Geaccrediteerde nascholing
Menu
Nog 45 uur!

€ 399,- voor leden, € 495,- voor niet-leden

Nog 45 uur om u in te schrijven!

Over de cursus

Specialisme: Psychiaters, Verpleegkundig specialisten GGZ
Kosten: Leden van Psyfar betalen €399,-. Niet-leden betalen voor deelname €495,-. Verpleegkundig specialisten betalen €299,-.
(Let op: de VS prijs wordt onjuist vermeld bij inschrijving. U ontvangt per post een juiste factuur).
Accreditatie: Accreditatie in aanvraag voor 5 punten bij de NVvP en VSR (alle subspecialismen).

 

De combinatie van psychische en lichamelijke klachten komt vaak voor. Zo hebben verschillende psychofarmaca bijwerkingen die zorgen voor somatische klachten. Maar ook bepaalde ziektebeelden of alleen al het krijgen van de diagnose hiervan, kunnen psychische problemen veroorzaken. Daarbij heeft onderzoek aangetoond dat mensen met een psychiatrische aandoening gemiddeld zo’n 15 tot 20 jaar korter leven dan de algemene bevolking. De oorzaak hiervan is met zekerheid deels terug te voeren op de comorbiditeit die samengaat met de psychiatrische aandoening. Psychiatrie en somatiek worden vaak gezien als twee verschillende werelden, maar uit de praktijk blijkt dat zij onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Daarom organiseert Psyfar op 18 december de Themadag Psychiatrie en somatiek. Tijdens dit congres bespreken we de meest actuele wetenschappelijke ontwikkelingen rond het thema ‘psychiatrie en somatiek’. U krijgt directe handvatten aangereikt om die inzichten te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Want een patiënt die zich lichamelijk beter voelt, heeft ook een beter psychisch welzijn.

Het programma

 • 08:45 - 09:30 Registratie en ontvangst met koffie en thee
 • 09:30 - 09:45 Opening en introductie - dr. R. (Roos) van Westrhenen 
 • 09:45 - 10:30 Is er onderscheid mogelijk tussen psychiatrische en somatische aandoeningen? - prof. dr. M. (Rien) Vermeulen 
 • 10:30 - 11:00 Koffiepauze
 • 11:00 - 11:45 Farmacogenetica in de psychiatrie - dr. R. (Roos) van Westrhenen
 • 11:45 - 12:30 Beter in je lijf, beter in je hoofd! - prof. dr. W. (Wiepke) Cahn
 • 12:30 - 13:30 Lunchpauze
 • 13:30 - 14:30 Food for better mood? De invloed van voeding op depressie - Dr. M. (Mariska) Bot
 • 14:30 - 14.45 Wisselpauze
 • 14:45 - 15:45 Workshopronde 1
 • 15:45 - 16:00 Theepauze
 • 16:00 - 17:00 Workshopronde 2
 • 17:00 Einde

Inhoud

Opening en introductie

De dagvoorzitter heet u welkom en geeft een korte introductie over het programma.

18 december 2018
Lezing 1 - Is onderscheid mogelijk tussen psychische en somatische aandoeningen?

Rien Vermeulen gaat met zijn lezing in op het onderscheid tussen psychiatrie en somatiek. Hij neemt ons mee door de geschiedenis om te laten zien hoe er door de jaren heen (vanaf eind 18e eeuw) naar psychiatrische en somatische ziektes werd gekeken. In deze lezing zal dieper worden ingegaan op waarom onderscheid tussen somatische en psychische ziekten niet goed mogelijk is. Er zijn veel somatische aspecten bij psychische aandoeningen en veel psychische bij somatische. De verschillen zijn kwantitatief, niet kwalitatief, en zijn niet diepgaander dan die tussen hartziekten en nierziekten of leveraandoeningen.

Zoals patiënten met ingewikkelde problematiek op het gebied van nierziekten of MS uiteindelijk terecht komen in centra voor nierziekten of MS, zo zouden patiënten ook verwezen moeten kunnen worden naar centra gespecialiseerd in angststoornissen, depressie of psychosen. 

Na afloop van deze lezing:

 • Kent u de problemen die het onderscheid tussen psychische ziekten en somatische aandoeningen oplevert;
 • Weet u dat het onderscheid tussen die twee niet mogelijk is;
 • Begrijpt u welke oplossingen mogelijk zijn.
18 december 2018
Lezing 2 - Farmacogenetica in de psychiatrie
Tijdens deze lezing zal een introductie worden gegeven op het onderwerp 'farmacogenetica', waarna de achtergronden worden doorgenomen en wordt ingegaan op recente ontwikkelingen zoals de eerste polikliniek farmacogenetica op het Erasmus MC en de landelijke richtlijn 'Implementatie van farmacogenetica' in de psychiatrie.

Na afloop van deze lezing/workshop:
 • Kent u de basisbegrippen uit de farmacogenetica;
 • Weet u hoe, wat en wanneer u farmacogenetica kunt aanvragen;
 • Begrijpt u beter wat de mogelijkheden van dit vakgebied zijn.
18 december 2018
Lezing 3 - Beter in je lijf, beter in je hoofd!

Mensen met een psychotische aandoening leven ongeveer 15-20 jaar korter dan de algemene bevolking. Verschillende factoren zoals de organisatie van zorg, bijwerkingen van medicatie en leefstijl, dragen bij tot een kortere levensduur. In deze lezing zal de laatste wetenschappelijke kennis worden gepresenteerd en zal vooral worden ingegaan op obesitas en het metabool syndroom bij psychose. Daarnaast zal het psychische en lichamelijke effect van medicatie (o.a. metformine) en leefstijlinterventies besproken worden.

18 december 2018
Lezing 4 - Food for better mood? De invloed van voeding op depressie

‘Nutritional psychiatry’ is een jong werkveld waarin de rol van voeding voor de preventie en behandeling van psychiatrische stoornissen wordt onderzocht. Regelmatig verschijnen er in kranten artikelen over het nut van bijvoorbeeld omega-3 vetzuren of vitamine D supplementen voor depressie.

In deze lezing zal worden ingegaan op de rol van deze nutriënten en gezonde voeding bij depressie. Welk bewijs is er voor de effectiviteit van voedingssupplementen bij de behandeling en preventie van depressie? Wat is het verband tussen gezonde voeding, zoals het volgen van een Mediterraan dieetpatroon, en het ontstaan van depressieve klachten? Kunnen we met een gezond voedingspatroon een depressie voorkomen?

De huidige stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek op dit terrein zal worden beschreven en tot slot wordt stilgestaan bij wat deze bevindingen betekenen voor de praktijk.

Na afloop van deze workshop

 • Weet u wat het huidige bewijs is voor de rol van voeding en nutriënten bij de preventie en behandeling van depressie;
 • Begrijpt u de sterke kanten en beperkingen van voedingsonderzoek bij depressie. 
18 december 2018
Workshop 1 - Farmacogenetica in de praktijk

Tijdens de plenaire lezing 'Farmacogenetica in de Psychiatrie' heeft Roos van Westrhenen al het een en ander verteld over dit onderwerp. In deze workshop gaat zij hier nog dieper op in. Aan de hand van casuïstiek zullen deelnemers kunnen oefenen met indicatie, het vinden van informatie, het hoe en wat aan te vragen en wat te doen met de uitslagen.

Na afloop van deze workshop: 

 • Kent u de basisbegrippen uit de farmacogenetica;
 • Weet u hoe, wat en wanneer u farmacogenetica kunt aanvragen;
 • Begrijpt u beter wat de mogelijkheden van dit vakgebied zijn. 
18 december 2018
Workshop 2 - Clozapine geïnduceerd speekselvloed: behandelingsmogelijkheden, rapportage en patiënt-gerapporteerde uitkomstmetingen

Eén van de bijwerkingen van clozapine, die vanwege de ingrijpende ervaringen voor patiënten een hoog risico op therapieontrouw aan clozapine met zich meedraagt, is speekselvloed. Het is een lastig te behandelen bijwerking die veelvuldig en met name s ’nachts optreedt. Ondanks de hoge incidentie van speekselvloed, lijkt er een verschil te bestaan in het rapporteren van deze bijwerking door patiënten en zorgverleners.

Vanwege de aard van de bijwerking (niet levensbedreigend, maar wel invaliderend voor patiënt) is het van belang om speekselvloed te bespreken  in het gedeelde besluitvormingsproces bij clozapine therapie.   

Na afloop van deze workshop:

 • Kent u de hypothesen achter de pathofyisologie van clozapine geinduceerd speekselverlies;
 • Kent u de mogelijke farmacotherapeutische interventies en relevante eigenschappen van elk middel;
 • Bent u op de hoogte in hoeverre het verschil in rapporteren van deze bijwerking is door patienten versus zorgverleners;
 • Bent u op de hoogte van de mogelijke uitkomstmaten die van belang zijn bij clozapine geinduceerd speekselverlies.
18 december 2018
Workshop 3 - Migraine, depressie en pillen – wat te doen en wat te laten?

Bij vrijwel iedere chronische ziekte bestaat een relatie met depressie. Hoe dat precies zit, en wat migraine anders maakt dan andere aandoeningen, zal 1 van de thema’s zijn tijdens deze workshop. Ook zal de zogenaamde ‘migrainedriehoek’ worden besproken. Bij patiënten met migraine én depressie bestaat er namelijk een kans op het chronisch worden van de migraine. De driehoek bestaat uit i) migraine chronificatie, ii) depressie, en iii) pijnstillergebruik. Hoe hangen deze 3 elementen precies samen?

Daarnaast wordt gekeken naar de rol die psychofarmaca hebben in de behandeling van verschillende vormen van hoofdpijn. Kunnen we door het voorschrijven van bijvoorbeeld antidepressiva zowel de migraine als de depressie behandelen? Of spelen antidepressiva alleen een rol bij de behandeling van spanningshoofdpijn? En wat is dat eigenlijk, spanningshoofdpijn? Heeft dat te maken met stress, of met spierspanning? Of met geen van beide?

De workshop is een presentatie, afgewisseld met een interactief gesprek op basis van stellingen, quizvragen, en de ervaringen van deelnemers.

Na afloop van deze workshop:

 • Kent u de relatie tussen migraine en depressie en de determinanten van deze relatie;
 • Weet u dat chronisch pijnstillergebruik in deze relatie een belangrijke rol speelt;
 • Begrijpt u of en wanneer u psychofarmaca kunt voorschrijven aan hoofdpijnpatienten. 
18 december 2018
Workshop 4 - Richtlijn Perio-operatieve zorg

De achtergrond en de belangrijkste aanbevelingen van de richtlijn peri-operatieve zorg zal worden gepresenteerd in deze workshop. De richtlijn beschrijft vooral het optimale proces rond de behandeling van een patiënt door middel van een operatieve ingreep. De rol van medebehandelaar, in het bijzonder de psychiater, zal tijdens de workshop gezamenlijk worden vorm gegeven.

Na afloop van deze lezing/workshop:

 • Kent u de belangrijkste aanbevelingen van de richtlijn perioperatieve zorg;
 • Weet u welke rol u zou kunnen spelen bij de peri-operatieve zorg van een operatie patiënt;
 • Begrijpt u het belang van een richtlijn peri-operative zorg.
18 december 2018
Workshop 5 - Slaapstoornissen

Tijdens deze workshop zullen diverse slaapstoornissen, verschijnselen, behandelingen, indicaties voor medicatie en contra-indicaties van psychofarmaca wegens slaapstoornissen worden besproken. Nicole Neerings-Verberkmoes gaat daarbij onder andere in op praktische slaapadviezen en het belang ervan. Vragen of casussen uit uw eigen praktijk kunnen worden besproken. Heeft u een concrete vraag of casus die kan worden behandeld? Stuur deze dan per mail naar peters@prelum.nl.

Na afloop van deze lezing/workshop:

 • Kent u de meest voorkomende slaapstoornissen
 • Weet u welke medicatie van invloed is op slaapstoornissen
 • Begrijpt u waarom psychiatrie en somnologie tegenstrijdig kunnen zijn, maar ook dat ze elkaar kunnen helpen.
18 december 2018
Workshop 6 - Patiënten monitoren psychotropica

Farmacotherapie is een cruciaal onderdeel van de behandeling van patiënten met psychische aandoeningen. Voor zorgverleners en patiënten die behandeld worden met psychofarmaca is het van belang om te beoordelen of de baten van behandeling opwegen tegen de risico’s. Beoordeling van ziektesymptomen en het zorgvuldig monitoren van patiënten zijn belangrijke strategieën om risico’s te verlagen en zo de baten-risicobalans te verbeteren.

Uit de Hospital Admissions Related to Medication-studie is gebleken dat 21% van de mogelijk te voorkomen medicatiegerelateerde ziekenhuisopnamen gerelateerd was aan het onvoldoende monitoren van de patiënt. In deze workshop gaan we daarom in op de noodzaak, beschikbaarheid, toepasbaarheid en implementatie van monitorinstructies voor patiënten die psychofarmaca gebruiken.

Na afloop van deze workshop: 

 • Kent u het belang van monitoren, dat inzichtelijk wordt gemaakt aan de hand van patiëntcasussen;
 • Heeft u inzicht in het percentage patiënten dat in de praktijk gemonitord wordt bij lithium;
 • Bent u op de hoogte van verbeterpunten in adviezen voor monitoren en opties om zelf het monitoren van patiënten in de praktijk te verbeteren.
18 december 2018

De sprekers

Psychiater, klinisch farmacoloog
Psychiater en onderzoeker
Epidemioloog, Assistent professor
Chirurg, voorzitter stafbestuur

De locatie

Orpheus
Churchillplein 1
Apeldoorn

Route plannen