Geaccrediteerde nascholing
Menu

€ 1496,- voor leden, € 1646,- voor niet-leden

Inschrijven mogelijk t/m 20 maart 2024

Over de nascholing

Specialisme:      Psychiaters, apothekers, verpleegkundig specialisten, specialisten ouderen geneeskunde
Deelnamekosten: *      € 1.496,- voor abonnees van Psyfar (vs)  
€ 1.646,- voor niet-abonnees  
Accreditatie:      Geaccrediteerd voor 11 nascholingspunten bij de NVvP, KNMP en het VSR. 
Locatie:      Mennorode, Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet

* Prijzen zijn inclusief hotelovernachting, parkeerkosten, catering, cursusmateriaal en online toegang tot Psyfar (vs) (tot een maand na afloop van de masterclass).


Bij ouder wordende patiënten treden veranderingen op die van invloed zijn op geneesmiddelkeuze, dosering en therapieduur. Omdat het verouderingsproces bij niemand synchroon loopt, vereist farmacotherapie bij ouderen meer maatwerk dan bij jongeren. Bovendien gebruikt de oudere patiënt vaak meerdere geneesmiddelen, waardoor de kans op interacties en bijwerkingen toeneemt.

Tijdens de intensieve tweedaagse Masterclass Ouderen gaat ons gespecialiseerde docententeam in op de uitdagingen waar u voor staat bij het voorschrijven van psychofarmaca bij ouderen. 

Er wordt gebruikgemaakt van relevante (door u ingezonden) casuïstiek om kennis en praktijk optimaal met elkaar te verbinden. Dit is een vernieuwde versie van de masterclass, met enkele nieuwe onderwerpen en vele nieuwe sprekers.

Leerdoelen
Na het volgen van de masterclass:
Heeft u kennis van de belangrijkste groepen psychofarmaca die binnen de ouderenpsychiatrie worden gebruikt;
Heeft u kennis van de belangrijkste bijwerkingen van psychofarmaca;
Kunt u de farmacokinetiek en farmacodynamiek bij ouderen beter doorgronden;
Heeft u handvatten voor het monitoren van bijwerkingen in de dagelijkse praktijk.
 

Opzet masterclass
De masterclass bestaat uit twee cursusdagen en vindt plaats op donderdag 21 maart en vrijdag 22 maart 2024. Op beide dagen krijgt u verschillende onderwijsvormen aangeboden, zoals college/presentaties en rolspellen, om tot een optimaal leerrendement te komen.

De masterclass is volledig onafhankelijk en ongesponsord en biedt u een vertaling van actuele, wetenschappelijke inzichten naar de praktijk. In een ontspannen sfeer en in kleine setting (max. 35 deelnemers) kunt u van gedachten wisselen met uw collega’s én de experts.

Casuïstiek en vragen
Casuïstiek en vragen mogen voorafgaand aan de masterclass aan Psyfar worden gemaild via evenementen@prelum.nl. Vermeld in de mail duidelijk dat het een casus/vraag betreft voor de masterclass Ouderen. Vanwege de voorbereiding van de docenten ontvangen wij vragen en casuïstiek idealiter twee weken voorafgaand aan de masterclass.

Ervaringen van deelnemers aan eerdere edities van de masterclass Ouderen
(gemiddeld beoordeeld met een 8,6):

'Zeer interessante verhalen, zeer zinvol voor de praktijk, goede sprekers.'
'De dagen waren goed gevuld, met op het juiste moment een pauze. Het was de lange reistijd naar een prachtige locatie zeker waard.'
'Breed en veelzijdig. Alle hoofdonderwerpen betreft voorschrijven van medicatie in de dagelijkse praktijk zijn aan bod gekomen.'
'Dit was erg goed, heel indrukwekkend en leerzaam.'

Het programma

Dag 1 | Donderdag 21 maart 2024
Docenten: Sanne van Haren Noman, Gert-Jan Hendriks, Astrid Lugtenberg en Annemiek Dols
09.00 - 09.30 Registratie & ontvangst
09.30 - 10.00 Voorstelronde
10.00 - 11.30 Farmacotherapie bij ouderen | Sanne van Haren Noman
Lees meer...
Farmacotherapie bij ouderen is maatwerk en dit geldt zeker ook voor psychofarmaca. Maar hoe kun je maatwerk leveren zonder kennis over farmacokinetiek en farmacodynamiek? In deze lezing gaan we in op de fysiologische veranderingen bij ouderen die invloed hebben op de farmacokinetiek en -dynamiek van psychofarmaca. Hoe te starten? En hoe hoog je op? We bespreken de praktische toepassing van psychofarmaca bij ouderen.
11.30 - 11.45 Pauze
11.45 - 12.45 Balanceren tussen voorkeur, veiligheid en vooroordeel - Farmacotherapie bij ouderen met angststoornissen | Gert-Jan Hendriks
Lees meer...
De farmacotherapie van angststoornissen bij ouderen kan complex verlopen door bijkomende, chronische, somatische comorbiditeit. Uit een overzicht van het bescheiden beschikbare bewijs blijkt dat de effecten van farmacotherapie voor angststoornissen bij ouderen niet sterk verschillen ten opzichte van die bij 18-65-jarigen. De voorkeur van veel ouderen voor niet-medicamenteuze interventies benadrukt een gepersonaliseerde aanpak. Interacties met andere medicamenten en een verhoogd valrisico benadrukken dit. Daarnaast spelen verborgen stereotiepe opvattingen een rol bij de klinische beslissingen die worden genomen bij ouderen met angststoornissen. Deze workshop ontrafelt deze complexiteit een reikt handvatten aan om klinische beslissingen en farmacotherapeutische interventies bij de behandeling van ouderen met angststoornissen te optimaliseren.
12.45 - 13.30 Lunchpauze
13.30 - 15.00 Wandeling met natuurgids over de Veluwe
15.00 - 16.00 Behandeling van angstige en/of depressieve ouderen | Astrid Lugtenberg
Lees meer...
In deze masterclass gaan we ons verdiepen in de medicamenteuze behandeling van ouderen met antidepressiva. Hoewel de behandelrichtlijnen niet veel verschillen van volwassenen, zijn er een aantal belangrijke aspecten om rekening mee te houden wanneer je ouderen behandeld. Zo is er bij ouderen vaker sprake van somatische co-morbiditeit, frailty en/of cognitieve stoornissen, waarop je je behandelbeleid kan aanpassen. We bespreken welke somatische controles (zoals laboratoriumonderzoek, ecg) noodzakelijk/geadviseerd zijn vooraf en tijdens het instellen. We kijken naar belangrijke bijwerkingen van medicatie, waarbij met name aandacht voor negatieve impact van medicatie met anticholinerge en sedatieve bijwerking op cognitief functioneren. Deze masterclass is een combinatie van behandelrichtlijnen, wetenschappelijk onderzoek en klinische praktijkervaring met casuïstiek.
16.00 - 16.15 Pauze
16.15 - 17.45 Stemmingsstabilisatoren | Annemiek Dols
Lees meer...
Ook op latere leeftijd kan een medicamenteuze behandeling voor stemmingswisselingen noodzakelijk zijn omdat een bipolaire stoornis met het ouder worden niet uitdooft. Ouder worden met een bipolaire stemmingsstoornis gaat vaak samen met somatische en/of cognitieve comorbiditeiten. Deze comorbiditeiten hebben zowel invloed op de stemmingsinstabiliteit als de medicamenteuze opties. In deze interactieve workshop gaan we aan de hand van casuistiek meer leren over het voorschrijven van stemmingsstabilisatoren bij ouderen.
17.45 - 19.00 Eigen tijd
19.00  Gezamenlijk diner
   
Dag 2 | Vrijdag 22 maart 2024
Docenten: Jan Smulders, Saskia van Liempt, Mary Janssen van Raay en Rob Kok
08.30 - 10.00 ADHD bij ouderen: Behandelen heeft zin! | Jan Smulders
Lees meer...
ADHD heeft bij ouderen een prevalentie van 2,8%. De impact van ADHD kan op oudere leeftijd nog steeds groot zijn met gevolgen op somatisch, psychiatrisch en sociaal functioneren. Behandeling moet gericht zijn op al deze aspecten en rekening houden met de aanwezige comorbiditeit ( slaap, angst en depressie, middelengebruik, hormonale invloeden, dysautonomie) Tevens dienen de mogelijke risico's en nadelen van farmacotherapie meegewogen te worden in de behandeling.
10.00 - 10.15 Pauze
10.15 - 12.15 Behandeling van insomnie bij ouderen | Saskia van Liempt
Lees meer...
Wil jij ook graag slapeloosheid behandelen zonder slaapmedicatie voor te schrijven (met alle nadelen van dien)? Tijdens deze lezing leer je hoe slaap gereguleerd wordt, hoe slapeloosheid ontstaat en in stand gehouden wordt, en welke interventies het beste werken om de slaap te verbeteren.
12.15 - 13.30 Lunchpauze
13.30 - 15.00 Ouderen en verslaving-zucht naar dempers? | Mary Janssen van Raay
Lees meer...
Ouderen zijn de grootste gebruikers van opiatenten opzichte van andere leeftijdsgroepen. Daarnaast gebruikt deze populatie ook geregeld benzodiazepinen en alcohol. Dit gebruik en de interacties kunnen ook door veranderd metabolisme tot valincidenten en comorbiditeit leiden. Lastig is hoe te motiveren tot reductie van gebruik.
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.15 Clozapine bij ouderen | Rob Kok
Lees meer...
Clozapine word bij ouderen weinig voorgeschreven, mogelijk vanwege zorgen over bijwerkingen. Onderzoek naar de effectiviteit en bijwerkingen bij ouderen zullen worden besproken, waaronder een eigen onderzoek naar ouderen en volwassenen met therapieresistente schizofrenie. Tevens komt de toepassing bij probleemgedrag ter sprake.

De sprekers

Ouderenpsychiater | Opleider
Psychiater | Senior onderzoeker
Psychiater | Klinisch epidemioloog
Klinisch geriater | Medewerker Ephor (Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen)
Bijzonder hoogleraar "behandeling angst en depressie bij ouderen" | Psychiater

De locatie

Hotel- en Congrescentrum Mennorode
Apeldoornseweg 185
8075 RJ Elspeet

Route plannen