Geaccrediteerde nascholing
Menu

€ 851,- voor leden, € 945,- voor niet-leden

Inschrijven mogelijk t/m 29 juni 2020

Over de cursus

Specialisme: openbaar apothekers
Kosten deelname 2 dagen: leden van Psyfar betalen voor deelname aan beide dagen € 851,-. Niet-leden betalen voor deelname € 945,-.
Kosten deelname 1 dag: leden van Psyfar betalen voor deelname aan 1 dag € 489,-. Niet-leden betalen voor deelname € 543,-. (Prijzen zijn voor het gehele programma inclusief BTW, parkeerkosten en catering). 
Accreditatie: is verkregen voor 6 nascholingsuren per dag (12 in totaal) bij het KNMP. Deze nascholing is tevens opgenomen binnen StiPCO.  

Antipsychotica en antidepressiva zijn farmacologisch ingewikkelde geneesmiddelen, waar bovendien in het geval van antidepressiva ook regelmatig discussie over is voor wat betreft de werkzaamheid.

Daarnaast vergt ook de patiëntengroep die deze middelen gebruikt speciale aandacht, omdat onder andere problemen met de therapietrouw vaker voorkomen, het preferentiebeleid bij psychiatrische patiënten vaker tot problemen leidt en er vaker sprake is van comorbiditeiten. Apothekers worden regelmatig met deze problematiek geconfronteerd in hun dagelijkse praktijk.

Deze masterclass over antipsychotica en antidepressiva heeft als doel om de apothekers up-to-date te brengen over deze twee belangrijkste groepen psychofarmaca voor wat betreft toepassing en gebruik, en ze handvatten voor in de praktijk te geven waardoor ze de behandeling van psychiatrische patiënten beter kunnen begeleiden en een effectievere gesprekspartner zijn voor huisartsen en psychiaters. 

Leerdoelen 

Na het volgen van deze masterclass heeft de apotheker:

 • Meer kennis van de pathofysiologie van depressie en schizofrenie;
 • Meer kennis van de wijze waarop psychiaters deze psychofarmaca toepassen en welke overwegingen een rol spelen bij de behandeling van patiënten;
 • Meer kennis van de farmacologische verschillen tussen de antidepressiva en antipsychotica, en hoe deze verschillen gebruikt kunnen worden om tot een optimale keuze voor de individuele patiënt te komen;
 • Meer kennis van de mogelijke rol van farmacogenetica bij het gebruik van antipsychotica en antidepressiva, en wanneer dit wel of niet van toegevoegde waarde kan zijn;
 • Meer kennis van de (somatische) monitoring die nodig is tijdens het gebruik van deze middelen en of zij hierin een belangrijke rol kunnen spelen;
 • Meer kennis over de wijze waarop antipsychotica en antidepressiva verantwoord afgebouwd en gestopt kunnen worden;
 • Meer kennis over hoe verantwoord geswitcht kan worden tussen antipsychotica en antidepressiva.

Opzet masterclass

De masterclass bestaat uit twee dagen en vindt plaats op maandag 22 juni en maandag 29 juni 2020. Op beide dagen krijgt u verschillende onderwijsvormen aangeboden, zoals college/presentatie, workshops en e-learning, om tot een optimaal leerrendement te komen.

U kunt ervoor kiezen om beide dagen te volgen, maar inschrijving voor losse dagen is ook mogelijk. 

De cursussen van Psyfar zijn

 • Volledig onafhankelijk en ongesponsord.
 • Een vertaling van actuele, wetenschappelijke inzichten naar de praktijk.
 • Gedoceerd door een ervaren, multidisciplinair docententeam.
 • Aangeboden met korting voor leden van Psyfar.
 • In een ontspannen setting met een kleine groep collega’s en experts van gedachten wisselen.

Het programma

Programma Dag 1: Antidepressiva

 • 09:00 – 09:30 Registratie en ontvangst
 • 09:30 – 11:30 Pathofysiologie / behandeling van depressie en effectiviteit van antidepressiva - Christiaan Vinkers
 • 11:30 – 11.45 Pauze     
 • 11:45 – 12:45 Verschillen tussen middelen / bijwerking gestuurd kiezen - Arne Risselada
 • 12:45 – 13:45 Lunchpauze
 • 13:45 – 14:45 Verschillen tussen middelen / bijwerking gestuurd kiezen - Arne Risselada
 • 14:45 – 15:45 De rol van farmacogenetica - Arne Risselada
 • 15:45 – 16:00 Pauze
 • 16:00 – 16.30 Monitoring tijdens gebruik - Arne Risselada 
 • 16:30 – 17:00 Afbouwen/stoppen/swtichen - Arne Risselada 

 Programma Dag 2: Antipsychotica

 • 09:00 – 09:30 Registratie en ontvangst
 • 09:30 – 11:30 Pathofysiologie / behandeling van schizofrenieen effectiviteit van antipsychotica - Jurjen Luykx 
 • 11:30 – 11.45 Pauze     
 • 11:45 – 12:45 Verschillen tussen middelen / bijwerking gestuurd kiezen - Arne Risselada
 • 12:45 – 13:45 Lunchpauze
 • 13:45 – 14:45 Verschillen tussen middelen / bijwerking gestuurd kiezen - Arne Risselada
 • 14:45 – 15:45 De rol van farmacogenetica - Arne Risselada
 • 15:45 – 16:00 Pauze
 • 16:00 – 16.30 Monitoring tijdens gebruik - Arne Risselada 
 • 16:30 – 17:00 Afbouwen/stoppen/swtichen - Arne Risselada 

Inhoud

Dag 1 - Antidepressiva

De eerste dag van deze masterclass staat volledig in het teken van antidepressiva. Psychiater Christiaan Vinkers behandelt eerst de pathofysiologie en behandeling van depressie en de effectiviteit van antidepressiva daarin. Vervolgens behandelt ziekenhuisapotheker Arne Risselada de verschillen tussen de diverse middelen, de rol van farmacogenetica, monitoring van gebruik én hoe af te bouwen, te stoppen en te switchen. 

22 - 29 juni 2020
Dag 2 - Antipsychotica

De tweede dag van deze masterclass staat volledig in het teken van antipsychotica. Psychiater Jurjen Luykx behandelt eerst de pathofysiologie en behandeling van schizofrenie en de effectiviteit van antipsychotica daarin. Vervolgens behandelt ziekenhuisapotheker Arne Risselada de verschillen tussen de diverse middelen, de rol van farmacogenetica, monitoring van gebruik én hoe af te bouwen, te stoppen en te switchen. 

22 - 29 juni 2020

De sprekers

Ziekenhuisapotheker, epidemioloog, klinisch farmacoloog
Psychiater, onderzoeker en A-opleider

De locatie

Aristo Utrecht Lunetten
Brennerbaan 150
Utrecht

Route plannen