Geaccrediteerde nascholing
Menu

€ 399,- voor leden, € 445,- voor niet-leden

Inschrijven mogelijk t/m 7 oktober 2020

Over de cursus

Specialisme: Psychiaters, verpleegkundig specialisten, ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers
Kosten: Leden van Psyfar betalen €399,-. Niet-leden betalen voor deelname €445,-. Verpleegkundig specialisten betalen €399,- (Prijzen zijn voor het gehele programma inclusief BTW, cateringkosten en parkeerkosten)
Accreditatie: wordt aangevraagd voor 5 nascholingsuren door de NVvP, NVZA, KNMP en het VSRHet Nationaal Congres Farmacotherapie in de psychiatrie is in Nederland en België al vele jaren een begrip bij psychiaters, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen. Dit jaar organiseren we dit hooggewaardeerde, exclusief op farmacotherapie in de psychiatrie gerichte congres voor de veertiende keer.

Op donderdag 8 oktober bent u van harte welkom. De locatie wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Farmacotherapie in de psychiatrie brengt u in drie plenaire sessies en twee interactieve workshoprondes op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de psychofarmacologie van het afgelopen jaar. De sprekers en workshopleiders zijn zonder uitzondering professionals die een herkenbare brug slaan tussen de theorie en uw dagelijkse praktijk.

Het programma

 • 09:00 – 10:00 Registratie en ontvangst met koffie en thee
 • 10:00 – 10:15 Inleiding door dagvoorzitter - dr. Hans Mulder
 • 10:15 – 11:00 Antipsychotica: what's new? - dr. Arne Risselada
 • 11:00 – 11:45 Behandeling van de bipolaire depressie - dr. Max de Leeuw
 • 11:45 – 12:15 Pauze
 • 12:15 – 13:00 Psychofarmacologie bij ouderen: does age matter? prof. dr. Richard Oude Voshaar
 • 13.00 - 13.15 Uitreiking en presentatie dr. Peter Moleman Penning
 • 13.15 - 14.15 Lunch
 • 14.15 - 15.30 Eerste ronde workshops
 • 15.30 - 15.45 Pauze
 • 15.45 - 17.00 Tweede ronde workshops
 • 17.00 Einde congres met mogelijkheid tot napraten

 

Inhoud

Plenair 1 - Antipsychotica: ‘what’s new?’

Tijdens deze lezing wordt stilgestaan bij de laatste stand van zaken rondom antipsychotica. Er wordt stilgestaan bij verschillen in effectiviteit en bijwerkingen, dosis-responsrelaties bij antipsychotica en de mogelijke plek van de twee nieuwste antipsychotica cariprazine en brexpiprazol.

Na afloop van deze lezing/workshop:

 • Bent u beter bekend met de mogelijke toegevoegde waarde van cariprazine en brexpiprazol;
 • Heeft u inzicht in de verschillen tussen antipsychotica qua effectiviteit en bijwerkingen;
 • Weet u beter hoe u antipsychotica moet doseren.

 

8 oktober 2020
Plenair 2 - Behandeling van de bipolaire depressie

Depressies komen veel voor bij patiënten met een bipolaire stoornis en zorgen voor grote lijdensdruk. Ongeveer de helft van deze patiënten maakt meer dan twintig depressieve episodes mee. Behandeling van de bipolaire depressie verloopt vaak moeizaam en kan gecompliceerd zijn vanwege het risico op transitie naar een (hypo)manie. De afgelopen jaren zijn er meerdere hoopgevende onderzoeken over de behandeling van de bipolaire depressie gepubliceerd.

Na afloop van deze lezing/workshop:

 • Heeft u meer inzicht in de recente literatuur over de behandeling van de bipolaire depressie;
 • Weet u op welke manier een depressieve episode bij een patiënt met een bipolaire stoornis te behandelen;
 • Heeft u meer precieze kennis over het risico op een omslag naar (hypo)manie tijdens de behandeling van een bipolaire depressie.
8 oktober 2020
Plenair 3 - Psychofarmacologie bij ouderen: does age matter?

Veroudering gaat gepaard met lichamelijke veranderingen die de farmacokinetiek en -dynamiek van psychofarmaca substantieel kunnen beïnvloeden. Hierdoor moet soms de dosering worden aangepast, bijwerkingen (intensiever) worden gemonitord of het simultaan gebruik van bepaalde geneesmiddelen worden voorkomen.

Echter, de therapeutische dosering ligt bij psychofarmaca zeker niet altijd lager dan bij jongvolwassenen. Wanneer moet of kun je een dosering verlagen? Wat als de dosering voor een therapeutisch effect niet lager ligt, maar het risico op bijwerkingen wel significant toeneemt? Hoe en welke bijwerkingen zijn dan belangrijk te monitoren?

Deze vragen staan centraal in de lezing en worden geïllustreerd a.d.h.v. diverse praktijkvoorbeelden. Oftewel, na deze lezing weet u wanneer leeftijd er wel en wanneer leeftijd er niet toe doet.

Na afloop van deze lezing:

 • Weet u wanneer geen aanpassingen vereist zijn op basis van leeftijd (age doesn’t matter);
 • Weet u wanneer wel aanpassingen vereist zijn op basis van leeftijd (age matters).
8 oktober 2020
Workshop 1 - Nieuwe ontwikkelingen ADHD

Een uitgebreide omschrijving volgt z.s.m. 

8 oktober 2020
Workshop 2 - Farmacotherapie bij verslaving

Een uitgebreide omschrijving volgt z.s.m. 

8 oktober 2020
Workshop 3 - CVRM en de psychiater

Een uitgebreide omschrijving volgt z.s.m. 

8 oktober 2020
Workshop 4 - Farmacotherapie bij slaapproblemen

Een uitgebreide omschrijving volgt z.s.m. 

8 oktober 2020
Workshop 5 - Interpretatie van laboratoriumonderzoek

Een uitgebreide omschrijving volgt z.s.m. 

8 oktober 2020

De sprekers

Ziekenhuisapotheker, epidemioloog, klinisch farmacoloog
Psychiater, assistant professor en redacteur Psyfar
Psychiater en hoogleraar Ouderenpsychiatrie
Kinder- en jeugdpsychiater
Klinisch farmacoloog en redacteur Psyfar
Psychiater, senior onderzoeker en redacteur Psyfar
psycholoog, somnoloog, bijzonder hoogleraar Slaap en psychopathologie
Hoofdredacteur en wetenschappelijk directeur van Psyfar

De locatie

Locatie n.t.b.

Route plannen