Geaccrediteerde nascholing
Menu

€ 851,- voor leden, € 945,- voor niet-leden

Inschrijven mogelijk t/m 29 november 2020

Over de cursus

Specialisme: Openbaar apothekers
Deelnamekosten 1 dag: *    € 489,- voor leden van Psyfar
€ 543,- voor niet-leden 
Deelnamekosten 2 dagen: *    € 851,- voor leden van Psyfar
€ 945,- voor niet-leden
Accreditatie: 6 nascholingsuren per dag (12 in totaal) bij het KNMP.
De nascholing is tevens opgenomen binnen StiPCO.  

* Prijzen zijn voor het gehele programma inclusief BTW, parkeerkosten en catering.

Vanwege de ontwikkelingen rondom COVID-19 wordt deze masterclass omgezet naar een webinarreeks. De deelnemers worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd en wat dit betekent voor de opzet van het programma.

Antipsychotica en antidepressiva zijn farmacologisch ingewikkelde geneesmiddelen, waar bovendien in het geval van antidepressiva ook regelmatig discussie over is voor wat betreft de werkzaamheid.

Daarnaast vergt ook de patiëntengroep die deze middelen gebruikt speciale aandacht, omdat onder andere problemen met de therapietrouw vaker voorkomen, het preferentiebeleid bij psychiatrische patiënten vaker tot problemen leidt en er vaker sprake is van comorbiditeiten. Apothekers worden regelmatig met deze problematiek geconfronteerd in hun dagelijkse praktijk.

Deze masterclass over antipsychotica en antidepressiva heeft als doel om de apothekers up-to-date te brengen over deze twee belangrijkste groepen psychofarmaca voor wat betreft toepassing en gebruik, en ze handvatten voor in de praktijk te geven waardoor ze de behandeling van psychiatrische patiënten beter kunnen begeleiden en een effectievere gesprekspartner zijn voor huisartsen en psychiaters. 

Leerdoelen
Na het volgen van deze masterclass heeft de apotheker:
 ●   Meer kennis van de pathofysiologie van depressie en schizofrenie;
 ●   Meer kennis van de wijze waarop psychiaters deze psychofarmaca toepassen en welke overwegingen een rol spelen bij de behandeling van patiënten;
 ●   Meer kennis van de farmacologische verschillen tussen de antidepressiva en antipsychotica, en hoe deze verschillen gebruikt kunnen worden om tot een optimale keuze voor de individuele patiënt te komen;
 ●   Meer kennis van de mogelijke rol van farmacogenetica bij het gebruik van antipsychotica en antidepressiva, en wanneer dit wel of niet van toegevoegde waarde kan zijn;
 ●   Meer kennis van de (somatische) monitoring die nodig is tijdens het gebruik van deze middelen en of zij hierin een belangrijke rol kunnen spelen;
 ●   Meer kennis over de wijze waarop antipsychotica en antidepressiva verantwoord afgebouwd en gestopt kunnen worden;
 ●   Meer kennis over hoe verantwoord geswitcht kan worden tussen antipsychotica en antidepressiva.


Opzet masterclass
U krijgt verschillende onderwijsvormen aangeboden, zoals college/presentatie, workshops en e-learning, om tot een optimaal leerrendement te komen.

U kunt ervoor kiezen om beide dagen te volgen, maar inschrijving voor losse dagen is ook mogelijk. 

 De cursussen van Psyfar zijn:
 ●   Volledig onafhankelijk en ongesponsord.
 ●   Een vertaling van actuele, wetenschappelijke inzichten naar de praktijk.
 ●   Gedoceerd door een ervaren, multidisciplinair docententeam.
 ●   Aangeboden met korting voor leden van Psyfar.
 ●   In een ontspannen setting met een kleine groep collega's en experts van gedachten wisselen.

Het programma

Programma dag 1 | Antidepressiva
09.00 - 09.30     Registratie & ontvangst
09.30 - 11.30     Pathofysiologie / behandeling van depressie en effectiviteit van antidepressiva
Christiaan Vinkers
11.30 - 11.45     Pauze
11.45 - 12.45     Verschillen tussen middelen / bijwerking gestuurd kiezen
Arne Risselada
12.45 - 13.45     Lunchpauze
13.45 - 14.45     Verschillen tussen middelen / bijwerking gestuurd kiezen
Arne Risselada
14.45 - 15.45     De rol van farmacogenetica
Arne Risselada
15.45 - 16.00     Pauze
16.00 - 16.30     Monitoring tijdens gebruik
Arne Risselada
16.30 - 17.00     Afbouwen/stoppen/swtichen
Arne Risselada
   
Programma dag 2 | Antipsychotica
09.00 - 09.30     Registratie & ontvangst
09.30 - 11.30     Pathofysiologie / behandeling van schizofrenieen effectiviteit van antipsychotica
Jurjen Luykx
11.30 - 11.45     Pauze
11.45 - 12.45     Verschillen tussen middelen / bijwerking gestuurd kiezen
Arne Risselada
12.45 - 13.45     Lunchpauze
13.45 - 14.45     Verschillen tussen middelen / bijwerking gestuurd kiezen
Arne Risselada
14.45 - 15.45     De rol van farmacogenetica
Arne Risselada
15.45 - 16.00     Pauze
16.00 - 16.30     Monitoring tijdens gebruik
Arne Risselada
16.30 - 17.00     Afbouwen/stoppen/switchen
Arne Risselada

Inhoud

Dag 1 | Antidepressiva

De eerste dag van deze masterclass staat volledig in het teken van antidepressiva. Psychiater Christiaan Vinkers behandelt eerst de pathofysiologie en behandeling van depressie en de effectiviteit van antidepressiva daarin. Vervolgens behandelt ziekenhuisapotheker Arne Risselada de verschillen tussen de diverse middelen, de rol van farmacogenetica, monitoring van gebruik én hoe af te bouwen, te stoppen en te switchen. 

23 - 30 november 2020
Dag 2 | Antipsychotica

De tweede dag van deze masterclass staat volledig in het teken van antipsychotica. Psychiater Jurjen Luykx behandelt eerst de pathofysiologie en behandeling van schizofrenie en de effectiviteit van antipsychotica daarin. Vervolgens behandelt ziekenhuisapotheker Arne Risselada de verschillen tussen de diverse middelen, de rol van farmacogenetica, monitoring van gebruik én hoe af te bouwen, te stoppen en te switchen. 

23 - 30 november 2020

De sprekers

Ziekenhuisapotheker, epidemioloog, klinisch farmacoloog
Psychiater, onderzoeker en A-opleider