sluiten Om www.psyfar.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid

€ 390,- voor leden, € 435,- voor niet-leden

Inschrijven

Inschrijven mogelijk t/m 11 oktober 2018

Over de cursus

Specialisme: Ziekenhuisapothekers, Psychiaters, Verpleegkundig specialisten GGZ
Kosten: Leden van Psyfar betalen €390,-. Niet-leden betalen voor deelname €435,-. (Prijzen zijn voor het gehele programma inclusief BTW, cateringkosten en parkeerkosten)
Accreditatie: geaccrediteerd voor 5 nascholingsuren door de NVvP, NVZA en VSR


 

Het Nationaal Congres Farmacotherapie in de psychiatrie is in Nederland en België al vele jaren een begrip bij psychiaters, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen. Dit jaar organiseren we dit hooggewaardeerde, exclusief op farmacotherapie in de psychiatrie gerichte congres voor de twaalfde keer.

Op donderdag 11 oktober bent u van harte welkom in Congrescentrum & Theater Flint in Amersfoort. Farmacotherapie in de psychiatrie brengt u in drie plenaire sessies en twee interactieve workshoprondes op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de psychofarmacologie van het afgelopen jaar. De sprekers en workshopleiders zijn zonder uitzondering professionals die een herkenbare brug slaan tussen de theorie en uw dagelijkse praktijk.

Het programma

 • 09:00 – 10:00 Registratie en ontvangst met koffie en thee
 • 10:00 – 10:15 Inleiding door dagvoorzitter- dr. H. (Hans) Mulder
 • 10:15 – 11:00 Herstel van psychiatrische aandoeningen door een betere lichamelijke gezondheid - Prof. dr. W. (Wiepke) Cahn
 • 11:00 – 11:45 CBD Olie: Vloek of zegen? - dr. G.J.H. (Glenn) Dumont
 • 11:45 – 12:15 Pauze
 • 12:15 – 13:00 Behandeling van bewegingsstoornissen door psychofarmaca - Prof. dr. P.N. (Peter) van Harten
 • 13:00 – 13:15 Uitreiking Dr. Peter Moleman Penning
 • 13:15 – 14:15 Lunch
 • 14:15 – 15:30 Eerste ronde workshops
 • 15:30 – 16:00 Pauze
 • 16:00 – 17:15 Tweede ronde workshops
 • 17.15 Einde congres met mogelijkheid tot napraten

 

Inhoud

Plenair 1 - Herstel van psychiatrische aandoeningen door een betere lichamelijke gezondheid
Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening leven ongeveer 15-20 jaar korter dan de algemene bevolking. Verschillende factoren zoals de organisatie van zorg, overlappende etiologische factoren tussen psychiatrische en somatische aandoeningen, leefstijlfactoren en bijwerkingen van medicatie, dragen bij tot een verminderde levensverwachting. In deze lezing zal de laatste wetenschappelijke kennis hierover worden gepresenteerd.

Leerdoel: kennis vergaren over de etiologie van somatische co-morbiditeiten in de psychiatrie.

Na afloop van deze lezing:
 • Weet u dat 'beter in je lijf' ook 'beter in je hoofd' is;
 • Begrijpt u welke verschillende factoren samenhangen met het voortijdig overlijden van patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening;
 • Ziet u in waarom de psychiater bij- en nascholing nodig heeft op het gebied van somatiek.
Plenair 2 - CBD Olie: de nieuwe Haarlemmer olie?
CBD olie is de laatste tijd vaak in het nieuws en lijkt bij een groot aantal kwalen inzetbaar, als we patiëntervaringen in de media moeten geloven. Commerciële gezondheidswinkels, maar ook sommige apotheken hebben CBD olie en aanverwante producten in hun assortiment, waardoor de inzet legitiem lijkt. In deze lezing bespreekt Glenn Dumont (het gebrek aan) evidentie van toepassing van CBD olie en soortgelijke preparaten bij psychiatrische stoornissen, en waarom dit soort middelen in korte tijd vaak enorm populair kunnen worden. Tevens wordt aandacht besteed aan bijwerkingen en interacties met andere geneesmiddelen.

Na afloop van deze lezing:
 • kent u het verschil tussen cannabis olie en CBD olie;
 • kunt u uw patiënten voorlichten over CBD olie;
 • bent u op de hoogte van mogelijke bijwerkingen en interacties van CBD olie in de praktijk;
 • kent u de effectiviteit en evidentie van CBD olie en soortgelijke commerciële producten.
dr. Peter Moleman Penning
De Dr. Peter Moleman Penning is een onderscheiding voor de auteur van de beste nationale of internationale publicatie op het gebied van psychofarmacologie. De prijs wordt tweejaarlijks toegekend door Psyfar, kenniscentrum over psychofarmacologie, en bestaat naast een penning uit een geldprijs van € 2.500,-.
Plenair 3 - Behandeling van bewegingsstoornissen door psychofarmaca
Psychiaters zien gemiddeld veel meer bewegingsstoornissen dan neurologen. Ten eerste omdat bewegingsstoornissen een symptoom zijn van veel psychiatrische ziektes, zoals katatonie bij depressie, stereotypieën bij schizofrenie, tremor bij angst etc. Daarnaast induceren psychofarmaca een veelheid aan bewegingsstoornissen, zowel acute als tardieve vormen. In deze lezing bespreken we de verschillende behandelingen die mogelijk zijn bij medicatie geïnduceerde bewegingsstoornissen.

Na afloop deze lezing:
 • kent u een aantal behandelmogelijkheden bij verschillende bewegingsstoornissen door psychofarmaca;
 • heeft u kennis van voor- en nadelen van deze behandelmogelijkheden;
 • kunt u samen met patiënten een onderbouwde afweging maken.
Workshop 1 - Diagnostiek van bewegingsstoornissen in de dagelijkse praktijk
In de workshop worden verschillende bewegingsstoornissen besproken aan de hand van filmmateriaal. Daarbij gaan we vooral in op praktische kant van het uitvoeren van het bewegingsonderzoek, het scoren van de ernst en het vastleggen van het beloop. Aan de hand van filmmateriaal van verschillende (delen van) bewegingsonderzoeken kan worden geoefend met het vastleggen van wat de deelnemers zien (welke bewegingsstoornis), waar (locatie) en de mate van ernst in rapportage en gevalideerde meetinstrumenten voor bewegingsstoornissen.

Na afloop van deze workshop:
 • kunt u onderscheid maken tussen de belangrijkste psychofarmaca-geïnduceerde bewegingsstoornissen;
 • herkent u de belangrijkste psychofarmaca- geïnduceerde bewegingsstoornissen;
 • kunt u de diagnostiek van bewegingsstoornissen betrouwbaar vastleggen.
Workshop 2 - Meten is weten: monitoring van psychofarmaca in de dagelijkse praktijk
Mensen met een ernstige psychiatrische stoornis overlijden 13 tot 30 jaar eerder dan de algemene bevolking. Dit komt omdat psychiatrische klachten meestal hand in hand gaan met somatische problematiek. Monitoring verschaft inzicht in aandoening en bijwerking waarbij het tot doel een effectievere en efficiëntere zorg rondom de patiënt heeft.

Na afloop van deze workshop:
 • weet u het belang aan te duiden van monitoring bij gebruik van psychofarmaca;
 • weet u welke parameters van belang zijn om te meten vóór en tijdens het gebruik van psychofarmaca;
 • kent u de belangrijkste overwegingen bij de praktische toepassing van monitoring van bijwerkingen.
Workshop 3 - Lithiumgebruik en nierfunctiestoornissen
Lithium is de eerste keus stemmingsstabilisator voor patiënten met een bipolaire stoornis. De eliminatie van lithium geschiedt via de nieren en het gebruik van lithium is geassocieerd met een verslechtering van de nierfunctie. In deze workshop worden de achteruitgaande nierfunctie als ook de klinische relevantie bij (langdurig) gebruik van lithium besproken.

Na afloop van deze workshop:
 • kent u het eliminatieproces van lithium door de nieren;
 • heeft u kennis van klinisch relevante bijwerkingen van de nier(functie) door (langdurig) lithiumgebruik;
 • bent u in staat om een overwogen keuze te maken wanneer nierfunctiedaling optreedt bij patiënten die lithium gebruiken.
Workshop 4 - CBD Olie en andere ‘wonder’ middelen: indicaties en evidentie voor de praktijk
In deze workshop gaat Glenn Dumont nader in op CBD olie, LTO3 en andere preparaten die actieve ingrediënten bevatten maar niet geregistreerd zijn. Daarbij worden effectiviteit, bijwerkingen maar ook toekomst perspectief besproken. Deelnemers aan workshops kunnen op voorhand insturen welk niet geregistreerd (kruiden) preparaat zij vaak tegenkomen in de praktijk, de meest voorkomende middelen zullen tijdens de workshop aan bod komen.

Na afloop van deze workshop:
 • bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen rondom de toepassing van CBD en LTO3;
 • kunt u de recente mediaberichten in een breder perspectief plaatsen;
 • weet u het verschil tussen CBD olie afkomstig van de apotheek en van commerciële aanbieders.
Workshop 5 - Ketamine als antidepressivum
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ketamine een effectieve en veilige behandeling zou kunnen zijn voor patiënten met een therapieresistente depressie. Echter is er ook nog veel onbekend over ketamine als antidepressivum, met name wat betreft de effecten op de lange(re) termijn. In deze workshop wordt aandacht besteed aan de rol van ketamine binnen de patiëntenzorg enerzijds, en het belang van het continueren van wetenschappelijk onderzoek naar ketamine als antidepressivum anderzijds.

Na afloop van deze workshop:
 • bent u bekend met de evidentie voor de toepassing van ketamine als antidepressivum;
 • heeft u kennis van potentiële bijwerkingen en risico’s van ketaminegebruik;
 • bent u op de hoogte van de hiaten in onze kennis wat betreft ketamine als antidepressivum;
 • kent u de belangrijkste voorwaarden voor off label behandeling met ketamine bij depressie.
Workshop 6 - Stimulerende behandeling van apathie bij ouderen
Apathie komt regelmatig voor op oudere leeftijd (vaak in combinatie met verschillende neuropsychiatrische aandoeningen) en is belastend voor patiënt en omgeving. Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de diagnose, epidemiologie, kliniek, beloop en pathofysiologie van apathie en vervolgens op de mogelijke behandelopties.

Na afloop van deze workshop:
 • (her)kent u apathie als klinisch relevant syndroom;
 • kent u de evidentie van de beschikbare middelen ter behandeling van apathie;
 • kent u de voor- en nadelen van de beschikbare medicatie;
 • kunt u een weloverwogen afweging nemen samen met patiënt en diens naasten.
Workshop 7 - Zwakbegaafdheid, lichte verstandelijke beperking en het voorschrijven van psychofarmaca
Veel patiënten onder behandeling bij de GGz hebben een lager intelligentie quotiënt (IQ < 85). Mensen met een IQ tussen 50 en 85, zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking, hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychische stoornissen. Zij worden vaker behandeld met psychofarmaca dan met psychotherapie. Maar herkent u een lager IQ bij uw patiënten? Weet u waar u op moet letten als u psychofarmaca voorschrijft aan iemand met een lichte verstandelijke beperking? En zijn daar eigenlijk wel richtlijnen voor?

Na het volgen van deze workshop:
 • weet u wat zwakbegaafdheid is en wat de criteria zijn voor het vaststellen van een verstandelijke beperking;
 • bent u beter in het herkennen van signalen en heeft u een idee over hoe u uw bejegening en communicatie kunt aanpassen bij mensen met een lager IQ;
 • kent u een aantal specifieke aandachtspunten bij het voorschrijven van psychofarmaca aan patiënten met een lager IQ.

De sprekers

Psychiater en onderzoeker
Meer informatie
Klinisch farmacoloog en redacteur Psyfar
Meer informatie
Hoofdredacteur en wetenschappelijk directeur Psyfar
Meer informatie
Psychiater en bijzonder hoogleraar psychiatrie
Meer informatie
verpleegkundig specialist GGZ
Meer informatie
Psychiater, behandelcoördinator en onderzoeker
Meer informatie
Psychiater en assistant professor
Meer informatie

De locatie

Flint
Conickstraat 60
3811 WK Amersfoort
https://www.flint.nl

Route plannen

Inloggen