Geaccrediteerde nascholing
Menu

€ 410,- voor leden, € 480,- voor niet-leden

Inschrijven niet meer mogelijk

Over de nascholing


Specialisme: Psychiaters, Verpleegkundig specialisten GGZ
Deelnamekosten psychiaters: *    € 410,- voor leden van Psyfar
€ 480,- voor niet-leden 
Deelnamekosten verpleegkundig specialisten: **    € 310,- 
 
Accreditatie: is geaccrediteerd voor 5 nascholingspunten bij de NVvP en het VSR (alle subspecialismen)

* Prijzen zijn inclusief BTW, catering, cursusmateriaal en online toegang tot Psyfar (vs) gedurende de themadag.
** Voor verpleegkundig specialisten geeft de website bij inschrijving onjuiste prijzen door, namelijk de prijzen die voor de psychiaters gelden. Bent u verpleegkundig specialist, dan wordt dit gecorrigeerd op de factuur die u per e-mail ontvangt.Psychiatrie en somatiek zijn onlosmakelijk verbonden

De combinatie van psychische en lichamelijke klachten komt vaak voor. Zo hebben verschillende psychofarmaca bijwerkingen die zorgen voor somatische klachten. Maar ook bepaalde ziektebeelden of alleen al het krijgen van de diagnose hiervan, kunnen psychische problemen veroorzaken. Daarbij heeft onderzoek aangetoond dat mensen met een psychiatrische aandoening gemiddeld zo’n 15 tot 20 jaar korter leven dan de algemene bevolking.

De oorzaak hiervan is met zekerheid deels terug te voeren op de comorbiditeit die samengaat met de psychiatrische aandoening. Psychiatrie en somatiek worden vaak gezien als twee verschillende werelden, maar uit de praktijk blijkt dat zij onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Daarom organiseert Psyfar op dinsdag 5 juli de Themadag Psychiatrie en somatiek. Tijdens dit congres op locatie bespreken we de meest actuele wetenschappelijke ontwikkelingen rond het thema ‘psychiatrie en somatiek’. U krijgt directe handvatten aangereikt om die inzichten te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Want een patiënt die zich lichamelijk beter voelt, heeft ook een beter psychisch welzijn. 


Workshops:

 • Lichamelijk onderzoek - Bart Huybrechts & Victor Bon
 • Toxicologie - Laura de Wit
 • Bewegingsstoornissen - Peter van Harten
 • Labuitslagen - Desiree Guichelaar - Perlee & Noemi Garcia Tardon

Wilt u liever online aan het congres deelnemen? Schrijf u zich dan via deze link in.


Ervaringen van deelnemers van vorig jaar
‘Somatiek is iets waarvan we graag zeggen er aandacht aan te willen besteden, maar in de praktijk is er vaak nog veel werk aan de winkel. Goed en inspirerend om over na te scholen'
‘Ik voel me nu goed bijgeschoold in de somatiek. Ik doe het al best goed, maar kan zeker nog dingen verbeteren’
‘De sfeer was, ook online/op afstand, heel prettig. Dat viel mij echt op!’
‘Belangrijk én actueel. Goede sprekers!’

Het programma

 • 09:00 - 09:30Registratie en ontvangst
 • 09:30 - 09:45Opening en introductie - Melissa Chrispijn
 • 09:45 - 10:45Plenair 1 - Polyfarmacie en somatische gevolgen van psychiatrische aandoeningen - Danielle Cath
 • 10:45 - 11:15Pauze
 • 11:15 - 12:15Plenair 2 - Delirium in het ziekenhuis, voorbij de richtlijn - Robert Jan Osse
 • 12:15 - 13:15Lunchpauze
 • 13:15 - 14:15Plenair 3 -  Medicamenteuze interventies van psychofarmacagerelateerde gewichtstoename - Nini de Boer
 • 14:15 - 14.30Wisselpauze
 • 14:30 - 15:30Workshopronde 1
 • 15:30 - 15:45Pauze
 • 15:45 - 16:45Workshopronde 2
 • 16:45Einde congres met mogelijkheid tot napraten

Inhoud

Opening en introductie

De dagvoorzitter Melissa Chrispijn heet u welkom en geeft een korte introductie over het programma.

5 juli 2022
Plenair 1 - Polyfarmacie en somatische gevolgen van psychiatrische aandoeningen

Ontnuchterende data van real world patiënten uit real world tweede lijns poliklinieken

Binnen de algemene poliklinieken van GGZ Drenthe hebben wij sinds 2016 met hulp van het monitoringsprogramma MOPHAR onder meer somatische gevolgen en risico’s samenhangend met psychiatrische aandoeningen gemonitored. Dit heeft een schat aan informatie opgeleverd, met betrekking tot frequentie van voorkomen van cardiovasculair risico en metabool syndroom, van subjectieve bijwerkingen, en van man-vrouw verschillen daarin. Verder hebben wij de patronen van psychofarmaca gebruik in kaart gebracht bij 2000 patienten. Dit heeft acht verschillende consistente voorschrijfpatronen opgeleverd, waarbij polyfarmacie eerder regel dan uitzondering is. Daarnaast hebben wij meer inzicht gekregen in de karakteristieken van de patiënten die de verschillende medicatiecombinaties gebruiken. Prof.dr. Danielle Cath bespreekt daarvan de resultaten. Tenslotte, hoe brengen we cardiovasculair risico eigenlijk het beste in kaart? Resultaten van een vergelijking binnen >7500 patienten naar de verschillende risico assessments (door repectievelijk huisartsen en in psychiatrische praktijken gebruikt worden) worden gepresenteerd. Welke assessment gaat u kiezen voor uw eigen praktijk?   

Na afloop van deze workshop:

 • Heeft u inzicht in voorschrijfpatronen binnen tweedelijns poliklinieken en een overzicht van de somatische gevolgen van het lijden aan een psychiatrische aandoening
 • Bent u up to date over de verschillende cardiovasculaire risico metingen 
5 juli 2022
Plenair 2 - Delirium in het ziekenhuis, voorbij de richtlijn

In de laatste richtlijn over het delirium bij volwassenen worden aanbevelingen gedaan rond het herkennen en behandelen van een delirium. Echter, als de standaard behandeling van het delirium tekortschie,t moet de clinicus onderbouwd vervolgstappen kunnen nemen om de patiënt doelmatig en veilig te kunnen behandelen.

In deze lezing wordt ingegaan op de grenzen van de trial die aan de basis van de richtlijn staan, en aanvullende informatie gegeven die de clinicus helpt bij het voeren van een rationeel afgewogen beleid in complexe gevallen van een delirium.

Na afloop van deze lezing:

 • Kan je effectief een delirium herkennen.
 • Kan je een delirium behandelen conform de richtlijn.
 • Kan je gemotiveerd afwijken van de behandeling conform de richtlijn als dat geïndiceerd is.
5 juli 2022
Plenair 3 - Medicamenteuze interventies van psychofarmacagerelateerde gewichtstoename

Psychofarmaca-geïnduceerde gewichtstoename geeft een verhoogd risico op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit en draagt zo bij aan de verkorte levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Mede als gevolg van de systematische somatische screening (zoals geadviseerd wordt in meerdere richtlijnen) worden psychiaters en verpleegkundigen regelmatig geconfronteerd met de vraag hoe gewichtstoename bij psychofarmacagebruik kan worden behandeld. 

Nini de Boer bespreekt de actuele stand van zaken m.b.t. medicamenteuze interventies voor de noodzakelijke preventie en behandeling van gewichtstoename bij psychofarmacagebruik. 

Na afloop van deze lezing:  

 • Heeft u een overzicht van de mate waarin verschillende psychofarmaca gewichtstoename geven.
 • Heeft u een overzicht van de onderzochte farmacologische additietherapieën voor psychofarmaca-geïnduceerde gewichtstoename.
 • Weet u welke farmacologische interventie strategieën het meest geschikt zijn voor psychofarmaca-geïnduceerde gewichtstoename. 
5 juli 2022
Workshop Toxicologie (ronde 1)

Geneesmiddelenintoxicaties, accidenteel of intentioneel, komen regelmatig voor in de psychiatrische praktijk. Bij een overdosering is de farmacokinetiek van veel geneesmiddelen anders dan bij therapeutische toediening 

In deze workshop wordt u bijgepraat over de toxicokinetiek- en dynamiek, diagnostiek, belangrijke toxidromen en antidota. Natuurlijk maken we hierbij de vertaling naar de klinische praktijk, en bespreken we veelvoorkomende intoxicaties. Ook de nieuwe psychoactieve stoffen komen aan bod.  

Na afloop van deze workshop:  

 • Kent u de belangrijke toxidromen die bij intoxicaties kunnen voorkomen. 
 • Weet u dat een geneesmiddel zich anders in het lichaam gedraagt bij overdoseringen. 
 • Begrijpt beter u waarom de ene intoxicatie risicovoller is dan de andere. 
5 juli 2022
Workshop Lichamelijk onderzoek (ronde 1)

Klachten van (klinische) psychiatrische patiënten worden vaak geschaard onder het psychiatrische beeld. Heeft een patiënt bijvoorbeeld een delier door het anticholinerg effect van de psychofarmaca, of heeft deze patiënt een pneumonie? Hoe stel je de differentiaaldiagnose polyneuropathie? Waar moet je op letten bij patiënten met diabetes en vasculaire problematiek? Zonder het doen van lichamelijk onderzoek mis je mogelijk diagnoses en worden patiënten daardoor niet goed behandeld.  

Aan de hand van 3 casussen wordt ingegaan op anamnese en lichamelijk onderzoek. Tijdens spreekuren kunnen deze vaardigheden van belang zijn. De informatie helpt je bij het onderscheiden van een pluis of niet-pluis gevoel en het stellen van een consultvraag aan een collega of ziekenhuis. Vergroot met deze workshop je vertrouwen in het uitvoeren van lichamelijk onderzoek! 

Let op: er is maar een beperkt aantal plaatsen in deze workshop. Vol = vol. 

Na afloop van deze workshop:  

 • Weet u meer over de toenemende aandacht voor somatiek en somatische screening in de GGZ. 
 • Begrijpt u het belang van het uitvoeren van (verkort) medisch lichamelijk onderzoek en het nascholen hierover. 
 • En kunt u zelf al snel weer aan de slag met een aantal basistechnieken.
5 juli 2022
Workshop Labuitslagen (ronde 2)

Desiree Guichelaar-Perlee & Noemi Garcia Tardon behandelen casuïstiek uit de dagelijkse psychiatrische praktijk die laat zien hoe laboratoriumdiagnostiek een behandeling kan beïnvloeden. Zij vertellen waarom psychiaters en verpleegkundig specialisten anders naar het lab moeten kijken dan huisartsen en specialisten en geven u tips om efficiënter met labuitslagen om te gaan. 

Na afloop van deze workshop:  

 • Kunt u laboratoriumresultaten beter op waarde schatten. 
 • Weet u wanneer een afwijkende uitslag betekent dat u moet handelen en wanneer niet. 
 • Kunt u een foutief afwijkend lab door pre-analytische factoren herkennen. 
 • Weet u hoe om te gaan met veel voorkomende diagnostische uitdagingen in de psychiatrie.  
5 juli 2022
Workshop Bewegingsstoornissen (ronde 2)

Acute bewegingsstoornissen komen frequent voor, maar worden vaak onvoldoende herkend. Of verward met psychiatrische ziektebeelden en niet of verkeerd behandeld. Bijvoorbeeld: een houdingstremor die wordt behandeld met anticholinergica. Of oculogyre crisen die als functioneel worden geduid, bradykinesie die als bewegingsarmoede bij depressie wordt gezien of een geagiteerde depressie die met acathisie wordt verward.

En weinig bekend, maar ook van groot belang: bewegingsstoornissen bij psychosen hebben een prognostische waarde voor symptomatologische, cognitieve en functionele uitkomst.  

Leer in deze workshop de bewegingsstoornissen beter kennen én ontdek hoe je routinematig het bewegingsstoornissenonderzoek uitvoert in slechts 5 minuten. 

Na afloop van deze workshop:

 • Herkent u de verschillende acute bewegingsstoornissen, acute dystonie, acathisie, parkinsonisme, myoclonie, tremor en onttrekkingssyndroom.
 • Kent u de behandeling en preventie van acute bewegingsstoornissen
 • Weet u hoe patiënten te onderzoeken op bewegingsstoornissen
5 juli 2022

De sprekers

Psychiater, senior onderzoeker en redacteur Psyfar
Psychiater | Opleider psychiatrie | Bijzonder hoogleraar zorginnovatie
Psychiater | Klinisch farmacoloog
Verpleegkundig specialist AGZ
Verpleegkundig specialist AGZ
Psychiater | Bijzonder hoogleraar psychiatrie

De locatie

Congrescentrum Orpheus
Churchillplein 1
7314 BZ Apeldoorn
055 527 0300

Route plannen

055 527 0300