Geaccrediteerde nascholing
Menu

€ 2160,- voor leden, € 2400,- voor niet-leden

Inschrijven niet meer mogelijk

Over de cursus

Dag 4 tot en met 6 zijn omgezet naar een online cursus verspreidt over 5 dagen. Gezien de oorspronkelijke lesuren van een dag (6 uur) te lang zijn, is het programma aangepast. Alle deelnemers zijn hiervan op de hoogte gebracht. 

Specialisme: Psychiaters, ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers
AccreditatieDag 1, 2 en 3 zijn geaccrediteerd voor 6 nascholingspunten per dag bij de NVvP, NVZA en het KNMP. De online cursusdagen (oorspronkelijk dag 4-6) zijn voor 2 of 4 punten geaccrediteerd, afhankelijk van het aantal nascholingsuren.

Kosten:

 • dag 4: 23 november - ADHD en verslaving: Psyfar abonnees: €288,-. Niet-abonnees: €320,-
 • dag 5: 25 november - Bijwerkingen: Psyfar abonnees: €288,-. Niet-abonnees: €320,-
 • dag 6: 16 december - De ouder wordende patiënt en stemmingsstabilisatoren: Psyfar abonnees: €288,-. Niet-abonnees: €320,-
 • dag 7: 11 januari - Anxiolytica, psychofarmaca & zwangerschap: Psyfar abonnees: €288,-. Niet-abonnees: €320,-
 • dag 8: 18 januari - Stemmingsstabilisatoren in de praktijk: Psyfar abonnees: €144,-. Niet-abonnees: €160,-

Prijzen zijn inclusief btw, cursusmateriaal en online toegang tot Psyfar gedurende de cursus.

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus:

 • heeft de deelnemer basiskennis van de belangrijkste groepen psychofarmaca;
 • heeft de deelnemer basiskennis van de belangrijkste bijwerkingen van psychofarmaca;
 • kan de deelnemer de farmacokinetiek en farmacodynamiek van psychofarmaca beter doorgronden;
 • kan de deelnemer interactiesignalen interpreteren in de dagelijkse praktijk;
 • heeft de deelnemer handvatten voor het monitoren van bijwerkingen in de dagelijkse praktijk;
 • heeft de deelnemer basiskennis van een aantal voor de psychiatrie belangrijke somatische aandoeningen en welke middelen daarvoor gebruikt worden.

Cursusopzet

Dag 1 tot en met 3 van de cursus hebben op locatie plaatsgevonden. Dag 4 tot en met 6 zijn omgezet naar 5 online cursusdagen. De data zijn: 23 november, 25 november, 16 december, 11 januari en 18 januari. Tijdens de bijeenkomsten zal veel gebruik worden gemaakt van actieve werkvormen (workshop/presentatie portfolio/interactiespel, etc.).

• Van de makers van Psyfar.
• Volledig onafhankelijk en ongesponsord.
• Gedoceerd door een ervaren, multidisciplinair docententeam.
• Intensief en praktijkgericht cursusprogramma.
• Kleine cursusgroepen dus veel ruimte voor interactiviteit.

Ervaringen van eerdere deelnemers 
Apotheker: 'Deze cursus is uitermate relevant voor de dagelijkse praktijk'  
Psychiater: 'Geweldige cursus, ik heb veel nieuwe kennis opgedaan en bestaande kennis goed opgefrist!' - psychiater
Psychiater: 'Goed dat er veel aandacht is voor somatiek. Dit onderwerp is zeer belangrijk in de psychiatrie, maar blijft vaak onderbelicht.' 

Het programma

De cursusdagen zijn ook los te volgen (voor 2, 4 of 6 accreditatiepunten per dag, dit is afhankelijk van het aantal lesuren per dag).

Dag 1 - dinsdag 7 september - Antipsychotica, Somatiek: cardiologie
Docenten: dr. Roos van Westrhenen, Navin Bindraban, dr. Jan Bogers en dr. Arne Risselada
Op deze dag besteden we aandacht aan de antipsychotica. Door middel van een interactief ‘receptorenspel’ leert u om de eigenschappen van antipsychotica te koppelen aan bijwerkingen. Verder bespreken we de behandelingsopties bij therapieresistente schizofrenie, met speciale aandacht voor het antipsychoticum clozapine. Tot slot bespreken we tijdens een dagdeel somatiek de verandering in het ECG en QTc verlenging bij gebruik van psychofarmaca.

Dag 2 - donderdag 23 september - Antidepressiva en diabetes
Docenten: dr. Eric Ruhé, dr. Arne Risselada, drs. Folkert van Bruggen
Tijdens deze dag krijgt u praktische handvatten aangereikt voor het voorspellen van bijwerkingen en het doseren, switchen en stoppen van antidepressiva. Ook gaan we in op de belangrijkste indicaties en bijwerkingen van Elektroconvulsietherapie (ECT). Tot slot gaan we tijdens een dagdeel somatiek in op de achtergronden, diagnostiek en behandeling van diabetes type 1 en 2. Er is daarbij veel aandacht voor de implicaties van dit somatische ziektebeeld voor uw psychiatrische praktijk.

Dag 3 - dinsdag 2 november - Metabolisme, kinetiek en genetica, Somatiek: pijn en infectie
Docenten: dr. Arne Risselada en prof.dr. Eric van Roon
Op deze cursusdag krijgt u uitleg over farmacokinetische principes die voor de dagelijkse praktijk van belang zijn. We bespreken bij welke psychofarmaca Therapeutic Drug Monitoring (TDM) moet worden toegepast. U krijgt handvatten voor het omgaan met afwijkende nier- en leverfuncties. Daarna is er aandacht voor interacties in de klinische praktijk. Hoe interpreteert u de signalen? En welke zijn klinisch relevant? Wat heeft u nodig voor goede medicatiebewaking? Tijdens het middaggedeelte gaan we in op farmacogenetica: van een uitleg van de belangrijkste termen en het CYP2D6 genotype tot de therapeutische implicaties voor nu en in de toekomst. Tot slot bespreken we tijdens het dagdeel somatiek de huidige kennis rond de behandeling van pijn. We gaan in op de belangrijkste bijwerkingen van primaire analgetica en de interacties tussen deze middelen en psychofarmaca. We sluiten af met een presentatie over infectie.

Dag 4 - dinsdag 23 november - ADHD en Verslaving
Docent: dr. Glenn Dumont
Tijd: 11.45-17.00 uur
Aantal accreditatiepunten: 4
Op dag 4 bespreken we het ziektebeeld ADHD. U leert welke middelen u kunt toepassen en krijgt inzicht in de werking en bijwerkingen. Daardoor bent u uiteindelijk in staat om ADHD zo effectief mogelijk te behandelen. Tijdens het tweede gedeelte gaan we in op het onderwerp verslaving. We bespreken verschillende vormen van farmacotherapie inclusief de afwegingen die nodig zijn om ze toe te passen in uw klinische praktijk.

Dag 5 - donderdag 25 november - Bijwerkingen
Docenten: dr. Erna Beers 
Tijd: 08.45-13.00 uur
Aantal accreditatiepunten: 4
Bijwerkingen zijn het centrale thema op deze cursusdag. U leert wanneer er al dan niet sprake is van een bijwerking en of u al dan niet moet stoppen met de medicatie. U krijgt inzicht in belangrijke bijwerkingen in uw praktijk. De dag is een mix van theorie en casuïstiek op het gebied van psychiatrische bijwerkingen van somatische medicatie, en somatische en seksuele bijwerkingen van psychofarmaca.

Dag 6 - donderdag 16 december - De ouder wordende patiënt & stemmingsstabilisatoren 
Docenten: dr. Rob Kok en dr. Max de Leeuw
Tijd: 10.45-16.15 uur
Aantal accreditatiepunten: 4
Deze cursusdag begint met aandacht voor de ouder wordende patiënt. U krijgt onder meer inzicht in de opbouwschema’s en doseringen bij ouderen. Daarnaast wordt u op de hoogte gebracht van de somatische comorbiditeit bij het voorschrijven. Deze cursusdag eindigt met een bespreking van de belangrijkste middelen bij de bipolaire stoornis, de onderlinge verschillen tussen deze middelen en de bijwerkingen. 

Dag 7 - dinsdag 11 januari - Anxiolytica, psychofarmaca & zwangerschap 
Docenten: dr. Sara Schutters & dr. Irene van Vliet
Tijd: 08.15-13.15 uur
Aantal accreditatiepunten: 4
U krijgt inzicht in de farmacologie en het werkingsmechanisme van de verschillende psychofarmaca die bij angststoornissen worden voorgeschreven. Daarna bespreken we de veranderende farmacokinetiek bij zwangerschap en de belangrijkste risico’s van psychofarmaca tijdens de zwangerschap en lactatie.

Dag 8 - dinsdag 18 januari- Stemmingsstabilisatoren in de praktijk
Docenten: dr. Arne Risselada
Tijd: 08.45-11.15 uur
Aantal accreditatiepunten: 2
De laatste dag gaat verder in op het onderwerp stemmingsstabilisatoren.  Waar dr. Max de Leeuw sprak over de middelen en verschillen komt nu de praktijk aan bod. Dit webinar staat geheel in het teken van casuïstiek.

De sprekers

Psychiater, klinisch farmacoloog
Psychiater en PI Radboudumc
ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog
Klinisch farmacoloog en redacteur Psyfar
Arts, klinisch farmacoloog, seksuoloog NVVS i.o.
Psychiater, assistant professor en redacteur Psyfar
Psychiater | Epidemioloog | Redacteur Psyfar
Ziekenhuisapotheker, epidemioloog, klinisch farmacoloog
Klinisch farmacoloog en redacteur Psyfar