Geaccrediteerde nascholing
Menu

€ 846,- voor leden, € 998,- voor niet-leden

Inschrijven niet meer mogelijk

Over de cursus

Specialisme: Openbaar apothekers
Pakketprijs (2 dagen): *   

Prijs per cursusdag: *   

€ 846,- voor leden van Psyfar
€ 998,- voor niet-leden

€ 486,- voor leden van Psyfar
€ 574,- voor niet-leden

Accreditatie:

Geaccrediteerd voor 6 punten per dag (12 punten totaal) bij het KNMP. 

* Prijzen zijn inclusief BTW, cursusmateriaal, catering en online toegang tot Psyfar gedurende de masterclass. 

Deze masterclass wordt verplaatst naar het voorjaar van 2022 en zal omgezet worden naar een online masterclass. Alle deelnemers zijn hierover geïnformeerd. Zodra de nieuwe data en prijzen bekend zijn, brengen we de deelnemers op de hoogte. 


Antipsychotica en antidepressiva zijn farmacologisch ingewikkelde geneesmiddelen, waar bovendien in het geval van antidepressiva ook regelmatig discussie over is voor wat betreft de werkzaamheid.

Daarnaast vergt ook de patiëntengroep die deze middelen gebruikt speciale aandacht, omdat onder andere problemen met de therapietrouw vaker voorkomen, het preferentiebeleid bij psychiatrische patiënten vaker tot problemen leidt en er vaker sprake is van comorbiditeiten. Apothekers worden regelmatig met deze problematiek geconfronteerd in hun dagelijkse praktijk.

Deze masterclass over antipsychotica en antidepressiva heeft als doel om de apothekers up-to-date te brengen over deze twee belangrijkste groepen psychofarmaca voor wat betreft toepassing en gebruik, en ze handvatten voor in de praktijk te geven waardoor ze de behandeling van psychiatrische patiënten beter kunnen begeleiden en een effectievere gesprekspartner zijn voor huisartsen en psychiaters. 

Leerdoelen
Na het volgen van deze masterclass heeft de apotheker:
 ●   Meer kennis van de pathofysiologie van depressie en schizofrenie;
 ●   Meer kennis van de wijze waarop psychiaters deze psychofarmaca toepassen en welke overwegingen een rol spelen bij de behandeling van patiënten;
 ●   Meer kennis van de farmacologische verschillen tussen de antidepressiva en antipsychotica, en hoe deze verschillen gebruikt kunnen worden om tot een optimale keuze voor de individuele patiënt te komen;
 ●   Meer kennis van de mogelijke rol van farmacogenetica bij het gebruik van antipsychotica en antidepressiva, en wanneer dit wel of niet van toegevoegde waarde kan zijn;
 ●   Meer kennis van de (somatische) monitoring die nodig is tijdens het gebruik van deze middelen en of zij hierin een belangrijke rol kunnen spelen;
 ●   Meer kennis over de wijze waarop antipsychotica en antidepressiva verantwoord afgebouwd en gestopt kunnen worden;
 ●   Meer kennis over hoe verantwoord geswitcht kan worden tussen antipsychotica en antidepressiva.


Opzet masterclass
U kunt ervoor kiezen om beide dagen te volgen, maar inschrijving voor één dag is ook mogelijk. Mocht de masterclass vanwege COVID-19 op locatie niet door kunnen gaan dan wordt deze omgezet naar een online variant.

 De cursussen van Psyfar zijn:
 ●   Volledig onafhankelijk en ongesponsord.
 ●   Een vertaling van actuele, wetenschappelijke inzichten naar de praktijk.
 ●   Gedoceerd door een ervaren, multidisciplinair docententeam.
 ●   Aangeboden met korting voor leden van Psyfar.
 ●   In een ontspannen setting met een kleine groep collega's en experts van gedachten wisselen.

 


Ervaringen van eerdere deelnemers:
''Prettige diepgang. Docenten staan duidelijk boven de stof en gaan direct op vragen in.
'Veel praktische handvaten en concrete casuïstiek'
'Deze masterclass sluit uitstekend aan op het apothekersvak!'

Het programma

Programma dag 1 | Maandag 22 november 2021 | Antidepressiva
09.00 - 09.30     Ontvangst en registratie
09.30 - 11.30     Pathofysiologie / Behandeling van depressie en effectiviteit van antidepressiva -
Christiaan Vinkers
11.30 - 11.45     Pauze
11.45 - 12.45     Verschillen tussen middelen / Bijwerking gestuurd kiezen, deel I - 
Arne Risselada
12.45 - 13.45     Lunchpauze
13.45 - 14.45     Verschillen tussen middelen / Bijwerking gestuurd kiezen, deel II -
Arne Risselada
14.45 - 15.45 De rol van farmacogenetica - Arne Risselada
15.45 - 16.00     Pauze 
16.00 - 16.30 Monitoring tijdens gebruik - Arne Risselada
16.30 - 17.00    

Afbouwen / stoppen / switchen - Wilma Göttgens

    
Programma dag 2 | Maandag 29 november 2021 | Antipsychotica
09.00 - 09.30     Online registratie en inloop
09.30 - 11.30     Pathofysiologie / Behandeling van schizofrenie en effectiviteit van antipsychotica - 
Jurjen Luykx
11.30 - 11.45     Pauze
11.45 - 12.45     Verschillen tussen middelen / Bijwerking gestuurd kiezen, deel I - 
Arne Risselada
12.45 - 13.45     Lunchpauze
13.45 - 14.45     Verschillen tussen middelen / Bijwerking gestuurd kiezen, deel II - 
Arne Risselada
14.45 - 15.45     De rol van farmacogenetica - Arne Risselada
15.45 - 16.00     Pauze
16.00 - 16.30     Monitoring tijdens gebruik - Arne Risselada
16.30 - 17.00     Afbouwen / stoppen / switchen - Arne Risselada

De sprekers

Ziekenhuisapotheker, epidemioloog, klinisch farmacoloog
Psychiater, onderzoeker en A-opleider

De locatie

Aristo Meeting Center
Brennerbaan 150
Utrecht

Route plannen