Geaccrediteerde nascholing
Menu

W.M.E. (Mieke) Bil MANP

Verpleegkundig specialist AGZ

Mieke Bil is verpleegkundig specialist bij de afdeling klinische geriatrie van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG. Zij doet zowel klinische als poliklinische werkzaamheden. Zij ziet patiënten i.h.k.v. preoperatieve screening, GRZ-beoordeling en nazorg delier. In de kliniek verricht zij perioperatieve consulten bij traumapatiënten. Namens V&VN (VS) was zij lid van de kerngroep Herziening richtlijn probleemgedrag bij mensen met dementie.

Terug naar het evenement