Geaccrediteerde nascholing
Menu

Psychotische klachten door gebruik van antivirale middelen

Casus

Psychotische klachten zijn een bekende bijwerking van verschillende antivirale middelen. Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ontving 35 meldingen van een psychotische stoornis, hallucinaties en/of wanen bij gebruik van aciclovir, valaciclovir of ribavirine. Ook in de literatuur zijn hierover verschillende case reports beschreven. De ontvangen meldingen bij Lareb en de genoemde casus in de literatuur laten zien dat de meeste patiënten volledig van hun klachten herstellen binnen enkele dagen na staken van de therapie.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Downloads bij dit artikel