Geaccrediteerde nascholing
Menu

€ 0,- voor leden, € 49,- voor niet-leden

Inschrijven mogelijk t/m 9 oktober 2023

Over de nascholing

Datum en tijd:  Maandag 9 oktober van 20.30 tot 21.30 uur
Specialisme:      Psychiaters, (ziekenhuis-)apothekers, verpleegkundig specialisten GGZ
Deelnamekosten: *      Gratis voor abonnees van Psyfar en Psyfar vs
€ 49,- voor niet-abonnees **
Accreditatie:      Geaccrediteerd met 1 nascholingspunt bij de NVvP en in aanvraag bij het VSR.

* Prijzen zijn inclusief BTW en online toegang tot Psyfar of Psyfar vs (tot een maand na afloop van het webinar).

 
Meet the Expert is een maandelijks, live, online vragenuur over een relevant deelonderwerp binnen de psychofarmacologie. Eén keer per maand, op een maandagavond van 20.30 tot 21.30 uur, nemen Nederlandse en Vlaamse expert u mee in hun expertisegebied en gaan in op uw vragen.

Het programma

Maandag 9 oktober 2023 | Meet the Expert
De invloed van psychotische stoornissen op delictgedrag - Louise Smallenburg

De media staan er bol van: ‘verwarde’ mensen die verdacht worden van vaak ernstige delicten. Hoewel veel patiënten met psychotische stoornissen nooit met politie of justitie in aanraking komen en zij vooral een verhoogd risico hebben om slachtoffer te worden van geweldpleging, leiden psychotische ontregelingen bij sommige patiënten wél tot gewelddadig gedrag. In de publieke opinie wordt het aandeel van psychiatrische aandoeningen op het geweldsrisico vaak overschat, waardoor het beeld ontstaat dat psychiatrisch patiënten gevaarlijk zijn. Genuanceerd inzicht in de associatie tussen psychiatrische stoornissen en het risico op gewelddadig gedrag is nodig, om tijdig te kunnen interveniëren en stigmatisering te verminderen. In deze Meet the Expert hoopt Louise Smallenburg u mee te nemen in hetgeen er bekend is over de relatie tussen psychotische stoornissen en delictgedrag. In het eerste gedeelte komt aan bod wat er zoal uit wetenschappelijke literatuur volgt, vervolgens wordt de koppeling naar de klinische praktijk, en met name die van de forensisch psychiater, gemaakt. Er is ruimte voor casuïstiek en hierbij komt ook het gebruik van antipsychotica en andere psychofarmaca aan bod.

Net als bij andere afleveringen van Meet the Expert is het ook dit keer mogelijk om vooraf uw vragen in te sturen naar evenementen@prelum.nl.

De sprekers