Geaccrediteerde nascholing
Menu

Informatie over ouderen in het Kompas en de productinformatie van antipsychotica

Informatie voor het voorschrijven van geneesmiddelen is te vinden in het Farmacotherapeutisch Kompas, maar ook in de bij voorschrijvers minder bekende officiële productinformatie. In deze studie is gekeken in hoeverre informatie over ouderen aanwezig is bij negen antipsychotica (haloperidol, pipamperon, risperidon, olanzapine, quetiapine, zuclopentixol, clozapine, pimozide, aripiprazol). Hiervoor is een lijst van negentien vragen gebruikt met onderwerpen die bestudeerd zouden moeten zijn tijdens de preregistratiefase van geneesmiddelen.
Het Farmacotherapeutisch Kompas vermeldde 26% van deze informatie; de officiële productinformatie 52%. Van de relevante informatie over ouderen ontbrak 71% in het Kompas; in de productinformatie ontbrak 45%. In het Kompas stond in geen van de gevallen beschreven of ouderen waren onderzocht. Noch uit het Kompas, noch uit de officiële productinformatie komt duidelijk naar voren wat de evidence is voor de oudere patiënt. Om dit gemis op te vullen, voegt het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (ephor) evidence-based informatie toe aan het Kompas.

1 Dit artikel is een bewerkte versie van het eerder verschenen artikel: Beers E, Egberts ACG, Leufkens HGM, Jansen PAF. Voorschrijven van antipsychotica – wat staat er in Kompas en productinformatie? Tijdschr Ouderengeneeskd 2012;3:127-31.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. E. (Erna) Beers,
Egberts, A,
Leufkens, H.G.M.
Thema Wisselend
Publicatie 13 december 2012
Editie Psyfar - Jaargang 7 - editie 4 - 2012 | nummer 4