Geaccrediteerde nascholing
Menu

Dreigende postpartumpsychose bij 35-jarige vrouw

Casus

Een postpartumpsychose heeft een incidentie van één à twee op de 1000 vrouwen. Vrouwen met een bipolaire stemmingsstoornis hebben zelfs een kans van 30% om een postpartumpsychose te ontwikkelen. Een postpartumpsychose begint vaak sluipenderwijs met: slaapgebrek, prikkelbaarheid, onrust, achterdocht en toegenomen motorische activiteit.
In dit artikel wordt een casus beschreven van een 35-jarige patiënte met depressieve episoden in de voorgeschiedenis. Vanaf de vierde dag post partum zijn er kraamtranen en vanaf zes dagen post partum bestaan er toenemende klachten van prikkelbaarheid, gevoelens van leegte en verminderde slaapbehoefte. Het systeem thuis is overbelast. Zij wordt, samen met haar pasgeboren zoon, opgenomen op de Moeder Baby Unit (mbu) van de paaz (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis) met een dreigende postpartumpsychose waarvoor zij prikkelarm wordt verzorgd, en zij wordt behandeld met een antipsychoticum.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Downloads bij dit artikel