Geaccrediteerde nascholing
Menu

€ 2310,- voor leden, € 2570,- voor niet-leden

Inschrijven mogelijk t/m 22 juni 2023

Over de nascholing

Specialisme:      Psychiaters, ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers  
Deelnamekosten: *      Hele cursus (12 dagen)
€ 2.310,- (i.p.v. € 2.761,-) voor abonnees van Psyfar
€ 2.570,- (i.p.v. € 3.040,-) voor niet-abonnees
Per cursusdag
Het is ook mogelijk om losse dagen te volgen en zo uw eigen pakket samen te stellen uit de volgende cursusonderdelen:
  ● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 
Dag 1 | Donderdag 23 februari 2023 | Antipsychotica
Psyfar abonnees: €308,- | Niet-abonnees: €341,-
Dag 2 | Woensdag 15 maart 2023 | Cardiologie (somatiek)
Psyfar abonnees: €158,- | Niet-abonnees: €173,-
Dag 3 | donderdag 16 maart 2023 | Antidepressiva
Psyfar abonnees: €158,- | Niet-abonnees: €173,-
Dag 4 | Dinsdag 21 maart 2023 | Antidepressiva en diabetes
Psyfar abonnees: €348,- | Niet-abonnees: €381,-
Dag 5 | Dinsdag 4 april 2023 | Metabolisme, kinetiek en genetica
Psyfar abonnees: €308,- | Niet-abonnees: €341,-
Dag 6 | Donderdag 13 april 2023 | Pijn en infectie (somatiek)
Psyfar abonnees: €158,- | Niet-abonnees: €173,-
Dag 7 | Donderdag 20 april | Psychofarmaca, zwangerschap en lactatie
Psyfar abonnees: €158,- | Niet-abonnees: €173,-
Dag 8 | Donderdag 4 mei 2023 | ADHD en Verslaving
Psyfar abonnees: €308,- | Niet-abonnees: €341,-
Dag 9 | Donderdag 11 mei 2023 | Bijwerkingen
Psyfar abonnees: €233,- | Niet-abonnees: €257,-
Dag 10 | Donderdag 25 mei 2023 | De ouder wordende patiënt
Psyfar abonnees: €158,- | Niet-abonnees: €173,-
Dag 11 | Donderdag 8 juni 2023 | Anxiolytica en stemmingsstabilisatoren
Psyfar abonnees: €308,- | Niet-abonnees: €341,-
Dag 12 | Donderdag 22 juni 2023 | Stemmingsstabilisatoren in de praktijk
Psyfar abonnees: €158,- | Niet-abonnees: €173,-
Accreditatie:      Geaccrediteerd voor 36 nascholingspunten bij de NVvP, NVZA en KNMP. Per dag zijn er 2, 3, 4 of 5 punten te behalen, afhankelijk van de programmaduur.   

* Prijzen zijn inclusief cursusmateriaal en online toegang tot Psyfar (tot een maand na afloop van de cursus).

 
Met de Psyfar 'Basiscursus Psychofarmacologie' scherpt u uw basiskennis over de belangrijkste groepen psychofarmaca weer volledig aan. Deze uitgebreide meerdaagse cursus geeft u een altijd nuttige update van de huidige stand van zaken én voorziet u van praktische kennis voor toepassing in uw praktijk.

De cursus vindt twee keer per jaar plaats: éénmaal online (voorjaar, 12 dagdelen) en éénmaal op locatie (najaar, 6 dagen).

Leerdoelen
Na het volgen van de cursus:
heeft de deelnemer basiskennis van de belangrijkste groepen psychofarmaca;
heeft de deelnemer basiskennis van de belangrijkste bijwerkingen van psychofarmaca;
kan de deelnemer de farmacokinetiek en farmacodynamiek van psychofarmaca beter doorgronden;
kan de deelnemer interactiesignalen interpreteren in de dagelijkse praktijk;
heeft de deelnemer handvatten voor het monitoren van bijwerkingen in de dagelijkse praktijk;
heeft de deelnemer basiskennis van een aantal voor de psychiatrie belangrijke somatische aandoeningen en welke middelen daarvoor gebruikt worden.

 
Cursusopzet
De voorjaarscursus bestaat uit twaalf webinars van circa één dagdeel per stuk. De dagen zijn ook los te volgen. De cursusdata zijn: 23 februari, 15 maart, 16 maart, 21 maart, 4 april, 13 april, 20 april, 4 mei, 11 mei, 25 mei, 8 juni en 22 juni .

Tijdens de online bijeenkomsten zal veel gebruik worden gemaakt van actieve werkvormen (casuïstiekbespreking en spelvorm etc.).

Van de makers van Psyfar.
Volledig onafhankelijk en ongesponsord.
Gedoceerd door een ervaren, multidisciplinair docententeam.
Intensief en praktijkgericht cursusprogramma.
Kleine cursusgroepen dus veel ruimte voor interactiviteit.
 
Ervaringen van deelnemers aan de editie van vorig jaar:
'Goed dat er veel aandacht is voor somatiek. Dit onderwerp is zeer belangrijk in de psychiatrie, maar blijft vaak onderbelicht.' - psychiater
'Geweldige cursus, veel nieuwe kennis opgedaan en bestaande kennis goed opgefrist!' - psychiater
'Deze cursus is uitermate relevant voor de dagelijkse praktijk' - apotheker

Het programma

De cursusdagen zijn ook los te volgen (de te behalen accreditatiepunten variëren per dag).

Dag 1 | Donderdag 23 februari 2023
Antipsychotica (4 punten)

Docenten: Arne Risselada en Jan Bogers
Op deze dag besteden we aandacht aan de antipsychotica. Door middel van een interactief ‘receptorenspel’ leert u om de eigenschappen van antipsychotica te koppelen aan bijwerkingen.

Lees verder...

Verder bespreken we de behandelingsopties bij therapieresistente schizofrenie, met speciale aandacht voor het antipsychoticum clozapine.

09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 11.00 Antipsychotica: Middelen/verschillen/bijwerkingen | Arne Risselada
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 12.00 Depotantipsychotica | Arne Risselada
12.00 - 13.00 Lunchpauze
13.00 - 14.00 Therapieresistente psychosen I | Jan Bogers
14.00 - 14.15 Pauze
14.15 - 15.15 Therapieresistente psychosen II | Jan Bogers
15.15 Einde webinar

Dag 2 | Woensdag 15 maart 2023
Somatiek: cardiologie (2 punten)

Docenten: Roos van Westrhenen en Navin Bindraban
Een ochtend over somatiek waarbij de verandering in het ECG en QTc verlenging bij gebruik van psychofarmaca wordt besproken.

Lees verder...

09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 10.30 Cardiologie I | Roos van Westrhenen & Navin Bindraban
10.30 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.45 Cardiologie II | Roos van Westrhenen & Navin Bindraban
11.45 Einde webinar

Dag 3 | Donderdag 16 maart 2023
Antidepressiva (2 punten)

Docent: Eric Ruhé
In dit webinar krijgt u praktische handvatten aangereikt voor het voorspellen van bijwerkingen en het doseren, switchen en stoppen van antidepressiva.

Lees verder...

Ook gaan we in op de belangrijkste indicaties en bijwerkingen van Elektroconvulsietherapie (ECT).

09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 10.30 Behandelig in de praktijk | Eric Ruhé
10.30 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.45 MAO-remmers en ECT | Eric Ruhé
11.45 Einde webinar

Dag 4 | Dinsdag 21 maart 2023
Diabetes en antidepressiva (5 punten NVvp en 4 punten NVZA)

Docenten: Folkert van Bruggen en Arne Risselada
Tijdens deze webinar somatiek gaan we in op de achtergronden, diagnostiek en behandeling van diabetes type 1 en 2.

Lees verder...

Er is daarbij veel aandacht voor de implicaties van dit somatische ziektebeeld voor uw psychiatrische praktijk.

09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 10.30 Diabetes I | Folkert van Bruggen
10.30 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.45 Diabetes II | Folkert van Bruggen
11.45 - 12.45 Lunchpauze
12.45 - 14.15 Behandeling in de praktijk | Arne Risselada
14.15 - 14.30 Pauze
14.30 - 15.30 Doseren/switchten/stoppen | Arne Risselada
15.30 Einde webinar

Dag 5 | Dinsdag 4 april 2023
Metabolisme, kinetiek en genetica (4 punten)

Docent: Arne Risselada
U krijgt uitleg over farmacokinetische principes die voor de dagelijkse praktijk van belang zijn. We bespreken bij welke psychofarmaca Therapeutic Drug Monitoring (TDM) moet worden toegepast.

Lees verder...

U krijgt handvatten voor het omgaan met afwijkende nier- en leverfuncties. Daarna is er aandacht voor interacties in de klinische praktijk. Hoe interpreteert u de signalen? En welke zijn klinisch relevant? Wat heeft u nodig voor goede medicatiebewaking? Ook gaan we in op farmacogenetica: van een uitleg van de belangrijkste termen en het CYP2D6 genotype tot de therapeutische implicaties voor nu en in de toekomst.

09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 11.00 Farmacokinetiek I | Arne Risselada
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 12.00 Farmacokinetiek II | Arne Risselada
12.00 - 13.00 Lunchpauze
13.00 - 14.00 Farmacogenetica I | Arne Risselada
14.00 - 14.15 Pauze
14.15 - 15.15 Farmacogenetica II | Arne Risselada
15.15 Einde webinar

Dag 6 | Donderdag 13 april 2023
Pijn en infectie (2 punten)

Docent: Eric van Roon
Tijdens deze webinar somatiek bespreken we de huidige kennis rond de behandeling van pijn.

Lees verder...

We gaan in op de belangrijkste bijwerkingen van primaire analgetica en de interacties tussen deze middelen en psychofarmaca. We sluiten af met een presentatie over infectie.

09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 10.30 Pijn en infectie I | Eric Roon
10.30 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.45 Pijn en infectie II | Eric Roon
11.45 Einde webinar

Dag 7 | Donderdag 20 april 2023
Zwangerschap en lactatie (2 punten)

Docent: Irene van Vliet
Deze ochtend bespreken we de veranderende farmacokinetiek bij zwangerschap en de belangrijkste risico’s van psychofarmaca tijdens de zwangerschap en lactatie.

Lees verder...

09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 10.30 Psychofarmaca, zwangerschap en lactatie I | Irene van Vliet
10.30 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.45 Psychofarmaca, zwangerschap en lactatie II | Irene van Vliet
11.45 Einde webinar

Dag 8 | Donderdag 4 mei 2023
ADHD en verslaving (4 punten)

Docent: Glenn Dumont
We behandelen het ziektebeeld ADHD. U leert welke middelen u kunt toepassen en krijgt inzicht in de werking en bijwerkingen. Daardoor bent u uiteindelijk in staat om ADHD zo effectief mogelijk te behandelen.

Lees verder...

Ook gaan we in op het onderwerp verslaving. We bespreken verschillende vormen van farmacotherapie inclusief de afwegingen die nodig zijn om ze toe te passen in uw klinische praktijk.

12.45 - 13.00 Online registratie & ontvangst
13.00 - 15.00 ADHD | Glenn Dumont
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 17.15 Verslaving | Glenn Dumont
17.15 Einde webinar

Dag 9 | Donderdag 11 mei 2023
Bijwerkingen (3 punten)

Docent: Erna Beers
Op deze dag is er uitgebreid aandacht voor het signaleren, behandelen en bewaken van bijwerkingen. U krijgt inzicht in de farmacologie van bijwerkingen waardoor u uiteindelijk in staat bent om er op te anticiperen.

Lees verder...

Bij bepaalde somatische geneesmiddelen treden met regelmaat psychiatrische bijwerkingen op. Na het volgen van deze cursusdag bent u in staat om psychiatrische symptomen als mogelijke bijwerking te identificeren of uit te sluiten.

08.45 - 09.00 Online registratie & ontvangst
09.00 - 10.15 Bijwerkingen - the essentials | Erna Beers
10.15 - 10.30 Pauze
10.30 - 11.30 Bijwerkingen in de praktijk | Erna Beers
11.30 - 11.45 Pauze
11.45 - 13.00 Seksuele bijwerkingen van psychofarmaca | Erna Beers
13.00 Einde webinar

Dag 10 | Donderdag 25 mei 2023
De ouder wordende patiënt (2 punten)

Docent: Rob Kok
Dit keer is er aandacht voor de ouder wordende patiënt. U krijgt onder meer inzicht in de opbouwschema’s en doseringen bij ouderen.

Lees verder...

Daarnaast wordt u op de hoogte gebracht van de somatische comorbiditeit bij het voorschrijven.

12.45 - 13.00 Online registratie & ontvangst
13.00 - 14.00 De ouder wordende patiënt I | Rob Kok
14.00 - 14.15 Pauze
14.15 - 15.15 De ouder wordende patiënt II | Rob Kok
15.15 Einde webinar

Dag 11 | Donderdag 8 juni 2023
Anxiolytica en stemmingsstabilisatoren (4 punten)

Docenten: Kamini Ho Pian en Max de Leeuw
We bespreken de belangrijkste middelen bij de bipolaire stoornis, de onderlinge verschillen tussen deze middelen en de bijwerkingen.

Lees verder...

Er wordt uitgebreid ingegaan op lithium en anxiolytica: van geneesmiddeleninteracties tot het bespreken van de risico’s voor somatische problemen.

09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 10.30 Anxiolytica I | Kamini Ho Pian
10.30 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.45 Anxiolytica II | Kamini Ho Pian
11.45 - 12.45 Lunchpauze
12.45 - 13.45 Stemmingsstabilisatoren: middelen en verschillen I | Max de Leeuw
13.45 - 14.00 Pauze
14.00 - 15.00 Stemmingsstabilisatoren: middelen en verschillen II | Max de Leeuw
15.00 Einde webinar

Dag 12 | Donderdag 22 juni 2023
Stemmingsstabilisatoren (2 punten)

Docent: Arne Risselada
U krijgt inzicht in de farmacologie en het werkingsmechanisme van de verschillende psychofarmaca die bij angststoornissen worden voorgeschreven, met daarbij praktische psychotherapeutische behandeladviezen om de compliance te bevorderen.

Lees verder...

09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 10.30 Stemmingsstabilisatoren in de praktijk I | Arne Risselada
10.30 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.45 Stemmingsstabilisatoren in de praktijk II | Arne Risselada
11.45 Einde webinar

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

De sprekers

Ziekenhuisapotheker, epidemioloog, klinisch farmacoloog
Arts, klinisch farmacoloog, seksuoloog NVVS i.o.
Klinisch farmacoloog en redacteur Psyfar
Psychiater | PI Radboudumc
Psychiater | Assistant professor | Redacteur Psyfar
Psychiater, klinisch farmacoloog
Psychiater | Epidemioloog | Redacteur Psyfar
ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog