Geaccrediteerde nascholing
Menu

€ 2200,- voor leden, € 2448,- voor niet-leden

Inschrijven niet meer mogelijk

Over de nascholing


Specialisme: Psychiaters, ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers
Accreditatie: de gehele cursus is voor 36 nascholingsuren bij de NVvP, het KNMP en de NVZA geaccrediteerd. Per dag zijn er 2, 3 of 4 punten te behalen, afhankelijk van de programmaduur.
Kosten: De kosten voor de gehele cursus bedragen € 2.200,- voor abonnees van Psyfar (i.p.v. € 2.688,-) en € 2.448,- voor niet-abonnees (i.p.v. € 2.980,-). Prijzen zijn inclusief btw, cursusmateriaal en online toegang tot Psyfar gedurende de cursus.
 
Het is ook mogelijk om losse dagen te volgen en zo uw eigen pakket samen te stellen uit de volgende cursusonderdelen:

 • Dag 1 - dinsdag 15 februari 2022 - Antipsychotica, depots en therapieresistentie 
  Psyfar abonnees: €293,-. Niet-abonnees: €325,-
 • Dag 2 - dinsdag 8 maart 2022 - Cardiologie (somatiek)
  Psyfar abonnees: €149,-. Niet-abonnees: €165,- 
 • Dag 3 - donderdag 10 maart 2022 - Antidepressiva en diabetes
  Psyfar abonnees: €293,-. Niet-abonnees: €325,- 
 • Dag 4 - dinsdag 22 maart 2022- Antidepressiva: doseren, switchen, stoppen
  Psyfar abonnees: €185,-. Niet-abonnees: €205,-
 • Dag 5 - dinsdag 29 maart 2022 - Metabolisme, kinetiek en genetica 
  Psyfar abonnees: €293,-. Niet-abonnees: €325,- 
 • Dag 6 - dinsdag 12 april 2022 - Pijn en infectie (somatiek) 
  Psyfar abonnees: €149,-. Niet-abonnees: €165,-
 • Dag 7 - donderdag 21 april 2022 - Psychofarmaca en bijzondere patiëntenpopulaties
  Psyfar abonnees: €293,-. Niet-abonnees: €325,-
 • Dag 8 - donderdag 28 april 2022- Verslaving
  Psyfar abonnees: €149,-. Niet-abonnees: €165,- 
 • Dag 9 - donderdag 12 mei 2022 - Bijwerkingen 
  Psyfar abonnees: €185,-. Niet-abonnees: €205,- 
 • Dag 10 - donderdag 19 mei 2022 - De ouder wordende patiënt
  Psyfar abonnees: €149,-. Niet-abonnees: €165,-
 • Dag 11 - donderdag 9 juni 2022 - Stemmingsstabilisatoren: middelen, verschillen, bijwerkingen en anxiolytica
  Psyfar abonnees: €293,-. Niet-abonnees: €325,-
 • Dag 12 - dinsdag 21 juni 2022 - Stemmingsstabilisatoren in de praktijk. 
  Psyfar abonnees: €149,-. Niet-abonnees: €165,- 

Met de Psyfar 'Basiscursus Psychofarmacologie’ scherpt u uw basiskennis over de belangrijkste groepen psychofarmaca weer volledig aan. Deze uitgebreide meerdaagse cursus geeft u een altijd nuttige update van de huidige stand van zaken én voorziet u van praktische kennis voor toepassing in uw praktijk. De cursus vindt twee keer per jaar plaats: éénmaal online en éénmaal op locatie.

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus:

 • heeft de deelnemer basiskennis van de belangrijkste groepen psychofarmaca;
 • heeft de deelnemer basiskennis van de belangrijkste bijwerkingen van psychofarmaca;
 • kan de deelnemer de farmacokinetiek en farmacodynamiek van psychofarmaca beter doorgronden;
 • kan de deelnemer interactiesignalen interpreteren in de dagelijkse praktijk;
 • heeft de deelnemer handvatten voor het monitoren van bijwerkingen in de dagelijkse praktijk;
 • heeft de deelnemer basiskennis van een aantal voor de psychiatrie belangrijke somatische aandoeningen en welke middelen daarvoor gebruikt worden.

Cursusopzet

De cursus bestaat in totaal uit twaalf webinars van circa één dagdeel per stuk. De dagen zijn ook los te volgen. De cursusdata zijn: 15 februari, 8 maart, 10 maart, 22 maart, 29 maart, 12 april, 21 april, 28 april, 12 mei, 19 mei, 9 juni en 21 juni.

Tijdens de online bijeenkomsten zal veel gebruik worden gemaakt van actieve werkvormen (break-out rooms en spelvorm etc.). 

✔ Van de makers van Psyfar.
✔ Volledig onafhankelijk en ongesponsord.
✔ Gedoceerd door een ervaren, multidisciplinair docententeam.
✔ Intensief en praktijkgericht cursusprogramma.
✔ Kleine cursusgroepen dus veel ruimte voor interactiviteit.


Ervaringen van eerdere deelnemers:
'Deze cursus is uitermate relevant voor de dagelijkse psychiatrische praktijk'
'Geweldige cursus, ik heb veel nieuwe kennis opgedaan en bestaande kennis weer opgefrist'
'Goed dat er veel aandacht is voor somatiek. Dit onderwerp is zeer belangrijk in de psychiatrie, maar blijft vaak onderbelicht'

Het programma

De cursusdagen zijn ook los te volgen (de te behalen accreditatiepunten variëren per dag).

Dag 1 - dinsdag 15 februari - Antipsychotica
Docenten: dr. Arne Risselada, dr. Jan Bogers
Accreditatiepunten: 4

09.00 – 09.15   Online registratie en ontvangst
09.15 – 10.45 Antipsychotica: Middelen/verschillen/bijwerkingen - Arne Risselada
10.45 – 11.00 Pauze 
11.00 – 11:45 Depotantipsychotica  - Arne Risselada
11:45 – 12.45  Lunchpauze
12.45 – 13.45 Therapieresistente psychosen I - Jan Bogers
13:45 – 14:00 Pauze
14.00 – 15.00 Therapieresistente psychosen II - Jan Bogers
15:00 Einde webinar

 

Dag 2 - dinsdag 8 maart - Somatiek: cardiologie
Docenten: dr. Roos van Westrhenen, dr. Navin Bindraban
Accreditatiepunten: 2

13.00 – 13.15  Online registratie en ontvangst 
13:15 – 14:15 Cardiologie I - Roos van Westrhenen & Navin Bindraban
14.15 – 14.30 Pauze
14:30 – 15:30 Cardiologie II - Roos van Westrhenen & Navin Bindraban
15:30 Einde webinar


Dag 3 - donderdag 10 maart - Antidepressiva en diabetes
Docenten: dr. Eric Ruhé, dr. Folkert van Bruggen
Accreditatiepunten: 4

09.30 – 09.45  Online registratie en ontvangst 
09:45 – 10:45 Diabetes, deel I - Folkert van Bruggen 
10:45 – 11:00 Pauze
11:00 – 12:00 Diabetes, deel II - Folkert van Bruggen 
12:00 – 13:00 Lunchpauze
13:00 – 14:00 Behandeling in de praktijk I - Eric Ruhé
14:00 – 14:15 Pauze
14:15 – 15:15 MAO-remmers en ECT - Eric Ruhé
15:15 Einde webinar


Dag 4 - dinsdag 22 maart - Antidepressiva 
Docent: dr. Arne Risselada
Accreditatiepunten: 3

09.00 – 09.15   Online registratie en ontvangst
09.15 – 10.45 Behandeling in de praktijk II - Arne Risselada
10.45 – 11.00 Pauze 
11.00 – 12:00 Doseren/switchen/stoppen - Arne Risselada
12:00  Einde webinar

 
Dag 5 - dinsdag 29 maart - Metabolisme, kinetiek en genetica
Docent: dr. Arne Rissalada
Accreditatiepunten: 4

09.00 – 09.15  Online registratie en ontvangst 
09:15 – 10:15 Farmacokinetiek I - Arne Risselada
10:15 – 10:30 Pauze
10:30 – 11:30 Farmacokinetiek II - Arne Risselada
11:30 – 12:30 Lunchpauze
12:30 – 13:30 Farmacogenetica I - Arne Risselada
13:30 – 13:45 Pauze
13:45 – 14:45 Farmacogenetica II - Arne Risselada
14:45 Einde webinar

 
Dag 6 - dinsdag 12 april - Somatiek: pijn en infectie
Docent: dr. Eric van Roon
Accreditatiepunten: 2

09.00 – 09.15   Online registratie en ontvangst
09.15 – 10.15 Pijn en infectie deel I - Eric van Roon
10.15 – 10.30 Pauze 
10.30 – 11:30 Pijn en infectie deel II - Eric van Roon
11:30 Einde webinar

 
Dag 7 - Donderdag 21 april - Psychofarmaca en bijzondere patiëntenpopulaties
Docent: dr. Irene van Vliet en dr. Glenn Dumont
Accreditatiepunten: 4

09.00 – 09.15   Online registratie en ontvangst
09.15 – 10.15 Psychofarmaca, zwangerschap en lactatie I - Irene van Vliet
10.15 – 10.30 Pauze 
10.30 – 11.30 Psychofarmaca, zwangerschap en lactatie II - Irene van Vliet
11.30 - 12.30 Lunchpauze
12.30 - 13.30 ADHD I - Glenn Dumont
13.30 - 13.45 Pauze
13.45-14.45 ADHD II - Glenn Dumont
14.45 Einde webinar

 
Dag 8 - donderdag 28 april - Verslaving
Docent: dr. Glenn Dumont
Accreditatiepunten: 2

09.00 – 09.15  Online registratie en ontvangst 
09:15 – 10:15 Verslaving I - Glenn Dumont
10:15 – 10:30 Pauze
10:30 – 11:30 Verslaving II - Glenn Dumont
11:30  Einde webinar

 
Dag 9 - donderdag 12 mei - Bijwerkingen 
Docent: dr. Erna Beers
Accreditatiepunten: 3

08.45 – 09.00  Online registratie en ontvangst 
09:00 – 10:15 Bijwerkingen - the essentials - Erna Beers
10:15 – 10:30 Pauze
10:30 – 11:30 Bijwerkingen in de praktijk - Erna Beers
11:30 – 11:45 Pauze
11:45 – 13:00 Seksuele bijwerking van psychofarmaca - Erna Beers
13:00  Einde webinar

 
Dag 10 - donderdag 19 mei - De ouder wordende patiënt
Docent: dr. Rob Kok
Accreditatiepunten: 2

13.00 – 13.15   Online registratie en ontvangst
13.15 – 14.15 De ouder wordende patiënt, deel I - Rob Kok
14.15 – 14.30 Pauze 
14.30 – 15:30 De ouder wordende patiënt, deel II - Rob Kok
15:30 Einde webinar


Dag 11 - donderdag 9 juni - Stemmingsstabilisatoren en anxiolytica
Docenten: dr. Max de Leeuw, dr. Sara Schutters
Accreditatiepunten: 4

09.00 – 09.15  Online registratie en ontvangst 
09:15 – 10:15 Anxiolytica I - Sara Schutters
10.15 – 10.30 Pauze
10:30 – 11:30 Anxiolytica II - Sara Schutters
11:30 - 12.30 Lunchpauze
12.30 - 13.30 Stemmingsstabilisatoren I - Max de Leeuw 
13.30 - 13.45 Pauze
13.45 - 14.45 Stemmingsstabilisatoren II - Max de Leeuw 
14.45 Einde webinar


Dag 12 - dinsdag 21 juni 2022 - Stemmingsstabilisatoren
Docent: dr. Arne Rissalada
Accreditatiepunten: 2

09.00 – 09.15  Online registratie en ontvangst
09.15 – 10.15 Stemmingsstabilisatoren in de praktijk I - Arne Risselada
10.15 – 10.30 Pauze 
10.30 – 11:30 Stemmingsstabilisatoren in de praktijk II - Arne Risselada
11:30 Einde webinar

De sprekers

Ziekenhuisapotheker | Epidemioloog | Klinisch farmacoloog
Arts-seksuoloog | Klinisch farmacoloog
Associate professor Pharmacotherapy | Redacteur Psyfar
Psychiater | PI Radboudumc
Psychiater | Assistant professor | Redacteur Psyfar
Psychiater, klinisch farmacoloog
Psychiater | Klinisch epidemioloog
Ziekenhuisapotheker | Klinisch farmacoloog