Geaccrediteerde nascholing
Menu

€ 2310,- voor leden, € 2570,- voor niet-leden

Inschrijven mogelijk t/m 24 juni 2024

Over de nascholing

Deze Psyfar cursus Psychofarmacologie bestaat uit 12 dagdelen en vindt online plaats. De cursus kan (met korting) als reeks gevolgd worden, maar afname van losse cursusdagen is ook mogelijk.

Specialisme:      Psychiaters, ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers  
Deelnamekosten: *      Hele cursus (12 dagen)
€ 2.310,- (i.p.v. € 2.761,-) voor abonnees van Psyfar
€ 2.570,- (i.p.v. € 3.040,-) voor niet-abonnees
Per cursusdag
Het is ook mogelijk om losse dagen te volgen en zo uw eigen pakket samen te stellen uit de volgende cursusonderdelen:
  ● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 
Dag 1 | Woensdag 28 februari 2024 | Antipsychotica
Psyfar abonnees: € 308,- | Niet-abonnees: € 341,-
Dag 2 | Maandag 4 maart 2024 | Cardiologie (somatiek)
Psyfar abonnees: € 158,- | Niet-abonnees: € 173,-
Dag 3 | Donderdag 14 maart 2024 | Antidepressiva
Psyfar abonnees: € 158,- | Niet-abonnees: € 173,-
Dag 4 | Dinsdag 2 april 2024 | Antidepressiva en diabetes
Psyfar abonnees: € 348,- | Niet-abonnees: € 381,-
Dag 5 | Maandag 8 april 2024 | Metabolisme, kinetiek en genetica
Psyfar abonnees: € 308,- | Niet-abonnees: € 341,-
Dag 6 | Donderdag 18 april 2024 | Pijn en infectie (somatiek)
Psyfar abonnees: € 158,- | Niet-abonnees: € 173,-
Dag 7 | Donderdag 25 april 2024 | Psychofarmaca, zwangerschap en lactatie
Psyfar abonnees: € 158,- | Niet-abonnees: € 173,-
Dag 8 | Woensdag 8 mei 2024 | ADHD en Verslaving
Psyfar abonnees: € 308,- | Niet-abonnees: € 341,-
Dag 9 | Donderdag 16 mei 2024 | Bijwerkingen
Psyfar abonnees: € 233,- | Niet-abonnees: € 257,-
Dag 10 | Woensdag 29 mei 2024 | De ouder wordende patiënt
Psyfar abonnees: € 158,- | Niet-abonnees: € 173,-
Dag 11 | Donderdag 6 juni 2024 | Anxiolytica en stemmingsstabilisatoren
Psyfar abonnees: € 308,- | Niet-abonnees: € 341,-
Dag 12 | Maandag 24 juni 2024 | Stemmingsstabilisatoren in de praktijk
Psyfar abonnees: € 158,- | Niet-abonnees: € 173,-
Accreditatie:      Geaccrediteerd voor 36 nascholingspunten (2, 3, 4 of 5 punten per dag) bij de NVvP, KNMP en NVZA.

* Prijzen zijn inclusief cursusmateriaal en online toegang tot Psyfar (tot een maand na afloop van de cursus).

 
Met de Psyfar 'Basiscursus Psychofarmacologie' scherpt u uw basiskennis over de belangrijkste groepen psychofarmaca weer volledig aan. Deze uitgebreide meerdaagse cursus geeft u een altijd nuttige update van de huidige stand van zaken én voorziet u van praktische kennis voor toepassing in uw praktijk.

De cursus vindt twee keer per jaar plaats: éénmaal online (voorjaar, 12 dagdelen) en éénmaal op locatie (najaar, 6 dagen).

Leerdoelen
Na het volgen van de cursus:
Heeft de deelnemer basiskennis van de belangrijkste groepen psychofarmaca;
Heeft de deelnemer basiskennis van de belangrijkste bijwerkingen van psychofarmaca;
Kan de deelnemer de farmacokinetiek en farmacodynamiek van psychofarmaca beter doorgronden;
Kan de deelnemer interactiesignalen interpreteren in de dagelijkse praktijk;
Heeft de deelnemer handvatten voor het monitoren van bijwerkingen in de dagelijkse praktijk;
Heeft de deelnemer basiskennis van een aantal voor de psychiatrie belangrijke somatische aandoeningen en welke middelen daarvoor gebruikt worden.

 
Cursusopzet
De voorjaarscursus bestaat uit twaalf webinars van circa één dagdeel per stuk. De dagen zijn ook los te volgen. De cursusdata zijn:  woensdag 28 februari, maandag 4 maart, donderdag 14 maart, dinsdag 2 april, maandag 8 april, donderdag 18 april, donderdag 25 april, woensdag 8 mei, donderdag 16 mei, woensdag 29 mei, donderdag 6 juni en maandag 24 juni. 

De Psyfar basiscursus Psychofarmacologie is een intensief en praktijkgericht (online) cursusprogramma gedoceerd door een ervaren, multidisciplinair docententeam. Door de kleine cursusgroepen is er veel ruimte voor eigen inbreng en interactiviteit; er zal veel gebruik worden gemaakt van actieve werkvormen (casuïstiekbespreking en spelvorm etc.). De cursus is volledig onafhankelijk en ongesponsord.

De masterclass is in 2023 gemiddeld beoordeeld met een 8,2! Ervaringen van deelnemers:
'Specifieke kennisdingen, die ik kan toepassen, op divers vlak. Goede sprekers!'
'Heldere uitleg over een ingewikkeld onderwerp. Ik neem de tips zeker mee!'
'Prettige sfeer, hoge informatiedichtheid''

Het programma

Dag 1 | Woensdag 28 februari 2024
Antipsychotica (4 punten)

Docenten: Arne Risselada en Jan Bogers
Op deze dag besteden we aandacht aan de antipsychotica. Door middel van een interactief ‘receptorenspel’ leert u om de eigenschappen van antipsychotica te koppelen aan bijwerkingen.

Lees verder...

Verder bespreken we de behandelingsopties bij therapieresistente schizofrenie, met speciale aandacht voor het antipsychoticum clozapine.

09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 11.00 Antipsychotica: Middelen/verschillen/bijwerkingen | Arne Risselada
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 12.00 Depotantipsychotica | Arne Risselada
12.00 - 13.00 Lunchpauze
13.00 - 14.00 Therapieresistente psychosen I | Jan Bogers
14.00 - 14.15 Pauze
14.15 - 15.15 Therapieresistente psychosen II | Jan Bogers
15.15 Einde webinar

Dag 2 | Maandag 4 maart 2024
Somatiek: cardiologie (2 punten)

Docenten: Navin Bindraban
Een ochtend over somatiek waarbij de verandering in het ECG en QTc verlenging bij gebruik van psychofarmaca wordt besproken.

Lees verder...

09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 10.30 Cardiologie I | Navin Bindraban
10.30 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.45 Cardiologie II | Navin Bindraban
11.45 Einde webinar

Dag 3 | Donderdag 14 maart 2024
Antidepressiva (2 punten)

Docent: Eric Ruhé
In dit webinar krijgt u praktische handvatten aangereikt voor het voorspellen van bijwerkingen en het doseren, switchen en stoppen van antidepressiva.

Lees verder...

Ook gaan we in op de belangrijkste indicaties en bijwerkingen van Elektroconvulsietherapie (ECT).

09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 10.30 Behandelig in de praktijk | Eric Ruhé
10.30 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.45 MAO-remmers en ECT | Eric Ruhé
11.45 Einde webinar

Dag 4 | Dinsdag 2 april 2024
Diabetes en antidepressiva (5 punten)

Docenten: Nanno Kleefstra en Arne Risselada
Tijdens deze webinar somatiek gaan we in op de achtergronden, diagnostiek en behandeling van diabetes type 1 en 2.

Lees verder...

Er is daarbij veel aandacht voor de implicaties van dit somatische ziektebeeld voor uw psychiatrische praktijk.

09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 10.30 Diabetes I | Nanno kleefstra
10.30 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.45 Diabetes II | Nanno kleefstra
11.45 - 12.45 Lunchpauze
12.45 - 14.15 Behandeling in de praktijk | Arne Risselada
14.15 - 14.30 Pauze
14.30 - 15.30 Doseren/switchten/stoppen | Arne Risselada
15.30 Einde webinar

Dag 5 | Maandag 8 april 2024
Metabolisme, kinetiek en genetica (4 punten)

Docent: Arne Risselada
U krijgt uitleg over farmacokinetische principes die voor de dagelijkse praktijk van belang zijn. We bespreken bij welke psychofarmaca Therapeutic Drug Monitoring (TDM) moet worden toegepast.

Lees verder...

U krijgt handvatten voor het omgaan met afwijkende nier- en leverfuncties. Daarna is er aandacht voor interacties in de klinische praktijk. Hoe interpreteert u de signalen? En welke zijn klinisch relevant? Wat heeft u nodig voor goede medicatiebewaking? Ook gaan we in op farmacogenetica: van een uitleg van de belangrijkste termen en het CYP2D6 genotype tot de therapeutische implicaties voor nu en in de toekomst.

09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 11.00 Farmacokinetiek I | Arne Risselada
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 12.00 Farmacokinetiek II | Arne Risselada
12.00 - 13.00 Lunchpauze
13.00 - 14.00 Farmacogenetica I | Arne Risselada
14.00 - 14.15 Pauze
14.15 - 15.15 Farmacogenetica II | Arne Risselada
15.15 Einde webinar

Dag 6 | Donderdag 18 april 2024
Pijn en infectie (2 punten)

Docent: Eric van Roon
Tijdens deze webinar somatiek bespreken we de huidige kennis rond de behandeling van pijn.

Lees verder...

We gaan in op de belangrijkste bijwerkingen van primaire analgetica en de interacties tussen deze middelen en psychofarmaca. We sluiten af met een presentatie over infectie.

09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 10.30 Pijn en infectie I | Eric van Roon
10.30 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.45 Pijn en infectie II | Eric van Roon
11.45 Einde webinar

Dag 7 | Donderdag 25 april 2024
Zwangerschap en lactatie (2 punten)

Docent: Irene van Vliet
Deze ochtend bespreken we de veranderende farmacokinetiek bij zwangerschap en de belangrijkste risico’s van psychofarmaca tijdens de zwangerschap en lactatie.

Lees verder...

09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 10.30 Psychofarmaca, zwangerschap en lactatie I | Irene van Vliet
10.30 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.45 Psychofarmaca, zwangerschap en lactatie II | Irene van Vliet
11.45 Einde webinar

Dag 8 | Woensdag 8 mei 2024
ADHD en verslaving (4 punten)

Docent: Glenn Dumont
We behandelen het ziektebeeld ADHD. U leert welke middelen u kunt toepassen en krijgt inzicht in de werking en bijwerkingen. Daardoor bent u uiteindelijk in staat om ADHD zo effectief mogelijk te behandelen.

Lees verder...

Ook gaan we in op het onderwerp verslaving. We bespreken verschillende vormen van farmacotherapie inclusief de afwegingen die nodig zijn om ze toe te passen in uw klinische praktijk.

12.45 - 13.00 Online registratie & ontvangst
13.00 - 15.00 ADHD | Glenn Dumont
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 17.15 Verslaving | Glenn Dumont
17.15 Einde webinar

Dag 9 | Donderdag 16 mei 2024
Bijwerkingen (3 punten)

Docent: Erna Beers
Op deze dag is er uitgebreid aandacht voor het signaleren, behandelen en bewaken van bijwerkingen. U krijgt inzicht in de farmacologie van bijwerkingen waardoor u uiteindelijk in staat bent om er op te anticiperen.

Lees verder...

Bij bepaalde somatische geneesmiddelen treden met regelmaat psychiatrische bijwerkingen op. Na het volgen van deze cursusdag bent u in staat om psychiatrische symptomen als mogelijke bijwerking te identificeren of uit te sluiten.

08.45 - 09.00 Online registratie & ontvangst
09.00 - 10.15 Bijwerkingen - the essentials | Erna Beers
10.15 - 10.30 Pauze
10.30 - 11.30 Bijwerkingen in de praktijk | Erna Beers
11.30 - 11.45 Pauze
11.45 - 13.00 Seksuele bijwerkingen van psychofarmaca | Erna Beers
13.00 Einde webinar

Dag 10 | Woensdag 29 mei 2024
De ouder wordende patiënt (2 punten)

Docent: Rob Kok
Dit keer is er aandacht voor de ouder wordende patiënt. U krijgt onder meer inzicht in de opbouwschema’s en doseringen bij ouderen.

Lees verder...

Daarnaast wordt u op de hoogte gebracht van de somatische comorbiditeit bij het voorschrijven.

12.45 - 13.00 Online registratie & ontvangst
13.00 - 14.00 De ouder wordende patiënt I | Rob Kok
14.00 - 14.15 Pauze
14.15 - 15.15 De ouder wordende patiënt II | Rob Kok
15.15 Einde webinar

Dag 11 | Donderdag 6 juni 2024
Anxiolytica en stemmingsstabilisatoren (4 punten)

Docenten: Kamini Ho Pian en Max de Leeuw
We bespreken de belangrijkste middelen bij de bipolaire stoornis, de onderlinge verschillen tussen deze middelen en de bijwerkingen.

Lees verder...

Er wordt uitgebreid ingegaan op lithium en anxiolytica: van geneesmiddeleninteracties tot het bespreken van de risico’s voor somatische problemen.

09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 10.30 Anxiolytica I | Kamini Ho Pian
10.30 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.45 Anxiolytica II | Kamini Ho Pian
11.45 - 12.45 Lunchpauze
12.45 - 13.45 Stemmingsstabilisatoren: middelen en verschillen I | Max de Leeuw
13.45 - 14.00 Pauze
14.00 - 15.00 Stemmingsstabilisatoren: middelen en verschillen II | Max de Leeuw
15.00 Einde webinar

Dag 12 | Maandag 24 juni 2024
Stemmingsstabilisatoren (2 punten)

Docent: Arne Risselada
U krijgt inzicht in de farmacologie en het werkingsmechanisme van de verschillende psychofarmaca die bij angststoornissen worden voorgeschreven, met daarbij praktische psychotherapeutische behandeladviezen om de compliance te bevorderen.

Lees verder...

09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 10.30 Stemmingsstabilisatoren in de praktijk I | Arne Risselada
10.30 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.45 Stemmingsstabilisatoren in de praktijk II | Arne Risselada
11.45 Einde webinar

De sprekers

Ziekenhuisapotheker | Epidemioloog | Klinisch farmacoloog
Arts-seksuoloog | Klinisch farmacoloog
Associate professor Pharmacotherapy | Redacteur Psyfar
Psychiater | PI Radboudumc
Psychiater | Assistant professor | Redacteur Psyfar
Psychiater | Klinisch epidemioloog
Ziekenhuisapotheker | Klinisch farmacoloog