Geaccrediteerde nascholing
Menu

Stand van zaken van de farmacotherapie voor PTSS 1 punt

Deel I, Overzicht en update

Hoofdartikel

Dit artikel geeft een overzicht van de opgebouwde kennis en huidige stand van zaken met betrekking tot de algemene farmacotherapie van PTSS (posttraumatisch stresssyndroom). Zowel omvang als kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek naar behandelmogelijkheden voor PTSS is de laatste tien jaar enorm toegenomen. Er zijn geen nieuwe middelen voor de indicatie PTSS bijgekomen. De voorschrijver is aangewezen op off-labelproducten. Het algemene effect van farmacotherapie valt wat tegen. Psychotherapie is eerste keus in de meeste nieuwe richtlijnen, en behandeling van PTSS is meest gediend als deze gericht is op specifieke symptomen. De golden hours bieden een mogelijkheid voor secundaire preventie waarin sprake is van toenemend bewijs voor een rol voor corticosteroïden. In de algemene farmacotherapie van PTSS hebben SSRI’s (paroxetine, sertraline, fluoxetine) en SNRI’s (venlafaxine) een stevige plaats. De rol van slaap krijgt toenemend aandacht. Behandelaars dienen zich bewust te zijn van de mogelijkheid om specifiek te interveniëren bij nachtmerries in kader van PTSS met alfa-1 adrenerge beïnvloeding via prazosine. Het model van reconsolidatie biedt een nieuwe manier om middelen toe te voegen aan op exposure gerichte psychotherapie. Ten slotte is er geen bewijs voor de effectiviteit van benzodiazepines voor behandeling van PTSS. Deze middelen dienen te worden afgeraden. In deel II zal worden ingegaan op specifieke en nieuwe middelen.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Downloads bij dit artikel