Geaccrediteerde nascholing
Menu

€ 420,- voor leden, € 490,- voor niet-leden

Inschrijven niet meer mogelijk

Over de nascholing

Specialisme:      Psychiaters, verpleegkundig specialisten, (ziekenhuis)apothekers
Deelnamekosten: *    € 420,- voor abonnees van Psyfar (vs)
€ 490,- voor niet-abonnees
€ 420,- voor verpleegkundig specialisten **
Accreditatie:      Geaccrediteerd met 5 nascholingspunten door de NVvP, KNMP, NVZA en het VSR. 
Locatie:      Hotel Casa, Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam

*   
**   

Prijzen zijn inclusief catering, parkeren en online toegang tot Psyfar of Psyfar vs (tot een maand na afloop van het congres).
Voor verpleegkundig specialisten die geen abonnee zijn, geeft de website bij inschrijving onjuiste prijzen door, namelijk de prijzen die voor psychiaters gelden. Ben je verpleegkundig specialist, dan wordt dit gecorrigeerd op de factuur die je per e-mail ontvangt.

In één dag up-to-date over de belangrijkste
ontwikkelingen bij psychose

Op vrijdag 7 juni 2024 ben je van harte welkom om - op locatie of digitaal - deel te nemen aan de tweede editie van de Psyfar themadag Psychose. De themadag brengt je in drie plenaire sessies en twee interactieve workshoprondes op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen bij psychose van de afgelopen jaren.

De themadag vindt hybride plaats en bestaat uit een plenair deel en verschillende interactieve workshops (je kiest er twee), waarin je direct aan de slag gaat met praktijkgerichte voorbeelden, casuïstiek en training.

Het belooft weer een interessante, vakinhoudelijke dag te worden! Wil je zeker zijn van een plekje? Schrijf je dan snel in voor de Psyfar themadag Psychose op vrijdag 7 juni!

N.B. Wil je liever online aan de themadag deelnemen? Dat kan! Schrijf je in voor online deelname via de Psyfar website of Psyfar vs website.

In 2021 vond de themadag voor het eerst plaats. Ervaringen van deelnemers:
'Leerzame, actuele en inspirerende onderwerpen.'
'Mix van praktische handvatten en toekomstvisie. Inspirerend!'
'Interessante sprekers, actueel en praktisch toepasbaar.'
'Goede update over de ontwikkelingen op het gebied van antipsychotica.'

Het programma

Workshop 'Antipsychotica afbouwen: hoe pak je dat aan?' zit vol!
De workshop 'Antipsychotica afbouwen: hoe pak je dat aan?' heeft het maximum aantal deelnemers bereikt. Inschrijving voor deze workshop is  (enkel bij deelname op locatie!) niet meer mogelijk.
 
08.45 - 09.30
 
Ontvangst & registratie
09.30 - 09.45 Plenaire opening
Inleiding door de dagvoorzitter | Albert Batalla Cases
09.45 - 10.45 Plenaire lezing
Antipsychotica na een eerste psychose | Marieke Begemann
10.45 - 11.15 Ochtendpauze
11.15 - 12.15 Plenaire lezing
Existentieel herstel na een psychose; kansen en uitdagingen | Nynke Boonstra
12.15 - 13.15 Plenaire online lezing
Life before and after cannabis use (ENG)Marta Di Forti
13.15 - 14.15 Lunchpauze
14.15 - 15.15 Workshopronde 1
●  Psychedelica en psychose | Pim van der Meer
●  Kind en Jeugd: Behandelen mét het netwerk, maar hoe dan? | Manouche van Alst
●  Is het mogelijk om antipsychotica respons te voorspellen? | Edwin van Dellen & Livia Dominicus
15.15 - 15.45 Middagpauze
15.45 - 16.45 Workshopronde 2
●  Antipsychotica afbouwen: hoe pak je dat aan? | Shiral Gangadin = VOL!
●  Kind en jeugd: Gebruik van de netwerk intake bij psychose | Karin Hagoort & Diane van Rappard
●  Tijd voor actie! Leefstijl uitdagingen en kansen in de alledaagse psychiatrische zorg voor mensen met psychose | Ilona van der Meent & Natascha den Bleijker
16.45 Einde themadag met mogelijkheid tot napraten

 
Uitleg workshoprondes
Iedere docent verzorgt één workshop op locatie, en één workshop online. Als deelnemer op locatie volg je de workshops dus alleen met deelnemers die eveneens op locatie aanwezig zijn bij de themadag. Zodoende kun je één workshop kiezen uit de workshops die onder ronde 1 vallen, en één workshop uit het lijstje uit ronde 2. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op via evenementen@prelum.nl.

Inhoud

Plenaire opening

Plenaire opening door dagvoorzitter Albert Batalla Cases.

7 juni 2024
Plenaire lezing | Antipsychotica na een eerste psychose: to continue or not to continue? That is our question!

Mensen die voor het eerst een psychotische episode hebben doorgemaakt krijgen meestal antipsychotica voorgeschreven. De huidige richtlijnen raden aan om deze tenminste 1 jaar na herstel te blijven gebruiken en terugval te voorkomen. Maar deze medicijnen kunnen bijwerkingen geven, waardoor veel mensen eerder willen stoppen.

Lees verder...

Ook zijn er aanwijzingen dat het vroegtijdig afbouwen van antipsychotica op de lange termijn een gunstig effect kan hebben op het sociaal functioneren. HAMLETT doet onderzoek naar de vraag: to continue or not to continue? Het is wereldwijd de grootste studie die de lange-termijn effecten (10 jaar) vergelijkt tussen doorgaan vs. afbouwen van antipsychotische medicijnen. Er doen momenteel 453 mensen mee, die 3-6 maanden in remissie zijn van hun eerste psychose. De inclusiefase is begin 2023 afgerond en de onderzoeksteams in UMC Groningen, UMC Utrecht en GGZ Eindhoven zijn bezig met de follow-up metingen.

Na afloop van deze plenaire sessie:
Heb je kennis van de laatste inzichten wat betreft het gebruik van antipsychotische medicatie;
Heb je overzicht verkregen van de RCTs die er wereldwijd zijn dan wel worden uitgevoerd naar de effecten van doorgaan vs. stoppen met antipsychotica;
Ken je afbouwtips & -tricks, waaronder mogelijke medicatie afbouwschema's.
7 juni 2024
Plenaire lezing | Existentieel herstel na een psychose; kansen en uitdagingen

De focus van de behandeling van mensen met een psychosegevoeligheid ligt nog steeds erg op klachtenreductie. Vanuit het perspectief van herstel is het eveneens van belang om aandacht te hebben voor maatschappelijk herstel en persoonlijk herstel oftewel existentieel herstel. 

Lees verder...

Cliënten noemen existentieel herstel als basis voor hun herstelproces maar welke factoren zijn daarbij van belang en welke rol speelt de behandeling daarin? In de bijdrage wordt ingegaan op internationale inzichten evenals op nationale inzichten vanuit de HAMLETT studie.

Na afloop van deze plenaire sessie:
Heb je meer inzicht in factoren die bij kunnen dragen aan existentieel herstel na een psychose;
Heb je meer inzicht in de manier waarop je als behandelaar kunt bijdragen aan het existentieel herstel van jouw cliënt met een psychosegevoeligheid.
7 juni 2024
Plenaire lezing | Life before and after cannabis use (ENG)

Deze lezing is in het Engels!

In this lecture, the speaker will delve into the effects of cannabis use on the risk of developing psychotic disorders and their subsequent outcomes. They will present the latest evidence, focusing on how cannabis use influences the course of these disorders.

Lees verder...

Furthermore, they will share data from their Cannabis Clinic of Psychosis, highlighting the shifts in the lives of young adults with psychosis who choose to reduce or cease their cannabis use. These insights offer valuable perspectives on how interventions related to cannabis use can lead to positive changes in individuals' lives.

By combining scientific evidence and clinical data, this lecture will provide a deeper understanding of the intricate relationship between cannabis use and psychotic disorders, and how this knowledge can be applied in clinical practice to enhance the well-being of individuals.

7 juni 2024
Workshop 1.1 | Psychedelica en psychose

Tijdens de workshop zullen recente studies, maar ook inzicht gevende studies van decennia geleden, besproken worden omtrent het gebruik van psychedelica (e.g., LSD) en het risico op psychose. Vaak worden patiënten met psychose in de voorgeschiedenis geexcludeerd uit trials die de effectiviteit onderzoeken van psychedelica. 

Lees verder...

Hoe terecht is dit? Hoe hoog is dit risico en zijn er misschien toch mogelijkheden patienten met risico op een psychose te behandelen met psychedelica? Over dat en meer kom je te weten tijdens de workshop en hierover zullen we met elkaar in discussie gaan.

Na afloop van deze workshop:
Heb je een update van de literatuur omtrent het gebruik van psychedelica en het risico op psychose;
Ken je de (on)mogelijkheden van psychedelica bij patiënten met een bipolaire stoornis, depressie met psychotische kenmerken en schizofrenie.
7 juni 2024
Workshop 1.2 | Kind en Jeugd: Behandelen mét het netwerk, maar hoe dan?

In deze workshop zullen we de belangrijke rol verkennen die het sociale netwerk en het ondersteuningssysteem spelen bij het omgaan met en herstellen van een psychose. We bespreken hoe je aandacht kunt hebben voor effectieve communicatie binnen het gezin, het opbouwen van een ondersteunend netwerk en het bevorderen van begrip en empathie binnen de omgeving van de jongere. 

Lees verder...

Samen zullen we praktische tools en technieken verkennen om het welzijn van jongeren met een psychose te verbeteren en hen te ondersteunen bij hun hersteltraject.

Na afloop van deze workshop:
Heb je kennis opgedaan hoe een systeemgesprek voor te bereiden, met zowel de jongere als de ouders/netwerk;
Heb je zicht op welke factoren invloed kunnen hebben op het beloop van een systeemgesprek en hoe je je daar goed op kunt voorbereiden;
Heb je zicht op de communicatiestijl in een gezin en de invloed die dit kan hebben, zowel herstelbevorderend als ondermijnend.
7 juni 2024
Workshop 1.3 | Is het mogelijk om antipsychotica respons te voorspellen?

Antipsychotica zijn meestal effectieve medicijnen tegen een psychose, maar niet altijd. Ongeveer twee op de drie mensen die antipsychotica gebruiken voor een eerste psychose, hebben geen psychose meer na 10 weken behandeling. Helaas heeft dus ook een derde vande patiënten nog klachten na 10 weken die niet of niet voldoende zijn verbeterd. 

Lees verder...

Tijdens de workshop wordt besproken welke factoren kunnen helpen om de uitkomst van een behandeling met antipsychotica beter te voorspellen. Er wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek naar klinische en biologische predictoren van respons. Daarnaast worden handvatten geboden om de snelle ontwikkelingen op het gebied van machine learning in de psychiatrie kritisch te beschouwen.

Na afloop van deze workshop:
Ben je op de hoogte van klinische predictoren van behandelrespons op antipsychotica;
Ben je op de hoogte van het gebruik van elektro-encefalografie (EEG) en functionele magnetic resonance imaging (fMRI) bij het gericht voorschrijven van psychofarmaca;
Weet je hoe imaging technieken kunnen worden gebruikt voor het vergroten van de effectiviteit van behandeling met hersenstimulatie;
Ken je kritische factoren voor het gebruik van deze technieken in de klinische praktijk.
7 juni 2024
Workshop 2.1 | Antipsychotica afbouwen: hoe pak je dat aan? = VOL!

Let op: deze workshop is vol en inschrijving is dus helaas niet meer mogelijk. Kies je in ronde 2 toch voor de workshop 'Antipsychotica afbouwen: hoe pak je dat aan?', dan word je automatisch ingedeeld bij je tweede voorkeursworkshop. 

Antipsychotica zijn de gouden standaard in het behandelen van psychose en om die reden worden ze in veel richtlijnen aangeraden voor de lange termijn preventie van een psychotische terugval. Toch hebben veel mensen last van de bijwerkingen van antipsychotica, waardoor de vraag opkomt: “(Wanneer) kan ik stoppen met de medicatie?”. 

Lees verder...

Tijdens deze workshop gaan we in gesprek over het afbouwen. Wanneer doe je dat? Hoe begin je daaraan? Waar kan je rekening mee houden? Bij het HAMLETT onderzoek hebben we al veel geleerd over medicatie afbouwen en dat willen we graag met jullie delen!

Na afloop van deze workshop:
Ben je op de hoogte van de meest recente onderzoeken naar het afbouwen van antipsychotica;
Ben je je bewuster van praktische overwegingen bij het afbouwen van antipsychotica, vanuit het perspectief van patiënt, behandelaar en naaste.
7 juni 2024
Workshop 2.2 | Kind en jeugd: Gebruik van de netwerk intake bij psychose

In deze workshop maak je kennis met de netwerk intake, zodat je deze ook in je eigen dagelijkse praktijk kunt gaan gebruiken.

Lees verder...

Na afloop van deze workshop:
Kun je een netwerk intake maken;
Ken je de uitleg en heb je inzicht in de achterliggende gedachten van de netwerk intake.
7 juni 2024
Workshop 2.3 | Tijd voor actie! Leefstijl uitdagingen en kansen in de alledaagse psychiatrische zorg voor mensen met psychose

Tijdens deze workshop bespreken we kort de relevantie van leefstijl, inclusief recente bevindingen over de effectiviteit ervan op basis van eigen onderzoeken. Daarnaast wordt praktijkkennis en -ervaringen gedeeld over de implementatie van leefstijlinterventies, in zowel de klinische zorg als in woonvormen. 

Lees verder...

We kijken naar bevorderende en belemmerende factoren: wat werkt, en wat niet, en we verkennen strategieën om deze uitdagingen aan te gaan. Daarnaast bespreken we manieren om meer inzicht te krijgen in de implementatie van leefstijl in de zorg die jij en je team leveren: wat is helpend om de volgende stap te kunnen zetten?

Na afloop van deze workshop:
Begrijp je de relevantie van leefstijlfactoren in de psychiatrie en de impact ervan op de gezondheid en het welzijn van mensen met psychose;
Heb je kennis over implementatie van leefstijlinterventies; wat zijn bevorderende en belemmerende factoren en hoe ga je daarmee om?
Ken je manieren om meer inzicht te krijgen in de implementatie van leefstijl in de zorgpraktijk en wat er nodig is voor de volgende stap.
7 juni 2024

De sprekers

Hoogleraar Verpleegkunde in de GGZ | Verpleegkundig specialist GGZ | Directeur zorg, lector
Consultant Psychiatrist MRC Fellow
Kinder- en jeugdpsychiater | Systeemtherapeut
Arts-onderzoeker | AIOS psychiatrie
Teamleider Innovatie Psychiatrie
Kinder- en jeugd psychiater

De locatie

Hotel Casa
Eerste Ringdijkstraat 4
1097 BC Amsterdam

Route plannen