Geaccrediteerde nascholing
Menu

Methylfenidaat een optie bij cognitieve problemen na traumatisch hersenletsel?

Casus

In dit artikel wordt een casus besproken van een 30-jarige man met ernstig traumatisch hersenletsel. Traumatisch hersenletsel leidt in veel gevallen tot cognitieve problemen. De mogelijkheid om deze problemen met methylfenidaat te behandelen wordt besproken. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de behandelcontext, de dosering, de bijwerkingen en de beschikbare evidentie bij traumatisch hersenletsel.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Downloads bij dit artikel