.
Dit webinar werd beoordeeld met een 8,4! Ervaringen van deelnemers:

'Geweldig inspirerend verhaal, ook zeer leerzaam voor de praktijk, spreker is duidelijk zeer ervaren.'
'Ik heb nieuwe kennis opgedaan waar ik verder mee kan.'
'Heel waardevol. Veel nieuwe informatie voor mij en uit alles blijkt dat de spreker hart heeft voor dit onderwerp. Ook klinisch heel toepasbaar.'

Het programma

13.15 - 13.30 Online registratie & ontvangst
13.30 - 14.30 Autistische burn-out | Annelies Spek
14.30 - 14.45 Pauze
14.45 - 15.45 ACT bij ASS | Linda ten Barge


Autistische burn-out

Docent: dr. Annelies Spek
Mensen met autisme raken sneller overbelast dan mensen zonder autisme. Tijdens dit webinar wordt ingegaan op de oorzaken en risico-factoren van overbelasting en autistische burn-out. Ook is er aandacht voor hoe dit in kaart te brengen en wat het verschil is met een reguliere burn-out en met een depressie. Tevens is er aandacht voor wat kan helpen om een autistische burn-out te voorkomen of deze te behandelen.

ACT bij ASS
Docent: drs. Linda ten Barge
De ervaring leert dat de psychische klachten van mensen met ASS niet altijd behandelbaar en denk/gedragspatronen niet altijd veranderbaar zijn. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een therapievorm waarbij aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen en metaforen gewerkt kan worden aan acceptatie van dingen die men niet kan veranderen en weer richting te geven aan het leven met betrekking tot wat men ook belangrijk en waardevol vindt, maar door de worsteling met klachten geen aandacht meer krijgt. De klinische praktijk laat zien dat ACT mensen met ASS kan helpen om keuzes te maken en richting te geven aan het leven. Verder lijkt ACT te kunnen bijdragen aan grensbewaking, de identiteitsontwikkeling en een mildere houding ten opzichte van jezelf te ontwikkelen.

De sprekers

Klinisch psycholoog | Hoofd Autisme Expertisecentrum