Geaccrediteerde nascholing
Menu

Muzikale hallucinaties

Casus

Aan de hand van de complexe casus van een 77-jarige patiënte beschrijven wij het fenomeen muzikale hallucinaties. Deze relatief zeldzame hallucinaties komen voor bij psychisch gezonde personen met slechthorendheid, maar bijvoorbeeld ook bij personen met een psychiatrische stoornis, epilepsie of hersenletsel. Het klinisch beeld kan sterk variëren, opvallend is dat secundaire waanvorming uitzonderlijk is. Wij doen aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling met aandacht voor de onderliggende oorzaken.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Downloads bij dit artikel