Geaccrediteerde nascholing
Menu
VOL

€ 725,- voor leden, € 779,- voor niet-leden

De cursus is vol, u kunt zich niet meer inschrijven

Over de cursus

Helaas zijn er geen plekken meer beschikbaar voor de eerste editie van deze cursus. In het najaar van 2020 wordt deze cursus opnieuw georganiseerd! Zodra deze data bekend zijn, verschijnen ze op de website en in je mailbox. Je kunt je inschrijven voor de wachtlijst via klantenservice@psyfarvs.nl.

 

Specialisme: Verpleegkundig specialisten GGZ
Kosten: € 779,- voor de hele cursus; leden van Psyfar (vs) betalen € 725,-.
Prijzen zijn inclusief btw, cursusmateriaal, online toegang tot Psyfar vs gedurende de cursus en cateringkosten.
Accreditatie: geaccrediteerd voor 12 punten door het VSR voor alle subspecialismen.

Somatische klachten van psychiatrisch patiënten worden vaak geschaard onder hun psychiatrisch beeld, maar dit is niet altijd terecht. Heeft een patiënt bijvoorbeeld een delier als gevolg van het anti-cholinerg effect van de voorgeschreven psychofarmaca, of heeft deze patiënt misschien wel een pneumonie? Hoe stel je de differentiaaldiagnose polyneuropathie en waar moet je ook alweer op letten bij patiënten met diabetes en vasculaire problematiek? Maar ook: hoe sluit je in een crisissituatie een somatische oorzaak van psychiatrisch lijden uit?

Lichamelijk onderzoek is onderdeel van de opleiding tot verpleegkundig specialist, maar krijgt in de dagelijkse praktijk minder aandacht. Kennis van somatiek en lichamelijk onderzoek zorgt ervoor dat sneller een juiste diagnose kan worden gesteld. Bart Huybrechts en Victor Bon - beiden verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen - brengen je volledig up-to-date en leren je over het hart, de longen, het abdomen en neurologisch onderzoek. Je krijgt meteen praktische handvatten aangereikt en gaat aan de slag met casuïstiek - uit je eigen praktijk of uit die van mede-cursisten.

Hoe handel je in een kritieke situatie? Wanneer is een klacht puur psychiatrisch en wanneer kan er sprake zijn van een somatische oorzaak? Wil jij beter onderscheid leren maken tussen pluis en niet-pluis? Versterk dan je zelfvertrouwen in het doen van medisch lichamelijk onderzoek met deze tweedaagse cursus!

Leerdoelen
Na het volgen van de cursus:

 • weet je meer over de toenemende aandacht voor somatiek en somatische screening in de GGZ;
 • begrijp je het belang van het uitvoeren van (verkort) medisch lichamelijk onderzoek en het nascholen hierover;
 • kun je zelf aan de slag met een aantal praktische technieken;

Cursusopzet
Om een optimaal leerrendement te garanderen, biedt de cursus een combinatie van twee fysieke bijeenkomsten (van ca. 13.00 tot 20.00 uur), een pre-toets en een huiswerkopdracht. Cursusdagen zijn: maandag 28 oktober 2019 en woensdag 22 januari 2020.

Gedurende de gehele cursus heb je in het kader van zelfstudie toegang tot het online kenniscentrum van Psyfar vs.

Het programma

Dag 1 - maandag 28 oktober 2019 - De theorie: Lichamelijk onderzoek in 4 stappen
Docenten: Bart Huybrechts & Victor Bon

Op dag 1 ligt de nadruk op de theorie en het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek. Er staan 4 onderdelen van het lichamelijk onderzoek op het programma: hart, longen, abdomen en neurologisch onderzoek. Na de plenaire  theorie over anatomie, fysiologie en het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek, wordt (op elkaar) geoefend in kleine groepen.

 • 12.30 - 13.00 Inschrijving en ontvangst
 • 13.00 - 13.15 Informatie en introductie
 • 13.15 - 14.30 Hartgeluiden
 • 14.30 - 15.45 Longgeluiden
 • 15.45 - 16.00 Koffiepauze
 • 16.00 - 17.30 Onderzoek van abdomen
 • 17.30 - 18.15 Diner
 • 18.15 - 20.00 Neurologisch onderzoek
 • 20.00 - 20.10 Afsluiting en evaluatie


Dag 2 - woensdag 22 januari 2020 - De praktijk: Oefenen met casuïstiek

Docenten: Bart Huybrechts & Victor Bon

Voorafgaand aan dag 2 leveren de deelnemers een casus in uit de eigen praktijk aan de hand van een aantal vragen. Alle ingebrachte cases worden besproken in 2 parallel-groepen* waarbij de theorie van dag 1 betrokken zal worden. De deelnemer presenteert de casus in 5 minuten waarna gezamenlijk de casus wordt uitgewerkt door klinisch redeneren en worden leerpunten geformuleerd.

*Alle cases met leerpunten zijn beschikbaar voor alle deelnemers na de masterclass

 • 12.30 - 13.00 Inschrijving en ontvangst
 • 13.00 - 13.15 Informatie en introductie
 • 13.15 - 13.55 Casus 1
 • 13.55 - 14.35 Casus 2
 • 14.35 - 15.15 Casus 3
 • 15.15 - 15.30 Koffiepauze
 • 15.30 - 16.10 Casus 4
 • 16.10 - 16.50 Casus 5
 • 16.50 - 17.30 Casus 6
 • 17.30 - 18.15 Diner
 • 18.15 - 18.55 Casus 7
 • 18.55 - 19.35 Casus 8
 • 19.35 - 20.10 Afsluiting en certificaten

De sprekers

Verpleegkundig specialist acute zorg
Verpleegkundig specialist acute zorg

De locatie

Schola Medica
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

Route plannen