Geaccrediteerde nascholing
Menu

Diabetes mellitus en depressie – ontregeling van de glucosespiegel door het gebruik van antidepressiva?

Bijwerkingen en interacties

Depressie en diabetes komen vaak samen voor. Tijdens een depressieve episode is de kans op hyperglykemie groot. Omdat de langetermijneffecten van hyperglykemie ernstig zijn, zijn een tijdige herkenning en adequate behandeling van de depressie van groot belang. Gedurende de behandeling met antidepressiva kan echter de glucosespiegel verstoord raken. Zowel de antidepressiva zelf als de betere handhaving door de patiënt als deze van de depressie herstelt, lijken hier debet aan. Diabetespatiënten die met antidepressiva worden behandeld, dienen alert te zijn op ontregeling van hun diabetes.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Downloads bij dit artikel