Geaccrediteerde nascholing
Menu

€ 2310,- voor leden, € 2570,- voor niet-leden

Inschrijven mogelijk t/m 22 juni 2023

Over de nascholing

Specialisme:      Psychiaters, ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers  
Deelnamekosten: *      Hele cursus (6 dagen)
€ 2.310,- (i.p.v. € 2.761,-) voor abonnees van Psyfar
€ 2.570,- (i.p.v. € 3.040,-) voor niet-abonnees
Per cursusdag
Het is ook mogelijk om losse dagen te volgen en zo uw eigen pakket samen te stellen uit de volgende cursusonderdelen:
  ● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 
Dag 1 | Donderdag 23 februari 2023 | Antipsychotica
Psyfar abonnees: €308,- | Niet-abonnees: €341,-
Dag 2 | Woensdag 15 maart 2023 | Cardiologie (somatiek)
Psyfar abonnees: €158,- | Niet-abonnees: €173,-
Dag 3 | donderdag 16 maart 2023 | Antidepressiva
Psyfar abonnees: €158,- | Niet-abonnees: €173,-
Dag 4 | Dinsdag 21 maart 2023 | Antidepressiva en diabetes
Psyfar abonnees: €348,- | Niet-abonnees: €381,-
Dag 5 | Dinsdag 4 april 2023 | Metabolisme, kinetiek en genetica
Psyfar abonnees: €308,- | Niet-abonnees: €341,-
Dag 6 | Donderdag 13 april 2023 | Pijn en infectie (somatiek)
Psyfar abonnees: €158,- | Niet-abonnees: €173,-
Dag 7 | Donderdag 20 april | Psychofarmaca, zwangerschap en lactatie
Psyfar abonnees: €158,- | Niet-abonnees: €173,-
Dag 8 | Donderdag 4 mei 2023 | ADHD en Verslaving
Psyfar abonnees: €308,- | Niet-abonnees: €341,-
Dag 9 | Donderdag 11 mei 2023 | Bijwerkingen
Psyfar abonnees: €233,- | Niet-abonnees: €257,-
Dag 10 | Donderdag 25 mei 2023 | De ouder wordende patiënt
Psyfar abonnees: €158,- | Niet-abonnees: €173,-
Dag 11 | Donderdag 8 juni 2023 | Anxiolytica en stemmingsstabilisatoren
Psyfar abonnees: €308,- | Niet-abonnees: €341,-
Dag 12 | Donderdag 22 juni 2023 | Stemmingsstabilisatoren in de praktijk
Psyfar abonnees: €158,- | Niet-abonnees: €173,-
Accreditatie:      Geaccrediteerd voor 36 nascholingspunten (6 punten per dag) bij de NVvP. Accreditatie bij de NVZA en het KNMP is in aanvraag. Per dag zijn er 2, 3, 4 of 5 punten te behalen, afhankelijk van de programmaduur.   

* Prijzen zijn inclusief cursusmateriaal en online toegang tot Psyfar (tot een maand na afloop van de cursus).

 
Met de Psyfar 'Basiscursus Psychofarmacologie' scherpt u uw basiskennis over de belangrijkste groepen psychofarmaca weer volledig aan. Deze uitgebreide meerdaagse cursus geeft u een altijd nuttige update van de huidige stand van zaken én voorziet u van praktische kennis voor toepassing in uw praktijk.

De cursus vindt twee keer per jaar plaats: éénmaal online (voorjaar, 12 dagdelen) en éénmaal op locatie (najaar, 6 dagen).

Leerdoelen
Na het volgen van de cursus:
heeft de deelnemer basiskennis van de belangrijkste groepen psychofarmaca;
heeft de deelnemer basiskennis van de belangrijkste bijwerkingen van psychofarmaca;
kan de deelnemer de farmacokinetiek en farmacodynamiek van psychofarmaca beter doorgronden;
kan de deelnemer interactiesignalen interpreteren in de dagelijkse praktijk;
heeft de deelnemer handvatten voor het monitoren van bijwerkingen in de dagelijkse praktijk;
heeft de deelnemer basiskennis van een aantal voor de psychiatrie belangrijke somatische aandoeningen en welke middelen daarvoor gebruikt worden.

 
Cursusopzet
De voorjaarscursus bestaat uit twaalf webinars van circa één dagdeel per stuk. De dagen zijn ook los te volgen. De cursusdata zijn: 23 februari, 15 maart, 16 maart, 21 maart, 4 april, 13 april, 20 april, 4 mei, 11 mei, 25 mei, 8 juni en 22 juni .

Tijdens de online bijeenkomsten zal veel gebruik worden gemaakt van actieve werkvormen (casuïstiekbespreking en spelvorm etc.).

Van de makers van Psyfar.
Volledig onafhankelijk en ongesponsord.
Gedoceerd door een ervaren, multidisciplinair docententeam.
Intensief en praktijkgericht cursusprogramma.
Kleine cursusgroepen dus veel ruimte voor interactiviteit.
 
Ervaringen van deelnemers aan de editie van vorig jaar:
'Goed dat er veel aandacht is voor somatiek. Dit onderwerp is zeer belangrijk in de psychiatrie, maar blijft vaak onderbelicht.' - psychiater
'Geweldige cursus, veel nieuwe kennis opgedaan en bestaande kennis goed opgefrist!' - psychiater
'Deze cursus is uitermate relevant voor de dagelijkse praktijk' - apotheker

Het programma

De cursusdagen zijn ook los te volgen (de te behalen accreditatiepunten variëren per dag).

Dag 1 | donderdag 23 februari 2023
Antipsychotica (4 punten)
Docenten: Arne Risselada en Jan Bogers
09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 11.00 Antipsychotica: Middelen/verschillen/bijwerkingen | Arne Risselada
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 12.00 Depotantipsychotica | Arne Risselada
12.00 - 13.00 Lunchpauze
13.00 - 14.00 Therapieresistente psychosen I | Jan Bogers
14.00 - 14.15 Pauze
14.15 - 15.15 Therapieresistente psychosen II | Jan Bogers
15.15 Einde webinar
   
Dag 2 | Woensdag 15 maart 2023
Somatiek: Cardiologie (2 punten)
Docenten: Roos van Westrhenen en Navin Bindraban
09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 10.30 Cardiologie I | Roos van Westrhenen & Navin Bindraban
10.30 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.45 Cardiologie II | Roos van Westrhenen & Navin Bindraban
11.45 Einde webinar
   
Dag 3 | Donderdag 16 maart 2023
Antidepressiva (2 punten)
Docent: Eric Ruhé
09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 10.30 Behandelig in de praktijk | Eric Ruhé
10.30 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.45 MAO-remmers en ECT | Eric Ruhé
11.45 Einde webinar
   
Dag 4 | dinsdag 21 maart 2023
Diabetes en antidepressiva (5 punten)
Docenten: Folkert van Bruggen en Arne Risselada
09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 10.30 Diabetes I | Folkert van Bruggen
10.30 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.45 Diabetes II | Folkert van Bruggen
11.45 - 12.45 Lunchpauze
12.45 - 14.15 Behandeling in de praktijk | Arne Risselada
14.15 - 14.30 Pauze
14.30 - 15.30 Doseren/switchten/stoppen | Arne Risselada
15.30 Einde webinar
   
Dag 5 | dinsdag 4 april 2023
Metabolisme, kinetiek en genetica (4 punten)
Docent: Arne Risselada
09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 11.00 Farmacokinetiek I | Arne Risselada
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 12.00 Farmacokinetiek II | Arne Risselada
12.00 - 13.00 Lunchpauze
13.00 - 14.00 Farmacogenetica I | Arne Risselada
14.00 - 14.15 Pauze
14.15 - 15.15 Farmacogenetica II | Arne Risselada
15.15 Einde webinar
   
Dag 6 | Donderdag 13 april 2023
Pijn en infectie (2 punten)
Docent: Eric van Roon
09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 10.30 Pijn en infectie I | Eric Roon
10.30 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.45 Pijn en infectie II | Eric Roon
11.45 Einde webinar
   
Dag 7 | Donderdag 20 april 2023
Zwangerschap en lactatie (2 punten)
Docent: Irene van Vliet
09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 10.30 Psychofarmaca, zwangerschap en lactatie I | Irene van Vliet
10.30 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.45 Psychofarmaca, zwangerschap en lactatie II | Irene van Vliet
11.45 Einde webinar
   
Dag 8 | Donderdag 4 mei 2023
ADHD en verslaving (4 punten)
Docent: Glenn Dumont
12.45 - 13.00 Online registratie & ontvangst
13.00 - 15.00 ADHD | Glenn Dumont
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 17.15 Verslaving | Glenn Dumont
17.15 Einde webinar
   
Dag 9 | donderdag 11 mei 2023
Bijwerkingen (3 punten)
Docent: Erna Beers
08.45 - 09.00 Online registratie & ontvangst
09.00 - 10.15 Bijwerkingen - the essentials | Erna Beers
10.15 - 10.30 Pauze
10.30 - 11.30 Bijwerkingen in de praktijk | Erna Beers
11.30 - 11.45 Pauze
11.45 - 13.00 Seksuele bijwerkingen van psychofarmaca| Erna Beers
13.00 Einde webinar
   
Dag 10 | Donderdag 25 mei 2023
De ouder wordende patiënt (2 punten)
Docent: Rob Kok
12.45 - 13.00 Online registratie & ontvangst
13.00 - 14.00 De ouder wordende patiënt I | Rob Kok
14.00 - 14.15 Pauze
14.15 - 15.15 De ouder wordende patiënt II | Rob Kok
15.15 Einde webinar
   
Dag 11 | donderdag 8 juni 2023
Anxiolytica en stemmingsstabilisatoren (4 punten)
Docenten: Kamini Ho Pian en Max de Leeuw
09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 10.30 Anxiolytica I | Kamini Ho Pian
10.30 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.45 Anxiolytica II | Kamini Ho Pian
11.45 - 12.45 Lunchpauze
12.45 - 13.45 Stemmingsstabilisatoren: middelen en verschillen I | Max de Leeuw
13.45 - 14.00 Pauze
14.00 - 15.00 Stemmingsstabilisatoren: middelen en verschillen II | Max de Leeuw
15.00 Einde webinar
   
Dag 12 | donderdag 22 juni 2023
Stemmingsstabilisatoren (2 punten)
Docent: Arne Risselada
09.15 - 09.30 Online registratie & ontvangst
09.30 - 10.30 Stemmingsstabilisatoren in de praktijk I | Arne Risselada
10.30 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.45 Stemmingsstabilisatoren in de praktijk II | Arne Risselada
11.45 Einde webinar
   

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

De sprekers

Ziekenhuisapotheker, epidemioloog, klinisch farmacoloog
Arts, klinisch farmacoloog, seksuoloog NVVS i.o.
Klinisch farmacoloog en redacteur Psyfar
Psychiater en PI Radboudumc
Psychiater, assistant professor en redacteur Psyfar
Psychiater, klinisch farmacoloog
Psychiater | Epidemioloog | Redacteur Psyfar
ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog