Geaccrediteerde nascholing
Menu

€ 384,- voor leden, € 452,- voor niet-leden

Inschrijven niet meer mogelijk

Over de nascholing


Specialisme: Psychiaters, Apothekers, Verpleegkundig specialisten GGZ
Deelnamekosten psychiaters: *    € 384,- voor leden van Psyfar
€ 452,- voor niet-leden 
Deelnamekosten verpleegkundig specialisten: **    € 284,- voor verpleegkundig specialisten
Accreditatie:

is voor 5 punten geaccrediteerd bij de NVvP, NVZA, KNMP en het VSR.

* Prijzen zijn inclusief BTW, cursusmateriaal en online toegang tot Psyfar (vs) gedurende de themadag.

** Voor verpleegkundig specialisten geeft de website bij inschrijving onjuiste prijzen door, namelijk de prijzen die voor de psychiaters gelden. Bent u verpleegkundig specialist, dan wordt dit gecorrigeerd op de factuur die u per e-mail ontvangt.

Als u zich na vrijdag 15 april 17.00 uur inschrijft, ontvangt u de praktische informatiemail op dinsdagochtend (voorafgaand aan het programma). In 1 dag up-to-date over de medicamenteuze opties (en evidentie) bij ADHD

Bijna tien jaar geleden bereikte de voorgeschreven psychofarmaca bij ADHD in Nederland een piek, tot de Gezondheidsraad in 2014 het advies ‘ADHD: medicatie en maatschappij’ publiceerde. Hierin werden behandelaars opgeroepen een zorgstandaard voor de diagnose en behandeling van ADHD te ontwikkelen. Sindsdien is het medicijngebruik onder mensen met ADHD verminderd, omdat medicatie niet altijd nodig is. En als medicatie in de behandeling van ADHD wél nodig is, dan is dit in de praktijk niet altijd eenvoudig, het betreft vrijwel altijd maatwerk.

Tijdens de online Psyfar-themadag ADHD op dinsdag 19 april leert u wanneer en hoe u psychofarmaca voorschrijft aan een patiënt met ADHD. We bespreken de medicamenteuze opties en de meest actuele wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van ADHD en psychofarmaca. Daarbij krijgt u handvatten om de inzichten te vertalen naar de praktijk, zodat u uw ADHD patiënt sneller adequaat kunt behandelen.


In drie plenaire sessies en twee zelfgekozen, verdiepende workshops geven experts antwoorden op de vragen:

 • Moet ik mijn patiënt psychofarmaca voorschrijven?
 • Wat zijn de medicamenteuze opties voor de behandeling van ADHD? Wat is de evidentie?
 • Welke bijwerkingen horen bij ADHD medicatie en welke maatregelen moeten daarbij genomen worden?
 • Hoe diagnosticeer en behandel ik kinderen, volwassenen en ouderen met ADHD?
 • Hoe herken en behandel ik slaapstoornissen bij ADHD?
 • Wat is het onderscheid tussen ADHD en autisme?
 • Hoe communiceer ik duidelijk met mijn patiënt over psychofarmaca?

Ervaringen van eerdere deelnemers:
'Prettige diepgang. Docenten staan duidelijk boven de stof en gaan direct op vragen in.'
'Veel praktische handvaten en concrete casuïstiek. Ik kan er meteen aan de slag!'
'Ik zou nooit vrijwillig voor online deelname hebben gekozen, maar het is me 100% meegevallen. Complimenten voor het soepele verloop!'

Het programma

 • 09:00 – 09:15   Online registratie & ontvangst
 • 09:15 – 09:30   Opening en introductie – Glenn Dumont
 • 09:30 – 10:30   Stimulantia instellen en evalueren - Glenn Dumont
 • 10:30 – 11:00   Pauze
 • 11:00 – 12:00   ADHD bij vrouwen en hormonen - Sandra Kooij
 • 12:00 – 13:00   Lunchpauze
 • 13:00 – 14:00   ADHD en slaap - Marijke Gordijn
 • 14:00 – 14:15   Wisselpauze
 • 14:15 – 15:15   Workshopronde 1
 • 15:15 – 15:30   Pauze
 • 15:30 – 16:30   Workshopronde 2
 • 16:30                Einde congres

Inhoud

Plenaire opening

Plenaire opening door dagvoorzitter Glenn Dumont.

19 april 2022
Stimulantia instellen en evalueren

De farmacotherapie van ADHD is effectief en wordt in het algemeen goed verdragen. Aangezien zowel de dosis hoogte als het doseringsinterval individueel bepaald wordt, zal Dumont in deze lezing nader ingaan op handvatten die helpen bij het vinden van de juiste dagdosering voor de individuele patiënt. Tevens wordt aandacht besteed aan de evaluatie van bijwerkingen en de jaarlijks verplichte evaluatie van de effectiviteit van de behandeling.

19 april 2022
ADHD bij vrouwen en hormonen

Vrouwen met ADHD hebben vaker en ernstiger stemmingsschommelingen in de week voor de menstruatie, na de bevalling, en in de overgang dan vrouwen in de algemene bevolking (Dorani 2021). Een verklaring hiervoor kan de interactie tussen dopamine en de dalende oestrogeen spiegel zijn in de hersenen, in alle drie de episoden in het leven van vrouwen met ADHD. Deze hypothese geeft richting aan effectieve behandeling van deze invaliderende klachten, die zal worden besproken. 

Na afloop van deze lezing:

 • Weet u dat vrouwen met ADHD vaker hormonale stemmingswisselingen ervaren dan normaal
 • Weet u wat de achtergrond hiervan zou kunnen zijn
 • En kunt u ermee aan de slag in de praktijk
19 april 2022
ADHD en slaap

Bij ADHD komen veel slaapproblemen voor. De relatie werkt twee kanten op, want door slaapproblemen verergeren ADHD-symptomen. Slaap is een 24-uurs proces: wat overdag gebeurt is belangrijk voor ’s nachts, en de slaap ’s nachts is belangrijk voor het functioneren overdag. Meer kennis over hoe slaap gereguleerd wordt, wat de meest voorkomende slaapstoornissen bij ADHD zijn en wat eraan te doen is, is dus van groot belang. Hoewel slaapstoornissen als slaapapneu en rusteloze benen opvallend vaak worden gezien, is het grootste probleem moeilijk en uiteindelijk pas laat in slaap vallen. Bij zo’n 80% van de volwassenen met ADHD blijkt dit gepaard te gaan met een laat afgestelde biologische klok. Het behandelen hiervan is goed mogelijk, eventueel met het gebruik van melatonine in de juiste dosering en op het juiste tijdstip. Door het verbeteren van de slaap, verminderen ook de ADHD-symptomen en wordt het risico op gezondheidsproblemen op de lange termijn verlaagt.

Na afloop van deze lezing:

 • Weet u hoe de afwisseling van slapen en waken gereguleerd wordt.
 • Weet u wat de meest voorkomende slaapproblemen zijn bij ADHD.
 • Heeft u inzicht in behandelmogelijkheden van slaapproblemen bij ADHD.
19 april 2022
Dilemma’s in de ADHD praktijk

De diagnostiek en behandeling van ADHD is een thema dat - nog steeds - maatschappelijke discussie uitlokt. ADHD wordt volgens de richtlijnen opgevat als een neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Volgens deze ‘hersenhypothese’ zijn psychische stoornissen te herleiden tot biologische processen in het brein. Tegenstanders van deze benadering stellen dat deze hypothese andere belangrijke factoren bij ontwikkeling van psychische aandoeningen onderbelicht. Een praktische consequentie van de hersenhypothese is nadruk op een biologische behandeling. Medicatie dus? Andere ‘kwesties’ komen in beeld. Wat doet ADHD medicatie precies en bij wie? In welke mate is daarvan heil te verwachten? Welke rol speelt de wetenschappelijke methode bij klinische besluitvorming? Uiteindelijk moet er wél een keuze gemaakt worden waar de patiënt/cliënt ‘beter’ van wordt. Tijdens de workshop verkennen we aannames achter onze keuzes bij praktische dilemma’s. En maken kennis met een methodische aanpak van omgaan met ethische praktijkdilemma’s. Deelnemers zijn uitgenodigd eigen dilemma casuïstiek voorafgaand aan de themadag in te sturen. Graag mailen naar evenementen@prelum.nl

Na afloop van deze workshop heeft u:

 • Kennis en Inzicht in aard van dilemma’s bij diagnose en medicamenteuze behandeling van ADHD.
 • Inzicht in rol van (professionele) waarden bij dilemma’s en discipline-overstijgend samenwerken.
 • Inzicht in methodisch omgaan met dilemma’s in de dagelijkse ADHD praktijk.
 • Enkele praktische handvatten omgaan met dilemma’s.
19 april 2022
ADHD & ASS

Autisme en ADHD zijn niet altijd makkelijk te onderscheiden. Het gaat namelijk in beide gevallen om een neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Toch is het belangrijk om deze twee diagnoses te kunnen onderscheiden, omdat passende behandeling sterk uiteen kan lopen. Tevens is het belangrijk om te weten wanneer deze diagnoses samengaan, ook dit leidt namelijk tot een andersoortige aanpak. Tijdens deze lezing wordt dan ook ingegaan op het onderscheiden en samengaan van autisme en ADHD.

Na afloop van deze workshop:

 • Toename kennis en vaardigheden mbt het onderscheiden van autisme en ADHD
19 april 2022
(lis)Dexamfetamine en de communicatie van het farmacotherapeutisch beleid

Tijdens de workshop zullen we eerst kort ingaan op de farmacokinetiek van beide middelen om het vervolgens meer te hebben over de toepassingen in de dagelijkse praktijk.

Wat zijn de kinetische verschillen en is lisdex echt een langwerkend preparaat of is er iets anders aan de hand? We zullen het verder hebben over onder andere de indicatie, doseringen/intervallen/frequenties, welke instructies aan de patiënt zijn belangrijk (verwachtingen), monitoring, bio-equivalente doseringen en de belangrijkste bijwerkingen. 

Na afloop van deze workshop:

 • Kent u de farmacokinetiek van (lis)dexamfetamine.
 • Kent u de toepasbaarheid van beide middelen in de dagelijkse praktijk.
 • Weet u hoe u patiënten kunt instellen op beide middelen.
 • Weet u hoe u de medicatie kunt omzetten.
19 april 2022
Het objectiveren van de medicatie respons door middel van de QbTest

Tijdens deze workshop zal er uitleg worden gegeven over de QbTest en er wordt een aantal casussen besproken waarbij de ernst van de hyperactiviteit, aandachtsproblemen en impulsiviteit voor en na medicatie wordt getoond.

Aannemelijk wordt gemaakt dat het meten van de kernsymptomen van ADHD en de respons op medicatie waardevolle extra diagnostische informatie geeft en de therapietrouw bevordert.

Na afloop van deze workshop:

 • Heeft u inzicht hoe de QbTest behulpzaam kan zijn bij het objectiveren van de kernsymptomen bij ADHD.
 • Heeft u inzicht hoe de QbTest behulpzaam kan zijn bij het inzichtelijk maken van de respons op medicatie

Er is veel ruimte voor vragen en uw eigen casuïstiek in deze workshop. Graag ontvangt de spreker casuïstiek of vraagstukken voor deze workshop op voorhand via evenementen@prelum.nl.

19 april 2022
Slaapproblemen bij ADHD voor het voetlicht

Slaapproblemen komen bij minstens 80% van de volwassenen met ADHD voor, deze slaapproblemen verergeren op zichzelf weer de ADHD symptomen. Daarom is het belangrijk om in de behandeling van ADHD ook aandacht te hebben voor de slaapproblemen.

In deze workshop worden de laatste wetenschappelijke inzichten over slaap bij volwassenen met ADHD besproken, worden de meest voorkomende slaapproblemen en de diagnostiek en behandeling besproken. Aan het eind van de workshop heb je voldoende handvatten om slaap goed uit te vragen, en kan je de eerste stap naar diagnostiek en behandeling zetten.

Er is voldoende ruimte voor interactie en het bespreken van casuïstiek.

Na afloop van deze workshop:

 • Is de deelnemer op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten over slaap bij volwassenen met ADHD.
 • Is de deelnemer bekend met veelvoorkomende slaapproblemen bij volwassenen met ADHD.
 • Is de deelnemer bekend met diagnostiek en (niet-medicamenteuze) behandeling van slaap bij volwassenen met ADHD.
19 april 2022

De sprekers

Associate professor Pharmacotherapy | Redacteur Psyfar
Klinisch psycholoog | Hoofd Autisme Expertisecentrum
Physician Assistant & Directeur ADHDcentraal