Geaccrediteerde nascholing
Menu

€ 394,- voor leden, € 462,- voor niet-leden

Inschrijven niet meer mogelijk

Over de nascholing

Specialisme:      Psychiaters, verpleegkundig specialisten, (ziekenhuis)apothekers
Deelnamekosten: *    € 394,- voor abonnees van Psyfar (vs)
€ 462,- voor niet-abonnees
€ 394,- voor verpleegkundig specialisten **
Accreditatie:      Geaccrediteerd met 5 nascholingspunten door de NVvP, KNMP, NVZA en het VSR. 

*   
**   

Prijzen zijn inclusief online toegang tot Psyfar of Psyfar vs (tot een maand na afloop van het congres).
Voor verpleegkundig specialisten die geen abonnee zijn, geeft de website bij inschrijving onjuiste prijzen door, namelijk de prijzen die voor psychiaters gelden. Ben je verpleegkundig specialist, dan wordt dit gecorrigeerd op de factuur die je per e-mail ontvangt.

In één dag up-to-date over de medicamenteuze
opties (en evidentie) bij ADHD

Tien jaar geleden bereikte de voorgeschreven psychofarmaca bij ADHD in Nederland een piek, tot de Gezondheidsraad in 2014 het advies ‘ADHD: medicatie en maatschappij’ publiceerde. Hierin werden behandelaars opgeroepen een zorgstandaard voor de diagnose en behandeling van ADHD te ontwikkelen. Sindsdien is het medicijngebruik onder mensen met ADHD verminderd, omdat medicatie niet altijd nodig is. En als medicatie in de behandeling van ADHD wél nodig is, dan is dit in de praktijk niet altijd eenvoudig, het betreft vrijwel altijd maatwerk.

Tijdens de Psyfar themadag ADHD op vrijdag 19 april leer je wanneer en hoe je psychofarmaca voorschrijft aan een patiënt met ADHD. We bespreken de medicamenteuze opties en de meest actuele wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van ADHD en psychofarmaca. Daarbij krijg je handvatten om de inzichten te vertalen naar de praktijk, zodat je jouw ADHD patiënt sneller adequaat kunt behandelen.

De themadag vindt hybride plaats en bestaat uit een plenair deel en verschillende interactieve workshops (je kiest er twee), waarin je direct aan de slag gaat met praktijkgerichte voorbeelden, casuïstiek en training.

Het belooft weer een interessante, vakinhoudelijke dag te worden! Wil je zeker zijn van een plekje? Schrijf je dan snel in voor de Psyfar themadag ADHD op vrijdag 19 april!

N.B. Wil je liever op locatie in Woerden deelnemen aan de themadag? Dat kan! Schrijf je in voor deelname op locatie via de Psyfar website of Psyfar vs website.

De themadag vond in 2021 voor het laatst plaats en werd toen beoordeeld met een 8,1! Ervaringen van deelnemers:
'Fijne sprekers, die ondanks de afstand van online toch veel interactie zochten. Veel nuttige informatie voor de klinische praktijk.'
'Erg leerzaam, goede opbouw en praktisch toepasbare presentaties.'
'De positiviteit, kundigheid en gedrevenheid van de sprekers!'
'Heldere presentaties, met de nieuwste wetenschappelijke inzichten, veel ruimte voor vragen, heldere antwoorden. Goed in elkaar gezet.'

Het programma

Workshops 'Dynamisch doseren stimulantia', 'Vrouwspecifieke farmacotherapeutische behandeling' en 'Lange termijn farmacotherapie' zitten vol!
De workshops 'Dynamisch doseren van stimulantia', 'Vrouwspecifieke farmacotherapeutische behandeling voor ADHD' en 'Lange termijn farmacotherapie van ADHD en FAQ' hebben het maximum aantal deelnemers bereikt. Inschrijving voor deze workshops is bij online deelname helaas niet meer mogelijk. Toch aan deze workshops deelnemen? Schrijf je dan in voor deelname op locatie bij KAS in Woerden! Bij deelname op locatie zijn momenteel nog enkele plaatsen beschikbaar voor deze workshops.
 
09.15 - 09.30
 
Online ontvangst & registratie
09.30 - 09.45 Plenaire opening
Inleiding door de dagvoorzitter | Glenn Dumont
09.45 - 10.45 Plenaire lezing
ADHD en verslaving, controverse of common practice? | Arnt Schellekens
10.45 - 11.15 Ochtendpauze
11.15 - 12.15 Plenaire lezing
ADHD bij vrouwen, een zaak voor Hoofd Hart en Hormonen:
over het H3-netwerk | Sandra Kooij
12.15 - 12.30 Korte break
12.30 - 13.30 Plenaire lezing
Slaap en ADHD | Cyntha Bogaart
13.30 - 14.30 Lunchpauze
14.30 - 15.30 Workshopronde 1
●  Ouderen en ADHD | Jan Smulders
●  Dynamisch doseren van stimulantia | Esra Pirgon & Valentina Navarro-Ovando = VOL!
●  Vrouwspecifieke farmacotherapeutische behandeling voor ADHD | Maxime de Jong = VOL!
15.30 - 16.00 Middagpauze
16.00 - 17.00 Workshopronde 2
●  Hyperactiviteit bij vrouwen met ADHD | Ravian Wettstein
●  Lange termijn farmacotherapie van ADHD en FAQ | Glenn Dumont = VOL!
●  Niet-medicamenteuze behandeling van slaapproblemen bij ADHD | Cyntha Bogaart
17.00 Einde themadag

 
Uitleg workshoprondes
Iedere docent verzorgt één workshop op locatie, en één workshop online. Als online deelnemer volg je de workshops dus alleen met deelnemers die eveneens online aanwezig zijn bij de themadag. Zodoende kun je één workshop kiezen uit de workshops die onder ronde 1 vallen, en één workshop uit het lijstje uit ronde 2. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op via evenementen@prelum.nl.

Inhoud

Plenaire opening

Plenaire opening door dagvoorzitter Glenn Dumont.

19 april 2024
Plenaire lezing | ADHD en verslaving, controverse of common practice?

ADHD en verslaving komen vaak samen voor. Te vaak om op toeval te berusten. In deze lezing gaan we in op mogelijke overlap tussen deze twee psychische aandoeningen en hoe in de behandeling rekening te houden met deze vaak voorkomende combinatie van aandoeningen.

Lees verder...

De aanwezigheid van verslaving vermindert de effectiviteit van de ADHD medicatie en zal je in veel gevallen deze anders moeten doseren. Anderzijds kan de behandeling van ADHD een waardevolle bijdrage vormen in de stabilisatie van de verslaving. Hoewel psychostimulerende middelen een risico op verslaving dragen, zijn ze vooral ook effectief gebleken bij de behandeling van ADHD bij verslaafde patiënten. De beschikbaarheid van betrouwbare langwerkende preparaten maakt het mogelijk het risico op misbruik drastisch te beperken. In de lezing worden praktische handvatten gegeven voor een effectieve behandeling van ADHD bij deze uitdagende patiëntengroep.

Er is ruimte voor vragen en eigen casuïstiek in deze lezing. Casuïstiek of vraagstukken voor deze lezing kunnen op voorhand worden gemaild naar evenementen@prelum.nl onder vermelding van ‘Themadag ADHD – Casuïstiek lezing ADHD en verslaving’.

Na afloop van deze plenaire sessie:
Weet je hoe vaak ADHD en verslaving samen voorkomen;
Weet je welke mechanismen bijdragen aan deze frequente comorbiditeit;
Heb je geleerd hoe je de behandeling van mensen met ADHD en verslaving vorm kunt geven.
19 april 2024
Plenaire lezing | ADHD bij vrouwen, een zaak voor Hoofd Hart en Hormonen: over het H3-netwerk

ADHD komt even vaak bij vrouwen als bij mannen voor, maar toch wordt de diagnose vaak gemist, soms wordt pas in de menopauze duidelijk dat er ook levenslang ADHD speelt. Vrouwen met ADHD hebben 2-3x zo vaak ernstige depressieve klachten in de week voor de menstruatie, na de bevalling en in de overgang.

Lees verder...

Tijdens deze lezing worden de achtergronden van deze bevinding en de behandelopties besproken. Daarnaast bespreken we het vrouwenhart en klachten van vrouwen in en na de overgang, die eveneens slecht worden herkend en dus gemist. Niet toevallig bleken vrouwen met hartklachten heel vaak levenslange ADHD symptomen te hebben bij screening. Dat was de aanleiding voor de oprichting van het H3-netwerk. Want ADHD bij vrouwen, de menopauze en de atypische presentatie van hartklachten bij vrouwen komen heel vaak samen voor zonder dat dit bekend is. We kunnen door multidisciplinaire samenwerking via het H3-netwerk veel van elkaar leren en vrouwen sneller en beter behandelen.

Er is ruimte voor vragen en eigen casuïstiek in deze lezing. Casuïstiek of vraagstukken voor deze lezing kunnen op voorhand worden gemaild naar evenementen@prelum.nl onder vermelding van ‘Themadag ADHD – Casuïstiek lezing ADHD bij vrouwen’.

Na afloop van deze plenaire sessie:
Heb je kennis van de presentatie van ADHD bij vrouwen;
Begrijp je de achtergrond van de hormonale stemmingsproblemen bij vrouwen met ADHD (en andere stoornissen);
Weet je wat hiervoor de behandelopties zijn;
Ken je de atypische klachtenpresentatie van vrouwen met hartklachten in de overgang.
19 april 2024
Plenaire lezing | Slaap en ADHD

Slaapproblemen komen veel voor bij mensen met ADHD. Maar liefst 80% van de mensen heeft tenminste een slaapstoornis. Deze slaapproblemen hebben een enorme impact op het functioneren en het zelfbeeld. Dat pleit voor specifieke aandacht voor slaap in de behandeling van ADHD. 

Lees verder...

Tijdens deze lezing staan we stil bij de gevolgen van deze slaapproblemen en de inzet van slaaptherapie. Met deze achtergrondinformatie kunnen we in de (keuze)workshop na de lunch interactief aan de slag met casuïstiek.

Na afloop van deze plenaire sessie:
Ken je de impact van slaapproblemen bij ADHD;
Ben je bekend met het behandelprotocol van slaaptherapie.
19 april 2024
Workshop 1.1 | Ouderen en ADHD

ADHD is een levenslange diagnose en komt dus ook op oudere leeftijd voor. Daar wordt niet altijd aan gedacht waardoor de indruk bestaat dat ADHD bij ouderen sterk ondergediagnosticeerd is. ADHD is ook bij ouderen vaak goed te behandelen, maar kan deze wel verschillen van de behandeling die bij bijvoorbeeld jongvolwassenen en kinderen gangbaar is. 

Lees verder...

Allereerst worden in deze workshop de ervaringen rondom diagnostiek en behandeling van ADHD bij ouderen besproken. Er zal aandacht worden besteed aan de combinatie van ADHD en verkeer. Ook zal worden ingegaan op medicatie en drugstesten.

Er is veel ruimte voor vragen en eigen casuïstiek in deze workshop. Je wordt uitgenodigd ook eigen casuïstiek mee te brengen naar de workshop. Casuïstiek of vraagstukken voor deze workshop kunnen op voorhand worden gemaild naar evenementen@prelum.nl onder vermelding van ‘Themadag ADHD – Casuïstiek workshop Ouderen en ADHD’.

Na afloop van deze workshop:
Ken je de karakteristieken van ADHD bij ouderen;
Heb je inzicht in de diagnostiek en differentiaal diagnostiek;
Kun je met de in deze sessie verkregen handvatten ouderen effectief instellen op ADHD medicatie.
19 april 2024
Workshop 1.2 | Dynamisch doseren van stimulantia = VOL!

Let op: deze workshop is vol en inschrijving is dus helaas niet meer mogelijk. Kies je in ronde 1 toch voor de workshop 'Dynamisch doseren van stimulantia', dan word je automatisch ingedeeld bij je tweede voorkeursworkshop. Toch deelnemen aan deze workshop? Bij deelname op locatie in Woerden zijn voor de workshop nog wel plaatsen beschikbaar!

Een deel van deze workshop is in het Engels!

In deze workshop wordt ingegaan op het instellen van stimulantia in de behandeling van ADHD bij volwassenen en welke factoren een invloed hebben op de effectiviteit van de farmacotherapeutische behandeling. 

Lees verder...

Je leert over de verschillen tussen de beschikbare stimulantia-preparaten, waarom een overweging tussen verschillende bereiders (magistraal of geregistreerd middel) de moeite waard is en hoe het gekozen stimulantium adequaat gedoseerd kan worden op basis van symptomen passend bij over- en onderdosering. Aan het eind van de workshop kun je een dynamisch behandelplan opstellen voor de behandeling van ADHD bij volwassenen.

Na afloop van deze workshop:
Kun je een onderbouwde keuze maken tussen de verschillende beschikbare stimulantia-preparaten;
Ken je de verschillende externe factoren die de effecten van stimulantia kunnen beïnvloeden;
Kun je stimulantia adequaat doseren op basis van symptomen passend bij over- en onderdosering;
Ken je de korte en lange termijn gevolgen van inadequate dosering van stimulantia;
Kun je op basis van de opgedane kennis een dynamisch behandelplan opstellen.
19 april 2024
Workshop 1.3 | Vrouwspecifieke farmacotherapeutische behandeling voor ADHD = VOL!

Let op: deze workshop is vol en inschrijving is dus helaas niet meer mogelijk. Kies je in ronde 1 toch voor de workshop 'Vrouwspecifieke farmacotherapeutische behandeling voor ADHD', dan word je automatisch ingedeeld bij je tweede voorkeursworkshop. Toch deelnemen aan deze workshop? Bij deelname op locatie in Woerden zijn voor de workshop nog wel plaatsen beschikbaar!

Al bijna 40 jaar is er behoefte aan meer aandacht voor ADHD bij vrouwen. De impact van hormonen en de menstruele cyclus is aanzienlijk bij vrouwen met ADHD, en interfereert mogelijk ook met de farmacotherapeutische behandeling. Echter, er is weinig bekend over vrouwspecifieke farmacotherapie voor ADHD. 

Lees verder...

In de praktijk zagen wij, conform de literatuur, vaak premenstruele verergering van ADHD en stemmingsklachten, ondanks behandeling met psychostimulantia. Om deze premenstruele toename van klachten te verminderen, hebben wij bij betreffende patiënten de dosering van hun psychostimulantia in de premenstruele fase verhoogd. Wij beschrijven negen opeenvolgende casussen van vrouwen die bij ons onder behandeling waren voor ADHD en comorbiditeit, bij wie we premenstrueel de individuele dosering van hun psychostimulantia hebben aangepast. We hebben het effect en bijwerkingen gedurende meerdere maanden in de poliklinische setting gemonitord. Ondanks verschil in symptomen, comorbiditeit, leeftijd (22-48 jaar) en het type psychostimulans, waren alle vrouwen positief.

Na afloop van deze workshop:
Heb je inzicht in de impact van hormonen bij vrouwen met ADHD;
Heb je kennis van klinische voorbeelden van cyclische medicatie aanpassingen bij vrouwen met ADHD;
Ken je de aandachtspunten bij cyclische medicatie aanpassingen bij vrouwen met ADHD.
19 april 2024
Workshop 2.1 | Hyperactiviteit bij vrouwen met ADHD

In deze lezing word je meegenomen in het effect van gender en ADHD op objectief gemeten hyperactiviteit tussen mannen en vrouwen met en zonder ADHD.

Lees verder...

Er is ruimte voor vragen en eigen casuïstiek in deze workshop. Casuïstiek of vraagstukken voor deze workshop kunnen op voorhand worden gemaild naar evenementen@prelum.nl onder vermelding van ‘Themadag ADHD – Casuïstiek workshop Hyperactiviteit bij vrouwen’.

Na afloop van deze workshop:
Weet je wat het effect van ADHD op hyperactiviteit is;
Weet je wat het effect is van gender op hyperactiviteit;
Weet je het voordeel van objectief meten.
19 april 2024
Workshop 2.2 | Lange termijn farmacotherapie van ADHD en FAQ = VOL!

Let op: deze workshop is vol en inschrijving is dus helaas niet meer mogelijk. Kies je in ronde 2 toch voor de workshop 'Lange termijn farmacotherapie van ADHD en FAQ', dan word je automatisch ingedeeld bij je tweede voorkeursworkshop. Toch deelnemen aan deze workshop? Bij deelname op locatie in Woerden zijn voor de workshop nog wel plaatsen beschikbaar!

Stimulantia zijn zeer effectieve middelen bij de acute behandeling van ADHD bij kinderen en volwassenen, mits juist ingesteld en gemonitord. Na het instellen op de juiste vorm en dosis volgt in principe het herhalen van de medicatie, met monitoring van de bijwerkingen en effectiviteit.

Lees verder...

Tijdens deze workshop wordt het beloop van ADHD na het instellen besproken, op de lange termijn, en hoe de farmacotherapie daarop afgesteld kan worden. Daarnaast worden een aantal 'frequently asked questions' in meer detail besproken. Heb je een vraag die je besproken wilt hebben, stuur deze dan op naar info@dumontpp.nl. Glenn Dumont zal (een selectie van) deze vragen tijdens de workshop bespreken.

Na afloop van deze workshop:
Ken je de korte en lange termijn bijwerkingen van stimulantia;
Kun je een lange termijnbehandeling met stimulantia in het kader van ADHD effectief vormgeven.
19 april 2024
Workshop 2.3 | Niet-medicamenteuze behandeling van slaapproblemen bij ADHD

In deze workshop gaan we dieper in op de inzet van slaaptherapie bij ADHD. We staan stil bij het behandelprotocol van slaaptherapie en gaan interactief aan de slag met casuïstiek om zo de theorie beter naar de dagelijkse praktijk te kunnen vertalen.

Lees verder...

Er is ruimte voor vragen en eigen casuïstiek in deze workshop. Casuïstiek of vraagstukken voor deze workshop kunnen op voorhand worden gemaild naar evenementen@prelum.nl onder vermelding van ‘Themadag ADHD – Casuïstiek workshop Niet-medicamenteuze behandeling van slaapproblemen’.

Na afloop van deze workshop:
Kun je slaapproblemen bij ADHD gemakkelijker herkennen en bespreekbaar maken;
Heb je inzicht in het behandelen van slaapproblemen zonder inzet van medicatie;
Weet je wat te adviseren en wanneer te verwijzen naar een slaaptherapeut.
19 april 2024

De sprekers

Associate professor Pharmacotherapy | Redacteur Psyfar
Psycholoog | Oprichter Sleepmasters
PhD-kandidaat afdeling Klinische farmacologie, Amsterdam UMC
PhD-kandidaat afdeling Klinische farmacologie, Amsterdam UMC