Geaccrediteerde nascholing
Menu

De Multidisciplinaire Richtlijn Opiaatverslaving 1 punt

Hoofdartikel

In dit artikel wordt een korte samenvatting gepresenteerd van de recent (2013) verschenen Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Opiaatverslaving. Diagnostiek, indicatiestelling en behandelingen zijn in de MDR samengevat in een stroomschema met vijf behandelopties: (0) behandeling van overdosering met de kortwerkende opiaatantagonist naloxon; (1) behandeling gericht op volledige abstinentie van alle opiaten via onttrekking met een opiaatagonist of een opiaatantagonist gevolgd door terugvalpreventie met een opiaatantagonist in combinatie met psychosociale ondersteuning; (2) behandeling gericht op het volledig staken van het gebruik van illegale opiaten met behulp van hoge doseringen van een van de volgende opiaatagonisten: methadon, buprenorfine/naloxon of heroïne op medisch voorschrift al of niet in combinatie met psychosociale ondersteuning; (3) behandeling gericht op vermindering van het gebruik van illegale opiaten door het gebruik van lage doseringen van opiaatagonist: methadon of buprenorfine/naloxon; (4) behandeling gericht op vermindering van schade door het gebruik van illegale opiaten via toegang tot gesuperviseerde gebruiksruimtes, hulp bij het vinden van stabiele huisvesting en het saneren van aanwezige schulden.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel