Geaccrediteerde nascholing
Menu

dr. B. (Bram) Dierckx

Kinder-en Jeugdpsychiater

Bram Dierckx is coördinator van het medicatiespreekuur en van het fragiele X expertisecentrum van de afdeling kinder-en jeugdpsychiatrie en psychologie van het Erasmus MC. Daarnaast is hij actief binnen het team ontwikkelingsstoornissen en in de consultatieve dienst. Hij is tevens voorzitter van de KJP medicatiecommissie binnen het Erasmus MC en adviserend lid van de Geneesmiddelencommissie Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Verder is hij (mede)redacteur van de uitgave Psychofarmaca in de KJP. In aansluiting op zijn interessegebied is Bram de opleiding tot klinisch farmacoloog gestart en heeft deze inmiddels bijna afgerond. Eind 2014 is hij gepromoveerd op het onderwerp stress-respons systemen in relatie tot gedrags- en emotionele problemen bij kinderen. Hij is tevens principle investigator binnen het Safety and Pharmacokinetics of Antipsychotics in Children with autism (SPACe) onderzoek dat kijkt naar verbanden tussen plasmaspiegels van antipsychotica en hun bijwerkingen bij kinderen.

Terug naar het evenement