Geaccrediteerde nascholing
Menu

€ 2363,- voor leden, € 2626,- voor niet-leden

Inschrijven mogelijk t/m 14 december 2022

Over de nascholing

Specialisme:      Psychiaters, ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers
Deelnamekosten: *      Hele cursus (6 dagen)
€ 2.363,- (i.p.v. € 2.820,-) voor abonnees van Psyfar
€ 2.626,- (i.p.v. € 3.144,-) voor niet-abonnees
Per cursusdag
€ 470,- voor abonnees van Psyfar
€ 524,- voor niet-abonnees
Accreditatie:      Geaccrediteerd voor 36 nascholingspunten (6 punten per dag) bij de NVvP, de NVZA en het KNMP. 
Locatie:      Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht.

* Prijzen zijn inclusief BTW, cursusmateriaal, cateringkosten en online toegang tot Psyfar (tot een maand na afloop van de cursus).

Vroegboekactie! molemans cover 2022
Deelnemers die zich vóór 11 oktober inschrijven voor de gehele reeks van de cursus Psychofarmacologie, ontvangen het boek: Molemans praktische psychofarmacologie t.w.v. 75,00.- cadeau! 

 
Wanneer zet u welk geneesmiddel in bij uw patiënt? Wanneer moet u bijwerkingen monitoren? En welke interacties en somatische klachten kunt u verwachten? Om u weer scherp te krijgen op het gebied van psychofarmaca, organiseert Psyfar dit najaar een nieuwe reeks van de succesvolle cursus Psychofarmacologie. Tussen dinsdag 11 oktober en donderdag 15 december frissen wij in zes dagen uw geheugen op vanuit het Beatrixgebouw in Utrecht.

Leerdoelen
Na het volgen van de cursus:
heeft de deelnemer basiskennis van de belangrijkste groepen psychofarmaca;
heeft de deelnemer basiskennis van de belangrijkste bijwerkingen van psychofarmaca;
kan de deelnemer de farmacokinetiek en farmacodynamiek van psychofarmaca beter doorgronden;
kan de deelnemer interactiesignalen interpreteren in de dagelijkse praktijk;
heeft de deelnemer handvatten voor het monitoren van bijwerkingen in de dagelijkse praktijk;
heeft de deelnemer basiskennis van een aantal voor de psychiatrie belangrijke somatische aandoeningen en welke middelen daarvoor gebruikt worden.

 
Cursusopzet
De gehele najaarscursus zal op locatie plaatsvinden en bestaat in totaal uit zes dagen van ca. 09.30 tot 17.15 uur. De dagen zijn ook los te volgen. De cursusdagen zijn: 11 oktober, 3 november, 15 november, 17 november, 22 november en 15 december. Tijdens de bijeenkomsten zal veel gebruik worden gemaakt van actieve werkvormen (workshop/presentatie, portfolio/interactiespel, etc.).

Van de makers van Psyfar.
Volledig onafhankelijk en ongesponsord.
Gedoceerd door een ervaren, multidisciplinair docententeam.
Intensief en praktijkgericht cursusprogramma.
Kleine cursusgroepen dus veel ruimte voor interactiviteit.
 
Ervaringen van deelnemers aan de editie van vorig jaar:
'Goed dat er veel aandacht is voor somatiek. Dit onderwerp is zeer belangrijk in de psychiatrie, maar blijft vaak onderbelicht.' - psychiater
'Geweldige cursus, veel nieuwe kennis opgedaan en bestaande kennis goed opgefrist!' - psychiater
'Deze cursus is uitermate relevant voor de dagelijkse praktijk' - apotheker

Het programma

Dag 1: Antipsychotica, Somatiek: cardiologie
Dinsdag 11 oktober 2022 | 09.00 tot 17.00 uur
Docenten: dr. Arne Risselada, dr. Jan Bogers en dr. Navin Bindraban
Op deze dag besteden we aandacht aan de antipsychotica. Door middel van een interactief ‘receptorenspel’ leert u om de eigenschappen van antipsychotica te koppelen aan bijwerkingen. Verder bespreken we de behandelingsopties bij therapieresistente schizofrenie, met speciale aandacht voor het antipsychoticum clozapine. Tot slot bespreken we tijdens een dagdeel somatiek de verandering in het ECG en QTc verlenging bij gebruik van psychofarmaca.
09.00 - 09.30 Ontvangst en registratie
09.30 - 11.00 Antipsychotica: Middelen/verschillen/bijwerkingen | Arne Risselada
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 12.00 Depotantipsychotica | Arne Risselada
12.00 - 12.45 Lunchpauze
12.45 - 14.45 Therapieresistente psychosen | Jan Bogers
14.45 - 15.00 Pauze
15.00 - 17.00

Cardiologie | Navin Bindraban en Roos van Westrhenen

   
Dag 2: Antidepressiva en diabetes
Donderdag 3 november 2022 | 09.00 tot 17.15 uur
Docenten: dr. Eric Ruhé, dr. Arne Risselada en drs. Folkert van Bruggen
Tijdens deze dag krijgt u praktische handvatten aangereikt voor het voorspellen van bijwerkingen en het doseren, switchen en stoppen van antidepressiva. Ook gaan we in op de belangrijkste indicaties en bijwerkingen van Elektroconvulsietherapie (ECT). Tot slot gaan we tijdens een dagdeel somatiek in op de achtergronden, diagnostiek en behandeling van diabetes type 1 en 2. Er is daarbij veel aandacht voor de implicaties van dit somatische ziektebeeld voor uw psychiatrische praktijk.
09.00 - 09.30 Ontvangst en registratie
09.30 - 10.30 Behandeling in de praktijk I | Eric Ruhé
10.30 - 11.30 MAO-remmers en ECT | Eric Ruhé
11.30 - 11.45 Pauze
11.45 - 13.15 Behandeling in de praktijk II | Arne Risselada
13.15 - 14.00 Lunchpauze
14.00 - 15.00 Doseren/switchen/stoppen | Arne Risselada
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 17.15 Diabetes | Folkert van Bruggen
   
Dag 3: Psychofarmaca en bijzondere patiëntenpopulaties
Dinsdag 15 november 2022 | 09.00 tot 16.45 uur
Docenten: dr. Irene van Vliet en dr. Glenn Dumont
Op dag 3 bespreken we de veranderende farmacokinetiek bij zwangerschap en de belangrijkste risico’s van psychofarmaca tijdens de zwangerschap en lactatie. Daarna wordt het ziektebeeld ADHD besproken. U leert welke middelen u kunt toepassen en krijgt inzicht in de werking en bijwerkingen. Daardoor bent u uiteindelijk in staat om ADHD zo effectief mogelijk te behandelen. Tijdens het derde gedeelte gaan we in op het onderwerp verslaving. We bespreken verschillende vormen van farmacotherapie inclusief de afwegingen die nodig zijn om ze toe te passen in uw klinische praktijk.
09.00 - 09.30 Ontvangst en registratie
09.30 - 11.30 Psychofarmaca, zwangerschap en lactatie | Irene van Vliet
11.30 - 12.30 Lunchpauze
12.30 - 14.30 ADHD | Glenn Dumont
14.30 - 14.45 Pauze
14.45 - 16.45 Verslaving | Glenn Dumont
   
Dag 4: Metabolisme, kinetiek en genetica, Somatiek: pijn en infectie
Donderdag 17 november 2022 | 09.00 tot 16.45 uur
Docenten: dr. Arne Risselada
Op deze cursusdag krijgt u uitleg over farmacokinetische principes die voor de dagelijkse praktijk van belang zijn. We bespreken bij welke psychofarmaca Therapeutic Drug Monitoring (TDM) moet worden toegepast. U krijgt handvatten voor het omgaan met afwijkende nier- en leverfuncties. Daarna is er aandacht voor interacties in de klinische praktijk. Hoe interpreteert u de signalen? En welke zijn klinisch relevant? Wat heeft u nodig voor goede medicatiebewaking? Tijdens het middaggedeelte gaan we in op farmacogenetica: van een uitleg van de belangrijkste termen en het CYP2D6 genotype tot de therapeutische implicaties voor nu en in de toekomst. Tot slot bespreken we tijdens een dagdeel somatiek de huidige kennis rond de behandeling van pijn. We gaan in op de belangrijkste bijwerkingen van primaire analgetica en de interacties tussen deze middelen en psychofarmaca. We sluiten af met een presentatie over infectie.
09.00 - 09.30 Ontvangst en registratie
09.30 - 11.30  Farmacokinetiek I | Arne Risselada
11.30 - 11.45 Pauze
11.45 - 12.45 Farmacokinetiek II | Arne Risselada
12.45 - 13.30 Lunchpauze
13.30 - 14.30 Farmacogenetica  | Arne Risselada
14.30 - 14.45 Pauze
14.45 - 16.45 Pijn en infectie | Arne Risselada
   
Dag 5: Bijwerkingen en de ouder wordende patiënt
Dinsdag 22 november 2022 | 09.00 tot 16.30 uur
Docenten: dr. Erna Beers en dr. Rob Kok
Op deze dag is er uitgebreid aandacht voor het signaleren, behandelen en bewaken van bijwerkingen. U krijgt inzicht in de farmacologie van bijwerkingen waardoor u uiteindelijk in staat bent om er op te anticiperen. Bij bepaalde somatische geneesmiddelen treden met regelmaat psychiatrische bijwerkingen op. Na het volgen van deze dag bent u in staat om psychiatrische symptomen als mogelijke bijwerking te  identificeren of uit te sluiten. Aan het einde van deze cursusdag is er aandacht voor de ouder wordende patiënt. U krijgt onder meer inzicht in de opbouwschema’s en doseringen bij ouderen. Daarnaast wordt u op de hoogte gebracht van de somatische comorbiditeit bij het voorschrijven.
09.00 - 09.30 Ontvangst en registratie
09.30 - 10.45 Bijwerkingen - The Essentials | Erna Beers
10.45 - 11.45 Bijwerkingen in de praktijk | Erna Beers
11.45 - 12.00 Pauze
12.00 - 13.15 Seksuele bijwerkingen van psychofarmaca | Erna Beers
13.15 - 14.15 Lunchpauze
14.15 - 15.15 De ouder wordende patiënt I | Rob Kok
15.15 - 15.30 Pauze
15.30 - 16.30 De ouder wordende patiënt II | Rob Kok
   
Dag 6: Stemmingsstabilisatoren en anxiolytica
Donderdag 15 december 2022 | 09.00 tot 17.00 uur
Docenten: dr. Max de Leeuw en dr. Arne Risselada
De laatste cursusdag begint met een bespreking van de belangrijkste middelen bij de bipolaire stoornis, de onderlinge verschillen tussen deze middelen en de bijwerkingen. Er wordt uitgebreid ingegaan op lithium en anxiolytica: van geneesmiddeleninteracties tot het bespreken van de risico’s voor somatische problemen. U krijgt inzicht in de farmacologie en het werkingsmechanisme van de verschillende psychofarmaca die bij  angststoornissen worden voorgeschreven.
09.00 - 09.30 Ontvangst en registratie
09.30 - 11.30 Stemmingsstabilisatoren: middelen en verschillen | Max de Leeuw
11.30 - 11.45 Pauze
11.45 - 12.45 Stemmingsstabilisatoren in de praktijk I | Arne Risselada
12.45 - 13.45 Lunchpauze
13.45 - 14.45 Stemmingsstabilisatoren in de praktijk II | Arne Risselada
14.45 - 15.00 Pauze
15.00 - 17.00 Anxiolytica | Kamini Ho Pian

De sprekers

Ziekenhuisapotheker, epidemioloog, klinisch farmacoloog
Arts, klinisch farmacoloog, seksuoloog NVVS i.o.
Klinisch farmacoloog en redacteur Psyfar
Psychiater en PI Radboudumc
Psychiater, assistant professor en redacteur Psyfar
Psychiater, klinisch farmacoloog
Psychiater | Epidemioloog | Redacteur Psyfar

De locatie

Beatrixgebouw
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht

Route plannen